Дъгата - като божествен път, красиво послание, извор на вдъхновение и разноцветни мечти

Joseph Anton Koch, Heroic Landscape with Rainbow, 1824

Дъгата
Дъгата прилича на мост над земята,
окичен с байрачета от седем цвята.

Слънцето, златното, по нея минава,
всичко от нея по-весело става.

Синьо и жълто, червено, зелено…
Само едно й е зле наредено.

И то е това, че тя иде след буря,
която огради и къщи разтуря.

А мисля: нима ще е грешка голяма,
бурята, просто така, да я няма?

Дъга, без да има гърмене зловещо,
това би било най-чудесното нещо!

Най-чудесното нещо би било на земята,
мирът да се сключва преди войната!

Джани РОДАРИ, превод  Валери ПЕТРОВ

Willem Roelofs, The Rainbow

George Inness, The Rainbow, 1878

Според поверията, дъгата чертае пътят и връзката между небето и земята. Тя е красивият мост, по който боговете се свързвали с нашия земен свят. Според някои легенди, когато небесната вода свършила, дъгата се появила, за да вземе вода от земята. Хора от всички краища на земята вярват, че мине ли човек под дъгата, всички негови желания се сбъдват.

Според древногръцките митове и легенди, дъгата е символ на Хермес – бързият вестоносец на боговете, пратеник между небето и земята, между хората и висшите сили.

В Тибет дъгата е олицетворение на душата, издигаща се към небето.

Будистите вярват, че дъгата е пътеката на Буда от земята към небето.

Пигмеите от Централна Африка вярват, че Бог им показва добронамереността си посредством дъгата.

В племето Догони считат дъгата за пътя на Небесния Овен от небето до земята.

В Китай обединението от цветовете на дъгата се свързва с Ин-Ян, знакът за хармония и плодородие, мъжкото и женското начало.

В Индия и Месопотамия седемте цвята на дъгата се разглеждат като символи на седемте небеса.

По цветовете на дъгата стопаните предсказвали каква ще е реколтата. Ако най-силен бил зеленият, означавало, че ще има много трева за добитъка. Ако преобладавал жълтият, било знак, че ще има изобилие от жито и царевица.
Ако най-ярък бил червеният цвят – чакало се много грозде и пълни бъчви с вино.

Noah's Thank Offering (c. 1803) by Joseph Anton Koch, God sends the rainbow as a sign of his covenant (Genesis 8-9)

Битие 9 глава

12 Бог рече още: Ето белегът на завета, който Аз поставям до вечни поколения между Мене и вас и всичко живо, което е с вас:

13 поставям дъгата Си в облака, и тя ще бъде белег на завет между Мене и земята.

14 Когато докарам облак на земята, дъгата ще се яви в облака;

15 и ще спомня завета Си, който е между Мене и вас и всичко живо от всяка твар; и водата няма вече да стане потоп за изтреблението на всяка твар.

16 Дъгата ще бъде в облака; и ще я гледам, за да си напомням всегдашния завет между Бога и всичко живо от всяка твар, което е на земята.

17 Каза Бог на Ноя: Това е белегът на завета, който установих между Мене и всяка твар, която е на земята.

Изображение заглавно: Joseph Mallord William Turner, The Rainbow