Дамян ДАМЯНОВ

Той ме бе прочел, преди сам да прочета себе си ♥ Дамян ДАМЯНОВ за Димчо ДЕБЕЛЯНОВ
Той ме бе прочел, преди сам да прочета себе си ♥ Дамян ДАМЯНОВ за Димчо ДЕБЕЛЯНОВ