В деня на тържественото откриване на Паметника на свободата, 26 август 1934 г., в полите на връх Свети Никола коленичат над 100 хиляди души. Монументът се извисява на 31,5 метра височина, а към него водят 890 стъпала. Над централния вход гордо се възправя бронзов лъв - символ на българската държавност. На останалите три страни са изписани имената на Шипка, Шейново и Стара Загора - бойните полета, напомнящи за подвига на българските опълченци. В приземния етаж на паметника, под мраморен саркофаг, поставен на четири лежащи лъва, са положени костите на загинали при отбраната на Шипка герои. Пред саркофага са застинали на вечна стража каменните фигури на руски войн и български опълченец. 

Вечна памет на героите!

ШИПКА 

Над деветстотин стръмни стъпала!
Да се качи тук пеш, а не с кола
Едва ли даже здрав човек могъл би!
Аз тръгвам пеш. Кръвта ми се тресе.
Кой предпочел би гладкото шосе
Пред подвига на шипченските стълби?

Тук не по стълби, а по канари
Се е катерил мъртвия дори
В ония дни на вековечна слава!
И пътят още е от кръв горещ!
По тази кръв с молитва се минава!
Кръвта на два народ пари тук!

И те до днес стоят един до друг
На този връх в прегръдката от камък!
Затрупват ги и преспи, и мъгли,
Но няма сила да ги раздели!
По-вечни от върха стоят те двама
И свода на плещите си крепят.

Към тях ме води този стръмен път,
И той ме вика с ековете бойни.
От канари сърцето ми кърви!
Върхът расте от сечени глави!
И тишина!

„На Шипка все спокойно!“
не е спокойно! Шипка пак крещи
във мен, в сина ми, в нашите бащи!

Зове ни с ветровете си - тръбачи!
Над деветстотин стръмни стъпала!
Вървя по тях през кървава мъгла -
Не към върха, към себе си се качвам!

Дамян Дамянов

Снимки: Откриване на Паметник на свободата на Шипка, 1934 г., Национален парк-музей „Шипка-Бузлуджа“