Дао Дъ Дзин

Който иска да се издигне над хората, трябва да се постави по-ниско от тях ♥ Лао ДЗЪ
Който иска да се издигне над хората, трябва да се постави по-ниско от тях ♥ Лао ДЗЪ