„Няма по-голямо нещастие от незнанието на мяра. Който умее да бъде доволен, винаги е удовлетворен.“

Мъдростта на древнокитайския мислител Лао Дзъ и неговото философско учение, чиято диалектиката се основава на хармонията и единството на противоположностите.

(„Лао Дзъ“, Николай Рьорих, 1924)

В света най-слабото

        побеждава най-силното.

Небитието прониква навсякъде.

Ето защо

        аз знам ползата от бездействието.

В света няма нищо по-добро

        от безмълвното поучение,

        от ползата на бездействието.

§

Кое ти е по-близко,

        славата или животът?

Кое ти е по-скъпо,

        богатството или животът?

Кое преживяваш по-силно,

        печалбата или загубата? 

Който много се скъпи,

        много ще загуби.

Който много се запасява,

        ще претърпи тежка загуба.

Който има мяра,

        няма неуспех.

Който знае предел,

        не е в опасност –

        може да е дълговечен.

§

Великото съвършенство

        прилича на несъвършеното –

        използувайки го, е неизчерпаемо.

Свръхпълното

        прилича на пустото –

        използвайки го, е непресъхваемо.

Извънредно правото

        прилича на кривото.

Голямото остроумие

        прилича на глупостта.

Великият оратор

        прилича на пелтека.

Вълнението побеждава студа.

Покоят побеждава топлината.

Спокойствието създава ред в Поднебесна.

§

Няма по-голямо нещастие

        от незнанието на мяра.

Няма по-голямо престъпление

        от стремежа за богатство.

Ето защо:

Който умее да бъде доволен,

        винаги е удовлетворен.

§

Действувай чрез бездействието.

Извършвай неизвършеното.

Вкусвай невкусеното.

Голямото е съставено от дребното.

Много се получава от малко.

На ненавистта отговаряй с Дъ.

Преодолявай трудното,

        докато е лесно.

Осъществявай голямото,

        докато е дребно.

В света трудното дело

        започва с лесното,

        а голямото – с малкото.

Ето защо мъдрецът

        никога не започна велико дело

        затова извършва велики дела.

Който лесно обещава,

        не заслужава доверие.

Ето защо за мъдреца

        всичко изглежда трудно,

        затова няма трудности.

§

Онова, което е спокойно,

        лесно се държи.

Онова, което още няма признак,

        лесно се планира.

Онова, което е хрускаво,

        лесно се разтапя.

Онова, което е ситно,

        лесно се разсейва.

Действието започва с онова,

        което още не е.

Редът се въвежда,

        докато още няма смут.

Който действува,

        няма успех.

Който държи,

        губи.

Ето защо

        мъдрецът не действува,

        затова няма поражение,

        не държи,

        затова не губи.

Който бърза в работата си

        се проваля до самия си успех.

Който е внимателен

        в края на работата си,

        както в началото й –

        успява.

Ето защо мъдрецът

        желае нежеланието,

        не цени трудно придобитите неща,

        учи онова,

        което още не се е научило,

        върви по онзи път,

        по който са минали другите,

        поддържа естествеността на нещата

        и не се осмелява да действува.

§

Аз имам три съкровища,

към които се придържам:

        първото е човеколюбие,

        второто  пестеливост,

        третото  да не вървя пред другите.

Аз съм човеколюбив,

        затова мога да бъда храбър.

Аз съм пестелив,

        затова мога да бъда щедър.

Аз не вървя пред другите,

        затова мога да бъда ръководител.

Днес,

който е храбър,

        без да е човеколюбив,

който е щедър,

        без да е пестелив,

който върви пред другите,

        без да е отстъпчив

загива.

Във войната побеждава онзи,

който е човеколюбив

Неговата отбрана е здрава.

Естествеността го спасява

Човеколюбието го охранява.

 §

Избрано от: „Дао дъ дзин“, Лао Дзъ, изд. „Наука и изкуство“, 1967 г.
Картина: „Лао Дзъ“, Николай Рьорих, 1924