„Няма беда по-тежка от непознаването на удовлетворението.“

С единствената си книга „Дао Дъ Дзин“ Лао Дзъ поставя основите на Даоизма. 81 глави или общо 5000 думи, които вече 2500 години оказват влияние върху екзестенциалните търсения на хората по целия свят. Лао Дзъ всъщност значи „почитаем господин“. Смята се, че истинското име на философа е Ли Ар. Почитан е като предшественик на императорите и носи титлата „Върховен мистериозен и първоначален император“.

Да виждаш нещата такива, каквито са, е лесно. Силата е в това да можеш да ги приемеш.

Лесно достигнатото съгласие не заслужава доверие.

Едва покълналото растение е нежно и слабо. Изсъхналото е твърдо и кораво. Оттук става ясно, че всичко, което е нежно и слабо, в него има живот.

Гениалност е да виждаш нещата още в зародиш.

Правете трудните неща, докато са още лесни и великите неща, докато са още малки.

Спрете злото, докато не съществува, задръжте болестта преди да се появи.

Бедите на целия свят тръгват от дреболии, така както и великите дела се състоят от по-дребни.

И най-дългото пътешествие започва с първата крачка.

Ако не промените посоката си, ще се озовете там на където сте се насочили.

Можеш да изведеш човек на добрия път, но не можеш да го заставиш да продължи по него.

Природата постига всичко, без да бърза.

Ако някой те е оскърбил, не търси отмъщение - седни на речния бряг и скоро ще видиш как трупът му се носи по водата.

Разликата между красивото и грозното е дело на човешкото съзнание.

Човек си, ако обичаш хората. Мъдър си, ако ги познаваш.

Да познаваш другите е умение. Да познаваш себе си е същинска мъдрост.

Няма по-тежка беда от това да презираш враговете си.

Властта над другите е сила. Властта над себе си е истинско могъщество.

Когато се освободя от това което съм, ставам това, което мога да бъда.

Тези, които имат знания не могат да пророкуват. Тези които пророкуват нямат знания.

Който не вярва достатъчно, няма да спечели доверието на другите.

Мравката, която се движи, върши повече работа от един задрямал вол.

Отговорът се крие в центъра на нашата същност. Ако знаете кой сте ще знаете и какво искате.

Великите неща са съставени от малки дела.

Богат е този, който е доволен.

Бъдете доволни от това, което имате. Радвайте се на нещата такива каквито са.

Когато осъзнаете, че нищо не ви липсва, целия свят ви принадлежи.

Който получава има малко. Който дарява има много.

Когато сте себе си и не се сравнявате или конкурирате с другите, всички ви уважават.

Истинският пътешественик няма фиксирани планове и няма за цел да пристигне.

Музиката в душата може да бъде чута от Вселената.

Гласът на истината е неприятен за слуха.

Ако осъзнаете, че всичко се променя, няма да се крепите за нищо.

Ако една вещ не е годна за една цел, тя може да се употреби и за друга.

Да действаш, значи да бъдеш.

Достойният винаги се старае да бъде безпристрастен, да не дава оценки на трудно постижими неща и да не слуша безплодни учения.

Достойният прави много, но не се хвали с направеното; има заслуги, но не си признава за тях, защото не желае да разкрие своята мъдрост.

Добрите думи раждат доверие, добрите помисли раждат мъдрост, добрите постъпки раждат любов.

Въздържанието е първото стъпало на добродетелта, начало на нравственото съвършенство.

Да обичаш някого, ти дава сила. Да бъдеш обичан от някого, ти дава смелост.

Смисълът на живота придава онова което му липсва.

За да придобиеш знание, всеки ден прибавяй по нещо. За да придобиеш мъдрост, всеки ден изхвърляй по нещо.

Големият човек се придържа към същественото и оставя нищожното. Той върши всичко според правдата и никога не разчита на законите.

Който много говори, той често търпи провали.

Който без да знае нищо, се държи така все едно знае много, той е наистина болен.

Който знае много, е мълчалив; който говори много, нищо не знае.

Който е храбър, без да е човеколюбив, който е щедър, без да е спестовен, който върви напред, без да е смирен, той непременно ще загине.

Който познава границите на своето дело, няма да се приближи до опасностите и ще живее дълго.

Бъдете внимателни към своите мисли - те са началото на вашите постъпки.

Истински просветленият никога не воюва.

Когато няма врагове, няма и войни.

На този свят няма нищо по-меко и по-слабо от водата. Но да подчини твърдото и неподатливото, тя няма равна на себе си. Всеки знае, че слабото побеждава силното, че непреклонният отстъпва пред добродушието - всеки го знае и все пак никой не се съобразява с това.

От: „Дао дъ дзин“, превод: Ленин Димитров, 1990
Илюстрация (заглавна): Sakyamuni, Lao Tzu, and Confucius, 1368-1644