Детето в света на телевизията и компютрите

Благодарение на телевизията се формира нов антропологически тип, с ниско ниво на интелигентност и нравственост
Благодарение на телевизията се формира нов антропологически тип, с ниско ниво на интелигентност и нравственост