деца със специални нужди

Детето е мъдър учител, от когото понечим ли да се учим, ще открием себе си | Д-р Фред ДОНАЛДСЪН
Детето е мъдър учител, от когото понечим ли да се учим, ще открием себе си | Д-р Фред ДОНАЛДСЪН