Димитър ДИМОВ

Над правителството стоеше мафията - невидима, всемогъща и безчовечна! ~ „Тютюн“ на Димитър ДИМОВ
Над правителството стоеше мафията - невидима, всемогъща и безчовечна! ~ „Тютюн“ на Димитър ДИМОВ