добрият път

Уважавайте родителите си ~ КОНФУЦИЙ
Уважавайте родителите си ~ КОНФУЦИЙ