Уважавайте родителите си ~ КОНФУЦИЙ

Мъдростта на времето

Из „Добрият път” на великия китайски мъдрец и философ, наричан Учител на 10 000 поколения

Как човек трябва да се отнася към родителите си?

Учителят рече:

Един млад мъж трябва да се отнася добре към родителите си вкъщи и към по-възрастните извън дома, да бъде предпазлив в обещанията си, но точен в изпълнението им; освен това трябва да отвръща на всекиго с любезност, но да търси приятелство само с добри хора. Със силите, които му останат, нека се посвети на занимания с изкуствата. 

Учителят рече:

Отнасяй се така, че те да няма защо да се тревожат за теб, освен ако става дума за здравето ти. 

Учителят рече:

За добри синове днес се смятат тези, които внимават родителите им да имат достатъчно за ядене. Но и при кучетата и конете човек се грижи за това. Ако няма чувство и страхопочитание, то къде е разликата? 

Учителят рече:

Докато баща ти е жив, виждаш само неговите намерения. Умрял ли е, едва тогава можеш да разбереш дали си способен да ги осъществиш. Който през трите години на скръб води домакинството така, както по време на баща си, той наистина е добър син. 

Учителят рече:

Човек навярно може да възрази по подходящ начин на родителите си. Но види ли, че не успява да промени тяхното мнение, той трябва да се отнесе към тях с уважение; дори и да е разочарован, за нищо не бива да им се сърди. 

Учителят рече:

Никога не бъди непослушен! Служи им така, както повеляват ритуалите и формите, докато са живи. Когато умрат, ги погреби и им принеси жертва според ритуала. 

От: „Добрият път”, Конфуций, изд. Елпис
Изображение: biography.com

11272 Преглеждания