доброто образование

Ако жената е бреза, тя има нужда от кипарис. Но докато все още е с ръст на домат, само на домати ще попада ~ Михаил ЛИТВАК
Ако жената е бреза, тя има нужда от кипарис. Но докато все още е с ръст на домат, само на домати ще попада ~ Михаил ЛИТВАК