Дон Кихот

„Дон КИХОТ” ♥ Най-великото слово на човешката мисъл, най-горчивата ирония, която е могъл да изрази човек
„Дон КИХОТ” ♥ Най-великото слово на човешката мисъл, най-горчивата ирония, която е могъл да изрази човек