Древнокитайски мъдрости

Този, който вкусва насладата от постигнатия успех, не е мъдър; този, който изчаква подходящия момент, не е почтен ♥ ДЖУАН ДЗЪ
Този, който вкусва насладата от постигнатия успех, не е мъдър; този, който изчаква подходящия момент, не е почтен ♥ ДЖУАН ДЗЪ