(Huang Tea Party by Wen Chingming Ming Dynasty)

§ Забрави своята възраст.

§ Не се оценявай спрямо годините.

§ Лекувай се с упражнения, думи, билки и масажи, топлина и хлад.

§ Вдишвай аромата на дърветата и тревите.

§ Яж ориз и зеленчуци, и по-рядко месо.

§ Пий чай.

§ Грижи се на бъбреците да им е топло, а на главата – хладно.

§ Смей се повече.

§ В безопасност си, когато си благ.

§ Благ си тогава, когато си спокоен.

§ Спокоен си тогава, когато си здрав.

§ Обичай хората.

§ Онези, които не можеш да обикнеш, не ги забелязвай.

Изображение: Картина, показваща събиране на интелектуалци в древен Китай, което включва типични елитарни дейности като пиене на чай, рисуване, композиране,  поезия, обмяна на идеи и т.н. - absolutechinatours.com