дядо

Говориш ли си сам – преминал си на гласова поща ~ Гарчо от с. Бъта
Говориш ли си сам – преминал си на гласова поща ~ Гарчо от с. Бъта