Джаз

Хората не могат да се измъкнат. Времето винаги ще ги настига ~ Нат Кинг КОЛ
Хората не могат да се измъкнат. Времето винаги ще ги настига ~ Нат Кинг КОЛ