Джон Лок

Бог ще ни съди като добър и милостив баща ♥ Джон ЛОК
Бог ще ни съди като добър и милостив баща ♥ Джон ЛОК