екзистенциална философия

Понеже никой не ме искаше истински, реших да стана необходим на целия свят ♥ Жан-Пол САРТР
Понеже никой не ме искаше истински, реших да стана необходим на целия свят ♥ Жан-Пол САРТР