Емоционална грамотност

Човек се мотивира от емоциите, а не от мислите си
Човек се мотивира от емоциите, а не от мислите си