Еразъм Ротердамски

Най-голямо нещастие е да не се заблуждава човек ♠ Еразъм РОТЕРДАМСКИ
Най-голямо нещастие е да не се заблуждава човек ♠ Еразъм РОТЕРДАМСКИ