„Както оплаква­нето пред другите не води до нищо, така безполезно е и да допускате другите да ви потискат със собствения си товар от самоокайване и мъка.“

Приемайте се, без да се оплаквате

Да се обичате, означава да се приемате като достоен човек, тъй като вие сте избрали да бъде така. Приемане на себе си означава и отсъствие на оплакване. Пълно­ценно функциониращите хора никога не се оплакват, по­точно не се оплакват, че камъните са твърди, че небето е облачно или че ледът е студен. Приемането означава да не се оплакваш, а щастието – да не се оплакваш от нещата, които не могат да се променят. Оплакването е спасение за онези, които нямат увереност в себе си. Ка­то споделяте с другите какво не харесвате у себе си, не­доволството ви остава, тъй като хората не могат да на­правят нищо друго, освен да оспорят думите ви, но в такъв случай вие няма да им повярвате. Както оплаква­нето пред другите не води до нищо, така безполезно е и да допускате другите да ви потискат със собствения си товар от самоокайване и мъка. На това безполезно и неприятно поведение може да бъде сложен край с про­стия въпрос: „Защо ми разказваш всичко това?“ или „Мога ли с нещо да ти помогна в случая?“ Ако същите въпроси зададете на самия себе си, ще осъзнаете, че да се оплаквате, е истинска глупост. Пропиляно време, кое­то бихте могли да използвате, за да овладеете някои средства да обичате себе си, като безсловесно самовъзхваляване, или за да помогнете на друг да се самоосъществи.

В два случая оплакването се приема най-зле от окол­ните: 1)Когато казвате някому, че сте уморен. 2) Когато казвате някому, че не се чувствате добре. Ако сте умо­рен, можете да постъпите по няколко възможни начина, но да се оплаквате дори само на един човек, макар и обичан от вас, означава да го обиждате. А и умората ви не ще намалее. Същото се отнася и до оплакването „не се чувствам добре“.

Тук не става въпрос да не споделяте с другите как се чувствате, когато те могат по някакъв начин да ви помогнат. Въпросът е да не се оплаквате на хора, които не могат да направят нищо друго, освен да изслушат вайкането ви. Освен това, ако действително полагате усилия, за да нарасне самоуважението ви, и ако изпитва­те някаква болка или неудобство, ще предпочетете сам да се справите, вместо да се облягате на някого и да споделяте товара си с него.

Да се оплаквате от себе си, е безполезна дейност, която ви пречи да живеете ефективно. Оплакването на­сърчава самосъжалението и разсейва усилията ви да да­вате и получавате обич. Освен това стеснява възмож­ностите ви за по-успешни любовни връзки и за по-ак­тивно социално общуване. Като се оплаквате, може да получите известно внимание, но то ще е такова, че ще хвърли  сянка върху щастието ви.

Способността да се приемате, без да се оплаквате, е свързана с познаване на процесите на самоуважението и оплакването, които взаимно се изключват. Ако истин­ски обичате себе си, оплакването ви пред хора, които с нищо не могат да ви помогнат, става абсолютно неос­нователно. Ако забележите у себе си (и у другите) неща, които не харесвате, вместо да се оплаквате от тях, мо­жете да вземете енергични мерки и да ги коригирате.

Следващия път, когато се съберете с четири или по­вече семейства, можете да изпробвате това просто упра­жнение. Отбелязвайте си каква част от разговора се по­свещава на оплаквания – от себе си, от другите, от съ­бития, от цените, от времето и така нататък. След като свърши празненството и гостите се разотидат, се запи­тайте: „Колко от всички оплаквания тази вечер доведо­ха до нещо?“, „Грижа ли го е някой за всичко, за което се вайкахме тази вечер?“ И когато отново решите да се оплачете, спомнете си за тази безполезна вечер.

От: „Вашите слаби места“, Уейн Дайър, изд. „Кибеа“, 2011 г.
Снимка: goodreads.com