„Откажете се от желанието да промените заобикалящия ви свят, хората, близките си. Приемете ги такива, каквито са. Просто се променете вие самите - тогава и светът ще се промени.“

~ Нов модел на човешкото съзнание и основните закони в него

Първият постулат на този модел гласи: „Всеки човек сам създава своя свят, своя живот.“ Какво означава това?

„Човекът е сътворен по Божи образ и подобие“ и по своята същност е творец. Творец на своя свят. Това е много важно да бъде разбрано. Ние създаваме своя свят с мислите, чувствата и емоциите си. Нашето действие започва не от думите или от движението, а от мислите ни. Мисълта е универсална форма на енергия и притежава невероятна сила.

Нашите мисли и чувства се материализират, тоест претворяват се в реалността. Мисълта като форма на енергия се заражда в душата ни и никъде не изчезва. Тук действа законът за запазване на енергията. Всяка мисъл, изпратена във външния свят, създава определени форми и събития в живота ни. По такъв начин енергията се връща при нас под една или друга форма.

От този първи постулат на модела следва твърдението: „Подобното привлича подобно.“ Ако мисълта ни е агресивна, се създават неприятни и болезнени събития. Ако мислите ни са съзидателни и са изпълнени с добрина и любов, те се превъплъщават в реалност, която ни носи само приятни изживявания. Вие сами решавате какви мисли да използвате.

Ние сами създаваме света, в който живеем. Всеки от нас живее в уникална реалност, по-точно в модел на Реалността, построен на основата на индивидуалния опит или на опита на нашите прадеди. В действителност заобикалящият ни свят е необясним и ние сме принудени да го опростяваме, за да се чувстваме в безопасност и да сме способни да действаме в него, да го осмисляме.

Оказва се, че всичко на този свят: състоянието на тялото ни, здравословното ни състояние - душевно и физическо, взаимоотношенията в семейството с близките ни, взаимоотношенията ни с останалите хора и заобикалящия ни свят, работата, финансовото положение - всичко това е отражение и трансформация на нашите мисли, чувства и емоции. Оттук следва и гениалното по своята простота и мъдрост твърдение: „Ние с вас живеем в хармоничен, справедлив и чист свят, в който всеки бива възнаграден според мислите си.“

„Всеки ще бъде възнаграден според вярата си!“ - това са думи от Библията. Вие получавате в живота си това, в което вярвате. С други думи: „Външното отразява вътрешното.“ На мнозина им е много трудно да приемат това твърдение. Но ако искате да усвоите този модел, научете се да го използвате съобразно законите на своя живот.

Ако във вашия живот нещо ви липсва или има някаква несправедливост, не бързайте да обвинявате когото и да било и да се правите на жертва. Причината за това, което се случва, се крие не само във външния свят или в така наречените „външни обстоятелства“, а на първо място - във вас самите. Обърнете внимание на вътрешното си „аз“.

Щом ние сами създаваме своя свят, то, следователно, можем да го променим. Но как да сторим това?

Ако искате да промените заобикалящия ви свят и хората, с които общувате, помнете, че всичко, което ви заобикаля, е отражение на вас самите (външното отразява вътрешното). Затова започнете от себе си. Когато вие самите се промените, ще се променят и хората, които ви заобикалят, и събитията, които се случват. Просто ще се задейства законът за отражението. Ако нещо в другите хора не ви харесва, значи вие задължително носите това нещо в себе си, в подсъзнанието си. Откажете се от желанието да промените заобикалящия ви свят, хората, близките си. Приемете ги такива, каквито са. Просто се променете вие самите - тогава и светът ще се промени. Когато избягвате нещо, зад това бягство се крие някакъв страх или някаква болка, тоест онова, през което трябва да минете и да извлечете много важен позитивен урок.

Всеки от нас трябва да поеме отговорност за своя свят.

Законът за отговорността - това е ключов момент в работата върху себе си. Много хора трудно разбират това, тъй като бъркат понятието „отговорност“ с „чувство за вина“. Да поемеш отговорност за живота си означава да престанеш изцяло да обвиняваш околните и самия себе си, да се откажеш от състраданието и съжалението, от критиката, порицанието и омразата. Ако поемате отговорност върху себе си, значи започвате да живеете пълноценен живот. Никой не може да ви накара да страдате, никакви уроки не могат да ви хванат. Вие сами ще диктувате събитията в своя живот, както пожелаете. Ще създавате около себе си особено пространство, което ще помага на заобикалящите ви да се променят. Като променяте убежденията си, вие променяте и своя свят. Но за да промените тези убеждения, ви трябва специален, нов модел на човешкото съзнание, в рамките на който бихте могли да действате като господар. Предлагам ви точно такъв модел.

~ Закон за избора

Когато човек поема отговорност за своя свят, за своя живот, той получава свободата да избира. Човек става господар на живота си, истински маг и вълшебник. Той е свободен да избира мислите си. В този смисъл човек е по-силен и по-висок от ангела, защото може да избира между доброто и злото. Човек по природа е свободен.

В подсъзнанието се съдържа информация за всяко събитие, случващо се във Вселената. Това означава, че всеки от нас вече знае всичко.

Представете си една клетка от организма. Тя не може да вижда целия организъм. Но в нея се съдържа информация за всичко в организма. Тя е закодирана на генетично ниво. Човекът е точно такава клетка от Вселената. В подсъзнанието му се съхранява цялата информация за миналото, настоящето и дори бъдещето на Вселената. С този закон се обясняват много феномени: ясновидството и предсказването на бъдещето например. Четенето на мисли и предаването им на разстояние също. И гадателските умения се отнасят към този закон. Всеки човек може да развие - не, не да развие, а просто да открие в себе всички тези способности, и дори по-големи, които са се оказали неизползвани. Необходима ви е само чистота на помислите.

Колкото по-чисти са помислите на човек, толкова по-големи са способностите му, до толкова повече знания на Вселената получава достъп. Това може да се изрази по-просто: колкото по-малко агресия имате в душата си, в подсъзнанието си, толкова по-приятен и интересен ще е вашият живот, на толкова по-добро здраве ще се радвате и толкова повече способности ще имате. Да промените себе си - това на първо място означава да се отърсите от агресивните мисли и емоции, плод на горделивостта (за това писах в първата си книга).

Избрано от: „Силата на намеренията“, Валерий Синелников, Изд. „Софтпрес“, 2008 г.
Снимка: self.wikireading.ru