Франклин РУЗВЕЛТ

Хората не са пленници на съдбата, а само на собствените си умове | Франклин Делано РУЗВЕЛТ
Хората не са пленници на съдбата, а само на собствените си умове | Франклин Делано РУЗВЕЛТ