Франсиско ГОЯ

Не искам друга слава, освен тази, да се харесвам на приятелите си ♠ Франсиско ГОЯ
Не искам друга слава, освен тази, да се харесвам на приятелите си ♠ Франсиско ГОЯ