Франсоа МОРИАК

Единствено Христос е този, който може да успокои радикалната болка, която е в нас ╫ Франсоа МОРИАК
Единствено Христос е този, който може да успокои радикалната болка, която е в нас ╫ Франсоа МОРИАК