Фриц ПЪРЛС

Мама обича изкуството и ненавижда баща ми ~ Бащата на гещалт терапията Фриц ПЪРЛС за семейството
Мама обича изкуството и ненавижда баща ми ~ Бащата на гещалт терапията Фриц ПЪРЛС за семейството