Преди 126 години, на 8 юли 1893 г., в Берлин се ражда Фредерик Саломон Пърлс, по-известен в официалната психология като Фриц Пърлс – немски психотерапевт от еврейски произход, основател на гещалт терапията. 

Мемоарите на Пърлс носят звучното заглавие „In and Out the Garbage Pail”. В тях той охотно и обстойно споделя философските си и житейски възгледи, които го отвеждат до създаването на гещалт терапията. Изказванията на Пърлс за личния му живот са особено саркастични, лаконични и преми. Дали изобщо се е докоснал до простото човешко щастие или цял живот се е борил с неумението си да гради отношения с останалите хора? Когато е на 37 години, Пърлс се жени за нелюбима жена – Лора, с която го свързват общите интереси и умението да не си пречат един на  друг. 

За семейството и брака – неласкаво, от Бащата на гещалт терапията в неговите мемоари.

~ Семейството

„Мама е амбициозна, обича изкуството и ненавижда баща ми. Баща ми ненавижда майка ми, обича жените и си се представя като Велик майстор на масоните. Пред хората и двамата са приятелски настроени”. 

***

~ Бракът

„Женитба. После две деца, четирима внуци. Не най-образцовият съпруг. Съпругата ми е увлечена по експресивното движение на Елза Гиндлер (пионер в соматичната телесна терапия). Живеехме, в крайна сметка, паралелно един от друг, с относително немногочислени прояви на силна омраза и любов… Лора настояваше да се оженим. Аз знаех, че не принадлежа към типа мъже, способни да бъдат съпрузи. Не изгарях от любов по нея, но имахме много общи интереси и често добре си прекарвахме времето. Когато споделях с Харник (третият психоаналитик на Пърлс) за това, той ми отвръщаше с типичната психоаналитична уловка: „Не ви е позволено да взимате важни решения по време на лечението. Ако се ожените, ще прекъсна психоанализата.” Тъй като бях твърде страхлив, за да прекратя терапията на дивана по собствена инициатива, прехвърлих отговорността върху Харник и замених психоанализата за брак.”

Със съкращения от: psyh.ru © Наша Психология
Снимка: ttgls.in