Георги СТРУМСКИ

Още Балзак е забелязал, че открива колко малко знае, когато детето започне да му задава въпроси ~ Георги СТРУМСКИ
Още Балзак е забелязал, че открива колко малко знае, когато детето започне да му задава въпроси ~ Георги СТРУМСКИ