глобализация

Днес обект на възхищение вече не са богатите, а самото богатство ~ Зигмунт БАУМАН
Днес обект на възхищение вече не са богатите, а самото богатство ~ Зигмунт БАУМАН