грозде

Ако не e било това вино, българинът не би имал тоя дух, енергия и проницателна способност | Цани ГИНЧЕВ
Ако не e било това вино, българинът не би имал тоя дух, енергия и проницателна способност | Цани ГИНЧЕВ