Bacchus (c. 1595) by Italian Baroque master Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571–1610), Uffizi Gallery, Florence

Според апокрифът "Откровение Варухово", лозата е посадена в рая от архангел Сатанаил, който по-късно станал Сатана. Затова и природата є е двойна – райска е, но и дяволска в същото време. Лозата символизира дървото на прегрешението и Бог я проклина заради намесата на Сатаната. След потопа водата отвлича от рая една лозова пръчка и Ной я посажда на земята. Заради светостта на Ной Бог променя отношението си към лозата, но тя запазва и злото в себе си, причинява го на всеки, който прекалява с пиенето на вино, подтиквайки го към зло. 

Лозовото клонче е отличителен предмет на бога Дионис. Шумерският знак за живот представлява лозов лист. Още от най-стара древност лозата и виното са символи на младост, плодородие и вечен живот. Благополучие и плодородие изразява гроздето върху антични монети. В Палестина притежаването на лози също е знак за благополучие. Животът под лозницата в Стария завет е Божия благодат, лозата е знак за народа на Израел. При всяко жертвоприношение се е давало вино. По-късно лозата се явява като знак за плодородие, чийто плод е Христос. Използва се широко в украсата на църковните олтари.

В християнското изкуство лозата е дърво на живота, а гроздето – на надеждата за щастливия отвъден свят. В Евангелието Христос е сравнен с лоза, а учениците му – с лозови пръчки: "Аз съм истинската лоза и Моят Отец е лозарят; Всяка пръчка в Мене, която не дава плод, Той отрязва; и всяка, която дава плод, чисти я, за да дава повече плод. Вие сте вече чисти чрез словото, що съм ви проповядвал. Пребъдете в Мене и Аз във вас. Както пръчката сама от себе си не може да дава плод, ако не бъде на лозата, тъй и вие не можете, ако не бъдете в Мене. Аз съм лозата, вие сте пръчките; който пребъдва в Мене и Аз в него, той дава много плод; защото без Мене не можете да вършите нищо. Ако някой не пребъде в Мене, бива изхвърлен навън, както пръчката, и изсъхва; и събират пръчките, та ги хвърлят в огън и те изгарят. Ако пребъдете в Мене и словата Ми пребъдват във вас, то каквото и да пожелаете, искайте, и ще ви бъде. С това ще се прослави Моят Отец, ако вие принасяте много плод, и така ще бъдете Мои ученици." (Евангелие от Йоана, 15:1–8). 

В пряк смисъл лозата е извор на живот и сладост, в преносен – на духовен плод и изобилие, плод на благочестието и светостта.

Red Vineyards near Arles, Vincent van Gogh, 1888, Pushkin Museum of Fine Arts, Moscow

Alessandro Battaglia  La Vendemmia- The Grape Harvest, 1899

Diego Velázquez, The Triumph of Bacchus (Los Borrachos, The Topers), c.1628-1629

От книгата: „Български светци и празници: Ритуали и забрани, гадания, предсказания и магии, метеорологични прогнози, обредни вещи, храни и символи”, Лилия Старева, 2005

Картини: Wikimedia Commons, Pinterest