Хърбърт УЕЛС

Всичко, което може да се завладее, трябва да се притежава ~ Хърбърт УЕЛС за собствеността
Всичко, което може да се завладее, трябва да се притежава ~ Хърбърт УЕЛС за собствеността