Херодот

По-добре да си обект на завист, отколкото на състрадание ~ ХЕРОДОТ
По-добре да си обект на завист, отколкото на състрадание ~ ХЕРОДОТ