Мъдрите мисли на Бащата на историята, антропологията и етнологията

Длъжен съм да предам всичко, което ми се разказва, но да му вярвам – не съм длъжен.

По време на мир синовете заравят умрелите си бащи. По време на война, бащите заравят умрелите си синове.  

Не поправяй бедата с беда.

Хората, решени да действат, обикновено ги постигат сполуки, каквито рядко отиват при онези, които се занимават само с това - да претеглят и да бавят.

Ако всички хора изнесат поне веднъж на пазара своите грехове и пороци, то всеки, след като види пороците на съседа си, с радост би отнесъл вкъщи пак своите.

Заедно с дрехата, жените смъкват от себе си и свенливостта.

Истински мъжественият човек трябва бъде дори плах, когато се вземат решения и трябва да претегля всички случайности. Но когато действа, трябва да е смел.

Клеветата е ужасна затова, защото тук жертва на несправедливостта е една, а нейните творци са двама - този, който разпространява клеветата, и този който й вярва.

По-добре да си обект на завист, отколкото на състрадание.

Открай време хората имат мъдри и прекрасни афоризми – от тях трябва да се поучим.

Хората обикновено виждат в съня си онова, за което мислят през деня.

Ако не са изказани противоположни мнения, то няма от какво да се избира най-доброто.

Ушите на хората са недоверчиви, както и очите им.

Снимка: Herodotus, commons.wikimedia.org, public domain