"Цветът може да успокои или развълнува, да създаде хармония или хаос. От него чакаш чудеса, но той може да предизвика и катастрофа." ~ Жак Вено, основател на френския институт по естетика.

Защо черният цвят е толкова очарователен и притегателен, на какво е символ той? На власт, печал, самоувереност или прелъстяване?

2 3

4

Според психологията човек, който предпочита черния пред останалите цветове, иска да подчертае своята изключителност, стабилност и увереност в себе си. Любовта ви към черното говори честолюбие, принципност, подреденост, взискателност и дори в известна степен неподкупност.

12 13

14

Облечените в този цвят се опитват да въведат известна дистанция между себе си и останалите хора, те имат желание да се разграничат от останалия свят.

0  44Commes des Garcons

                                                                                              /Commes des Garcons/

55ac50b244c791bd24747dfd25058c80

В други случаи черният цвят е символ на празничност и тържественост.

5 6

9 10

В някои африкански племена, като любовници най-ценените жени са били жените с най-тъмна кожа.

Черният цвят се смята от много хора за доста чувствен и сексуален.

15

16  17

Този цвят говори за повишена потребност от независимост. Хората, които го предпочитат се съпротивляват на външните влияния и не признават чуждия авторитет, те обичат да спорят и се отличават с краен субективизъм.

20 21

22

25

26

„Автомобилът може да бъде боядисан с всеки цвят, при условие, естествено,че той е черен." ~ Хенри Форд.

27

28

30

Чувствен, съблазнителен и респектиращ, черният цвят е цвета и на скритото и непознатото, създавайки атмосфера на тайнственост.

31

32ILLUSTRATION AMANDA SHADFORTH

/ILLUSTRATION: AMANDA SHADFORTH/

33 34

36 37

38

39

40Vogue Japan September 2014

/Vogue Japan, September 2014/