РИБИТЕ са символ на плодоносието, знак на мълчание, посветеност, добролюбие, каприз и гениалност

Тълкуванието на Ваклуш ТОЛЕВ

Зодиакалните знаци се сменят, времето е безпощадно, но волята ни е по-устойчива от него. Времето е неопределено, но ние го определяме. Затова е казано в окултните учения "Пестете енергията, а не времето". То не може да бъде измерено в цялата еволюция, но енергиите, които са формирали съответните учения като духовни вълни или като културни коренни духовни раси - те са знайни. И затова имаме енергията на първичното разбиране, имаме енергията на Правдата, енергията на Любовта, енергията на Мъдростта. Ще ни следват енергията на Истината, енергията на Свободата. Така че зодиакалният знак има своето законно право да влезе в действие, а не да се съобразява. 

(Pisces by Malka Tsentsiper)

Следващият зодиакален знак, върху който ще спра вниманието ви е Риби. Както знаете, в символния му знак рибите са две. Значи те в себе си съдържат някаква диаметралност - ако едната плува наляво, другата плува надясно. Това ни дава основание да се замислим как да се намери тази хармония или да потърсим какво свидетелствува това двойнство. Защото ние сме говорили за единство в раздвояването. Дали и тук, в този знак, е това единство или имаме нещо друго? Трябва да знаете, че двете риби свидетелствуват минало и чертаещо се бъдеще, пресича ги едно настояще. Едната риба плува наляво, а другата - надясно или едната - напред, другата - назад. Какво е да плува една риба назад? Това е миналото. А аз ви казвам: Траурът по миналото трябва да спре! Една изживяна драматургия в живота на човека. И именно в зодията на рибите тя е посочена. Това са прощалните моменти, които човечеството трябва да се научи да изживява. Тази драматургия със сцената на разлъката би трябвало да изживее всеки. И така освободен, да направи стъпка в онова, което го чака - в бъдещето. Това е голямото, което трябва да бъде усвоено от нас. И така, когато сме в този зодиакален знак, да знаем да извършим една борба срещу традицията, срещу статиката, срещу онзи, както го нарекох - неизживян копнеж по траурното минало. То е минало, което тъй или иначе можем да разгледаме като траурно, защото траур е, когато се прощаваме със своите близки. То не значи отрицание, а прощаване с нещо, с което сме съжителствували, нещо, с което трябва да се разделим. Затова казвам траурно минало. Това наистина има своето основание: да поспрем, както се казва, пред бариерите преди да сме преминали, и преди плавната вълна да е отнесла част от нашите дни напред, да погледнем онова, което сме минали.

Основното, което трябва в този зодиакален знак да знаем, това е неговото присъствие в особената среда, в която се осъществява, без която не може да се развива - водата. А вие знаете, че за мен водата е астралния образ на светлината. Следователно рибите живеят, или ние в този зодиакален цикъл трябва да живеем, с една светлина в астрала си. Чрез астралната енергия ние изявяваме своята биология. Тя е, която ни държи в живот. Затова, когато свърши резервоарът й у нас, ние просто биологически просъществуваме само няколко дни, благодарение на етерния двойник. "Кранчето" на астрала като се завърти, оттам нататък, биологизираме или живеем етерно само три дни. И оттук е идеята за мнимата смърт, когато някои се връщат. Може в тази троица да се завърне астрална енергия. А нека кажем и нещо друго - да стане смяна на съзнание, да стане смяна на духовна единица.

В астрала ние също така ще срещнем - какво? - своето минало. Там са акашиевите анали, но не бива там да заспиваме. А безспорно, този зодиакален знак е подвижен (не мога да си представя риба, която е неподвижна). Ведно с това Рибата има основно присъствие в най-ниското поле от вертикалната структура на Вселената. Казвам най-ниско не в смисъл на духовност, а като полето, което свидетелства за долния свят, защото има и един среден свят, има и един Върховен висш свят. И ето: светът на водите (светът на Рибата), светът на земята (светът на животинското царство), светът на въздуха (светът на птицата) - на мисленето и Духа. Следователно, в този вертикален стълб, Рибите се намират в царството на водата. Какво значи това? Както казах - Подвижност. Затова в цикъла ще имаме своята мобилност в астрала, макар че вече сме минали стадия си на риби като развитие и сме в стадия на човека. Разбира се, че ще трябва да бъдем подвижни във всичките си царства. Но онова, което ни мие - астралната светлина, ще трябва да я ползваме и тогава да разгърнем това, което те са загатнали - крилете. Всяка риба си има перки, което е свидетелство за вложените криле, след това осъществени от птицата. Значи астралът е възможното изходно поле за летеж, т.е. това е една площадка, от която можем да се възземаме. В същото време Рибите слагат другото начало - началото на зараждащите се бели дробове, но те още дишат с хриле. Следователно, техният елемент си остава водата, но в тях е вложена тенденцията да се освобождават постепенно, за да си изградят това, което в света на животното, в света на човека се нарича бял дроб, дихателен апарат. Затова в този цикъл трябва да работим във всички дадености - в полето на водата, в полето на земята, в полето на въздуха. 

Двойствеността на Рибите ни показва два различни пътя. Единият, който трябва да я заведе в еволюцията до земята и другият, който трябва да я изведе към небето, т.е. в другото царство - ума. Затова тя е хранена от две различни трапези - на Нептун и на Юпитер. Това са планетите, които покровителстват тази зодия; това са енергиите, които я мотивират към действие на царственост, устойчивост и на въображение (в т.нар. Нептунова тайна, която още присъства в нашата земя). Така че тези сили в този зодиакален знак, са присъствени и ние трябва да се осъществяваме, като търсим хармонията. Защото рибите са разделени, но символният им знак има една лента в средата, която ги събира. Логично е, че астралът събира ума и земята. И това трябва в едно деяние, което имаме да извършим, да направим - да намерим тази чертичка, която свързва, за да се изявим в своето земно битие и в своята мисловност. Така че хората, които са в тази зодия, имат в себе си едно преимущество. Те могат да преценяват колко да престоят на Земята и колко в Небето (не като космическо напускане, а като мисловна дейност). 

Ето защо в основния елемент, който сам за себе си носи всичко това, което наричаме астрална светлина - водата, е започнал животът. Следователно трябва да работим в този зодиакален знак с принципа на Живота. А той има своите йерархии - живот като изграждане на нашето тяло, живот като удовлетворяване на нашата мисъл, живот като присъствие в духовността, живот като осъществяване на Божиите принципи и Божието учение. Там - във водата, т. е. там - в астрала зачева съвършенството ни. С какво? С противоречието (зло и добро); с Ева, която имаше дързостта да вземе ябълката - принципа на познанието. Полярността в Рибата (двете) идва точно когато идеята за познанието на добро и зло, диаметралността на Дух и Материя са били вече познати като изворни начала на духовен и материален живот, изхождащ от един и същ извор на Несвършимото. Полярността трябва да се схване в целостта (космичната разумност), а не във формите, в които човек може да я приеме. Защо му е дадена в тези форми? Защото това е, което той в даден етап на своята йерархия може да усвои, а с оглед на усвояването - това може да приложи. Усвоеното, ако не бъде приложено, вие не мотивирате вибрацията за развитие. Защото вятърът може да си отмине и ако не оплоди цвета, дървото е без плодове. Така че всяка духовна вълна или всяко религиозно съзнание има тази тенденция - оплодителност. И тук Рибите са най-добрият символен знак. Небе и Земя... и там някъде те плуват. В астрала трябва да се потърсим и да изградим онова, което е заченато - да създадем дробове за земята и антени за ума. Вреченото в Рибата е да носи плода, който трябва да разкрие познания за Земята и тайни за Небето. Следователно тя носи много целенасоченост. 

Всичко е станало във водата. Оттам всяка заченка се доусъвършенства и всеки орган загатнат, става вече деятелен - функцията му е там сложена. И затова рибите са символ на плодоносието. Плодоносието, защото те са пълни със себераждащото се. Там е вложено всичкото семе и затуй в древните митологии фалосът е бил изобразяван с риба. Виждате как са го олицетворявали. Затуй в древните митологии земята е на една голяма канара, която е на гърба на големия бик, а този бик стои върху голямата риба. Върху нея светът почива. Фактически древногръцкият Атлас стои върху една риба. Кой е светът на Рибата? Астралът. Върху какво е изграден целият свят и откъде започва? От астрала. Защото видимостта (която ние имаме) трябва да има своята основа. И затова (пак в древните митологии) пратена е рибата да донесе градивния материал за човека - глината. Рибата я донася. И боговете я правят участник в Сътворението. Това е демиургичната деятелност на рибата. 

Много митове са свързани с рибите. Много по-голяма е пазвата на този зодиакален знак от това, което ще ви кажа. Астрологията ще я намерите във Вавилон, ще я намерите в Асирия, ще я намерите в Египет. Общо взето, тя предшества с хилядолетия нашата цивилизация. Там Тайната наука е била много добре владяна и много прилежно прилагана. В Асиро-Вавилония една от основните богини е била Ищар - богиня на плодородието. Култовият й център е бил град Ниневия - цветущ и хубав. А Ниневия буквално преведено значи "Дом на рибите". Какво значи това само за себе си - че този град е изграден под зодиакалния знак на Рибите, щом е "Дом на рибите". И там всеки е имал възможността да бъде нахранен щедро, защото самият град е бил под покровителството на астралните сили. Те са били много реални тогава, защото възможността дори експериментално да ги демонстрират (както сега е наложително - положителната наука иска потвърждение с експеримент) е била така лесно прилагана от посветените маги на тези науки. Така че Ниневия буквално е "Дом на рибата", както рожденият град на Христос буквално значи "Дом на хляба". И той - Витлеем, наистина даде хляба, хляба не само на причастието, а хляба на една нова религия. И нищо не е вън от духовната характеристика на един град, на една държава, на една личност. Името на една личност е кълн за предназначение и осъществяване. Така е и за всяко селище. 

И вървейки така, ще видим рибата във всички митологии като израз на сакралност (знаете за човека-риба...). Тя е била и първият символен знак на християните (катакомбите са пълни с рибния знак). При пренасянето на знания помежду християнските общности (когато са имали дълбокия си нелегален живот) единственият верен знак за доверителност е рибата - "Ихтис". "Ихтис" на старогръцки означава Иисус Христос, Божий Син, Спасител. "Ихти" е била паролната, символната, знайната белязана дума за довереност, с която те са кореспондирали, т.е. рибата или рибите. Така трябва да приемем действието на рибата, влязла като символен знак в зодиакалността. Това показва, че много преди Християнството, още в най-далечните познати оставени знаци на известни религии, ни се свидетелства, че тя е символен и сакрален знак. Вземете например в "Талмуда". Там самата дума "месия", която по тяхному е "даг", буквално значи риба. Така че всичко, каквото могат те да обозначат с това същество, е изразявало един мистичен и сакрален извор на живот. Това е било ихтисът - рибата. С рибата си служи Християнството в своята не само паролна дейност, а и в своите сакрални, бих казал, тайнства. Знаете, че с пет хляба и две риби Христос нахранил 5000 души. Ето как астралът е енергията за нашето битие; нашата телесна сила идва от астралната енергия. И безспорно, когато им дава една астрална трапеза, те ще бъдат наситени. Всеки атом от астралната енергия е достатъчен да насити хиляди хора и мисля, че фигурата е великолепно казана. Взаимността между реалния хляб (духовната храна с петицата, която е приятелство и метаморфоза) и рибата (астралната енергия с двойката) е едно от най-великите съчетания - преобрази в Христовото служение и Християнската религия. Затова Той им поднася 5 хляба и 2 риби. Разбира се, този зодиакален знак на двете риби не е произлязъл от това, защото астрологията предшества Християнството. Но може би голямото знание на Учителя е дало основание да каже, че им дава 2 риби и 5 хляба. 

Всеки зодиакален знак пада под опеката и самия той въздейства върху съответни планети, и така си сътрудничат. Взаимността на зодиакалния знак със съответните планети е нещо, което можем да наречем взаимност между тяло и душа. Енергиите на планетите и на зодиакалния знак, и личното ни присъствие създават това, което наричаме усвоено, приложно и отговорно осветено действие. В такава взаимност са Рибите и Юпитер, Рибите и Нептун. Юпитер изразява различни тенденции в живота и на други зодиаци. Макар да изразява различни тенденции, когато е в различни зодиакални знаци, в цялост винаги ще има една своя призната служба или действие, една официална дреха. Това е ръководното начало, това е жизнерадостта, великодушието, праведноста, добротата, това е една любов към природата. Животът като астралност е един родител на природата и не може да няма най-вече този зодиакален знак едно благоразположение към света, който го заобикаля, света който е неговата истинска среда. Но ще кажем - той по-скоро има осезанието, но няма съзнанието за този контакт. Това, което създава битието чрез различните си йерархии на усещане и осъществяване на живота има своего рода съзнание. Съзнанието на зодиакалния знак Риби, сетивото за света - това е обонянието, това е осезанието. С това те се ориентират. Може би затуй имат някои риби своите антени, своите мустаци (така ако мога да се изразя), защото буквално казват за сома, че има мустаци. Но ведно с това Рибите носят и интуицията, а имат като отрицание горделивост, имат избухливост. И вие много добре знаете, че една голяма част от рибите наистина са доста жестоки. Жестокост, която съхранява обаче. Трябва да разбираме това нещо. Когато говорим за една акула, че е жестока, ние трябва да й предоставим правото за самозащита и живот. Това е качество, което Юпитер им придава, защото той трябва в своето великодушие да ги защити в правото им на живот. Следователно тази планета ги храни с такава духовна енергия, която можем да наречем любов към природата. Но любовта към природата, когато е нарушена от мисълта, тогава природата има право да реагира като избухливост или негодувание. Това може би не го съзираме със зрението си, а констатираме жестокости от страна на съответното животно. 

Рибата крие също така едно качество, което се нарича честолюбие; едно качество, което се нарича суетност; едно качество, което се нарича егоизъм - това са наши характеристики. Защото ако кажем, че разкрасата, хубостта на червеноперките е израз на суетност, тя е, защото природата иска да ни ги представи все по-съвършени в естетическото ни усещане, за да не ги унищожаваме. И вие знаете приказката за рибката, която говори именно за великодушие - ако я пуснете, тя ще извърши за вас едно голямо дело, тя ще ви даде една голяма обич. Тя ще ви върне двойно от това, което можете да вземете от нея. И знаете за бисера, който носи в себе си, стига да бъде пусната. Вижте как е вложен един от най-великите закони на еволюцията - законът за оцеляването. Обещанието, което дава срещу това да оцелее, е да даде благодат на този, които е проявил великодушие към нея. Значи още из дълбините на океана започват да класят добродетели, може да ги наречем инстинкти, както искате, но класят добродетели на живота, който свидетелстват за Сътворителя си. И един от най-безспорните и най-богатите изрази на тази ценност, на тези добродетели е, че Рибата свидетелства за Възкресението. Тя съхранява атома на възраждането, атома на Възкресението. Рибата е символен знак на гроба на земята - тя е символен знак с утробата си, която свидетелства като илюстрация за гроб. Христос си служи с рибата за сравнение, когато Го питат за Възкресението. Той казва: "Както Йона беше в утробата китова три дни и три нощи, тъй и Син Човеческий ще бъде в сърцето на земята три дни и три нощи" (Матея 12: 40). Тези три дни в гроба, в ковчега на мълчание с посвещението ще ги намерите във всички храмове на посвещение, най-вече в египетските. Ето отново тази тройка, в която може да се върне астралната енергия, когато съзнателно слагат иницииращият се в ковчега на мълчанието за астрално присъствие. Три дни го слагат в ковчега, за да може да изживее това, което наричаме сънна смърт. Три дни в утробата на рибата, на кита, пророк Йона прекарва; три дни Христос в утробата на земята прекарва; три дни иницииращият се в ковчега на спящите и посвещаваният в пирамидите прекарват. След тези три дни вратите се отварят - пророк Йона излиза от утробата на кита, Христос възкръсва, инициираният тръгва. Ведно с тази тайна на Възкресението три дни е и великото значение на рибата - три дни мълчание. Рибата е знак на мълчание. Хората много опростено казват "мълчи като риба". Значи взет е знакът, за да се обозначи едно поведение, което в същината си крие една велика добродетел - това е мълчанието три дни. Три дни, за да бъде готов, за да бъде заведен инициираният пред статуята на Изида, Йона да излезе да пророкува, а Христос да каже, че е възкръснал и да посети Своите Си. Това е в тяхното битие. 

Зодиакалният знак Риби е и под въздействието на Нептун. Това е далечната планета с по-особени въздействия върху по-другия пласт от нашите възможности. Това е вече медиумството, това е ясновидството, а от другата страна - капризът, пиянството, борбата между контрастите. Виждате каква диаграма: будност духовна (медиумство, ясновидство) и пиянство. Контрасти! Те не се отричат и една голяма част от хората, когато по йерархията на посвещението си, по подготовката на вътрешното си събуждане и усвояване на известни добродетели не получат тези дарове, прибягват към пиянството, което омаломощава физиката и дава на етерния двойник по-пряко присъствие, по-близко изявяване понякога и на нисшите астрални полета. Така че когато е направен този извод, наистина диаметралността е съвършено вярна. 

Това е Риби. Мълчание, посветеност, каприз, конфликтност, любов към природата, добролюбие, защото тъй или иначе те се хранят от астрала. Основното, което рибата като зодиакален знак носи, това е "Аз се надявам!", а не "Аз съм убеден!". Не е както Козирога, когато знае, че ще изкачи пътя. Не! "Аз се надявам!" - и затова понякога имат изригвания, понякога имат ледна дреха. "Аз се надявам!" - надяват се на доброта и при това им липсва самодеятелност. Значи какво трябва да прави човек, който попада в този зодиакален знак? Да работи върху личността си, да надделее съмнението си и да извика инициативност, която му дава и самодеятелност. Затова при тях има твърде много срамежливост и известна плахост. Трябва да се работи. Колкото и да е властен, зодиакалният знак е победим. Факт е, че в едно бъдеще човек може да се роди в друг зодиакален знак, защото трябва да се изгради във всичкото. Той трябва да стане посветен и в който и зодиакален знак да дойде, не знакът да влияе върху неговата психика и живот, а просто да му е определено само в кое време какво трябва да свърши.
Щастливият ден на Рибите е понеделник - ден на безплътните духове. Както казах, споменът за миналото е много валиден, но това никак не значи, че другата тяхна половинка няма да пътува към предназначението. Липсата на убеденост ще бъде подпомогната в кръга, в който се живее. Това пък, че те ще принадлежат с едно благоволение на Юпитер, за да надмогнат себеограничеността си чрез себеинициативността си, е една необходимост да живеят в колективна духовност. И тогава, когато имат достатъчно вече дадености (медиумизъм, ясновидство) да ги приложат, за да победят Юпитер, когато ги е лишил от самодеятелност. Ето една малка награда, с която могат да добият социален и личен кураж за духовна смелост. 

Един от аспектите на този зодиакален знак под властта на Нептун е гениалността. Това трябва да е достатъчно, за да се лишат от липсата на самодеятелност. Но въпреки всичко в едно приглушено смирение могат да бъдат забелязани техните гениалности. Когато не се упражни достатъчно овладяно въображението, то може да премине в маниакалност. 

Техният хубав скъпоценен камък - това е сапфирът, който е символ на целомъдрие. Значи те носят една черта от тези, които са минали през монашество - целомъдрието. 

Изображение (заглавно): watercolormisfit.com

45764 Преглеждания