Жената от картината ♥ „Принцесата Лебед” на Михаил ВРУБЕЛ и жената РИБИ

„Плеснал лебедът с крилата,
литнал волно над водата,
спуснал се на оня бряг
сред цветя и храсталак,
тръснал мокра перушина
и превърнал се в царкиня:
в къдрите й месец грей,
на чело звезда светлей,
със походка величава
на паун наподобява;
а щом дума промълви,
сякаш ручей ромоли.
Князът нежно я прегръща,
към двореца се завръща
да зарадва сред покой
милата си майка той.”

От „Приказка за цар Салтан”, А. С. ПУШКИН

(Надежда Забела-Врубель в костюме Царевны-Лебедь)

Прекрасната принцеса Лебед е героиня от Пушкиновата „Приказка за цар Салтан”. Образ вдъхновен от древнославянските митове и легенди. Своето ново превъплъщение, принцесата намира в едноименната опера на Римски-Корсаков през 1900 г. Самият Михаил Врубел „дирижира” този спектакъл, в който ролята на Принцесата Лебед е поверена на съпругата му Надежда Забела-Врубел (1868-1913). „Всички певици пеят като птици, а Надя пее като човек“, споделя Врубел. Картината му обаче, не е портрет на героинята, а очарователен мит за върховна красота и тайнството на проявлението й в света. В естетиката на символизма, лебедът олицетворява вдъхновението, което може да въздигне душата и да я доближи до познанието на тъмните и загадъчни страни на живота. Врубел облича този образ в демонични краски, а принцесата Лебед е нарисувана като същество с двойнствена природа. Тя олицетворява две стихии – тъмното и хладно люлеене на вълните, както и устремения небесен порив на въздуха. Михаил Врубел се опитва да улови мига, в който девойката се превръща в птица, а чудната метаморфоза на творбата му прелива в изплъзващите се лъчи на залеза. Принцесата, която неуловимо, призрачно и безплътно се ражда отново като Лебед.

(„Царевна-Лебедь” 1900, Михаил Александрович Врубель)

По думи на зрителите на постановката на Римски-Корсаков, гласът на Надежда Врубел бил лек като светлината, ефирен и нежен, а в същото време ярък и силен. Глас, който не можело да бъде сбъркан с друг. А по хороскоп, Надя била Риби. И въпреки че, картината на Врубел нямала портретно сходство със съпругата на художника, в нея той интуитивно изобразил именно характера на Надя и качествата на жените Риби – особения загадъчен поглед, пълен с известни единствено на самите тях размишления и ефирните одежди, получени като дар от Небето. Нужната земна обвивка на жените Риби сякаш всеки миг ще се превърне в криле, които ще я отведат във висините на мечтите й. Ще кажете, че Рибите плуват в дълбините, а не се реят в небето, но ще сгрешите. Жените Риби носят висшата мъдрост на познанието, което обитава и високото, и дълбокото, и земята, и небето. Дори навред пейзажът да е мрачен, Рибите няма да се изплашат от това. Веднъж, допуснали ви в техния загадъчен свят, те ще ви накарат да се влюбите хипнотично, досущ като тази невероятна картина на Врубел.

Друг голям руски творец, Александър Блок, бил влюбен в картината „Принцесата Лебед” и винаги държал нейна репродукция в кабинета си. Тя станала и вдъхновение за стихотворението му, посветено на Михаил Врубел.

(Врубель, Автопортрет с раковиной, 1905)

Изображения: ru.wikipedia.org

11551 Преглеждания