РИБИ ~ Знакът на световните спасители

19 февруари ~ 20 март

За уроците на човешката душа през знаците на зодиака, споделено от книгата на Алис Бейли „Подвизите на Херкулес”

(Astrologie & Sternzeichen & Kalender, 1512, by Johannes Regiomontanus)

Качество: Двойственост. Непостоянство, надареност с инстинктивно съзнание. Медиумичност. Поляризираният ум не е пробуден. Интуицията спи. Смърт на личността. Освобождаване на душата от плен. Христос, Световният Спасител.
Девиз: От страна на формата: „Върви в материята“; от страна на душата: „Аз напускам дома на Отца си и обърнат назад, спасявам“.

Значение на знака

Знакът Риби се очертава на небето като триъгълник – символ на реалността. Този знак управлява краката, затова идеята за извървяване на Пътя и за постигане на целта става главно духовно откровение в епохата на Риби.

Риби е също знак на смъртта в различните й аспекти. Понякога това е смъртта на тялото, но може да означава и приключване с някаква стара заблуда, с нежелателна връзка или с някаква религиозна форма на мислене, която ви е задържала, което освобождение ще ви позволи да се отправите към нов хоризонт. Този знак бележи и смъртта на личността. Ако успеем да се откажем от привързаността си към личностните маски, ние ще пожелаем да се освободим от личността. Знакът Риби означава и смъртта на световния спасител, защото е знак на разпятието, бележещ края на зодиакалния цикъл.

Зодиакът съдържа три знака на спасението. Първият е Лъв, в който на човека се казва: “Работи за своето собствено спасение“. Затова в Лъв имаме човек, изпълнен с желание да се изправи здраво на собствените си крака; той става самоуверен и самоутвърждаващ се, но това е необходимо за спасението, защото едва след като изпита своята подготвеност, той ще достигне точката, в която ще придобие по-широк възглед. Вторият знак на спасението е Стрелец, знакът на служенето и мълчанието, където самоувереният човек, вече уморен от самохвалство и себедоказване, престава да вижда себе си като цел и започва да служи мълчаливо. И накрая стигаме до третия знак – Риби, знакът на световните спасители.

Първото съзвездие в Риби е един интересен куп от звезди, познат под името „Лента“. Той свързва двете риби, едната от които е насочена точно на север, а другата – към хоризонта. Рибата, която плува на север, символизира стремящия се към мистериите, а плуващата към хоризонта е обикновената личност.

Второто съзвездие е Андромеда, окованата във вериги жена. Сред съзвездията виждаме три жени: Касиопея в Овен, представляваща материята – тя седи на трона и доминира; Вероника в Дева, която жертва косите си, за да принесе полза – тя представлява душата, която е започнала да утвърждава себе си; и накрая е Андромеда, окованата жена в Риби, която символизира укротената материя.

Третото съзвездие в Риби е Царят Цефей, мъж на Касиопея и баща на Андромеда. Предполага се, че Царят олицетворява духа, или аспекта на Отеца.

В природата съществува човешкото царство, над него са духовното и космичното царство, а под него са животинското, растителното и минералното царства. Работата на разумните синове на Бога е в това, да служат с помощта на разума като проводници на духовна енергия, която ще спаси и оживотвори всички по-нисши царства на природата.

Тълкувание на подвига на Херкулес в знака Риби

Има няколко варианта на мита относно подвига на Херкулес в знака Риби. В единия се казва, че на острова живеел човек-чудовище на име Херион, с тройно тяло. Той имал стадо червени крави, които били пазени от пастир и двуглаво куче. Херкулес получил заповед (Риби е знак на послушанието) да докара тези крави в Свещения Град, преминавайки по вода и земя.

Херкулес доплавал до острова на златна ладия, слязъл на брега, изкачил се на върха на планината и прекарал нощта в молитва. След това той убил двуглавото куче, но пощадил живота на пастира. После убил и владетеля на червеното стадо. Ето още един красив откъс от разказа: Херкулес настанил всички крави в златната ладия, в която плавал по морето, довел ги в Свещения Град и ги принесъл в жертва на Атина, богинята на Мъдростта. Свещеният град се състоял от две градчета, свързани с красива стена и врати, наричани Вратите на Лъва. Работата на Херкулес приключила, когато кравите пристигнали там. За него не чуваме нищо повече, освен това, че ще може да пристъпи към по-велика космическа работа.

Нека да мислим за Херкулес като за световен спасител. Той има разбиране за това, което трябва да направи. Херкулес вижда човечеството в ръцете на чудовището – същество с три тела, символизиращо човека с неговото ментално, емоционално и физическо тяло. Аз мисля, че този подвиг не е завършен и все още ни предстои. Има и други човешки синове сред човешкото семейство, избирани за спасители – тук или там, сами или в група. Казват, че Буда, когато бил на земята, е спасил деветстотин човека. Сега цялото човечество – човешкото чудовище, е готово за спасение и истинската работа на Световния Спасител може да започне изцяло основана върху понятието за групата, а не за спасяването на отделната душа.

Символизмът на червените крави е ясен – това са нисшите желания, тъй като желанието е главната отличителна черта на човечеството. Кравите се охраняват от пастир, който олицетворява ума, а двуглавото куче е материалният аспект и психичната природа. Нали разбирате защо Херкулес е пощадил пастира. Умът и в бъдеще може да бъде пастир на стадото, но двуглавото куче – психо-емоционалната природа и материалният аспект, са убити, което означава, че те повече нямат никакво значение. Пастирът все така има власт и аз не мога да си представя момент, в който въплътеният човек не би имал нужда от ума като посредник на духовната енергия.

Ако Христос, като човек, поддържащ контакт със своята душа, става проводник на светлина за човешките синове, то ние можем да разширим това понятие и да представим човечеството като единство на всички умове, устойчиво пребиваващи в светлина, които предават на нисшите царства на природата онази духовна енергия, която ще ги въздигне в небесата. Такава е задачата на човечеството. Ние обаче сме толкова заети с личните си проблеми, че забравяме по-общата картина. Искам още веднъж да отбележа, че владетелят на стадото (аспектът на формата) е убит, но пастирът и стадото са качени в златната чаша (ладия), под чиито образ ни е представен Свещеният Граал. Така работата е завършена. Световният спасител е изпълнил своята функция – той е издигнал човечеството. Това правят всички световни спасители. Всички те са вършели онова, което в по-голям мащаб е осъществил Христос.

Понякога чуваме да се говори за поражение на християнството. Аз не виждам никакъв провал във Великия План. Може да има известно забавяне, но знаете ли колко разрушително би било, ако развитието върви прекалено бързо, колко опасно би било, ако хората получаваха по-голяма стимулация, преди да са готови за нея? Всички Учители познават опасността от излишната стимулация и знаят за нещастията, които се случват, когато личността установи по-високи контакти, преди механизмът да е достатъчно отработен. Световните спасители трябва да работят бавно – за тях времето не означава нищо.

Понятието „спасител на света” досега се свързваше с появата на някой велик Син Божий, спуснал се от Дома на Отца му при нас, за да извърши велики дела, необходими за човечеството. В хода на вековете такива спасители са идвали, живели са във физически тела, действали са чрез емоционалната природа и са показвали изключителен интелект. Техният живот е пример, който можем да следваме; думите им са откровение или послание, което е много необходимо на човечество, за да направи то следващата крачка напред. Със своите деяния, крачейки по света и правейки добро, те ни дават пример за служене, а имената им остават с нас през вековете. Трябва да сте много ярка фигура, за да останете в паметта на хората за хилядолетия. Повечето от нас сме забравяни след двадесетина години.

Второто пришествие на Христос

Как би могъл да се появи Световният Спасител? Той може да дойде, както и преди, във физическо тяло със съответните му ограничения. Днес, обаче, в света се появяват нови възможности, които не са съществували по времето на първото пришествие. Ние сме много по-чувствителни от когато и да било преди; широко сме открити за мислите на другите и ако такъв изключителен мислител като Христос – каквото и да разбираме под тази дума – съгласува своите действия със световното развитие, той би могъл да използва и друг метод. Той може да работи със своите последователи от всяка страна, като осеня учениците където и да се намират те, тъй като неговата душа и техните души са едно цяло и той може да им съобщи плана, да набележи посоките за тях, да им даде ново послание и да прояви себе си във всяка страна. Днес това вече се случва. Навсякъде по света се появяват хора, които знаят (нямам предвид онези, които шумно претендират, че знаят). Има групи от хора, които се събират и работят заедно, без да вдигат шум и без да мислят за себе си, защото на техните плещи лежи бремето да водят човечеството. Тези хора организират движения, основани на новите вибрации; те говорят неща, които се отнасят до всички; те утвърждават принципи, космични по своята същност; те включват, а не изключват; за тях е без значение терминологията, която използва човек; те държат да притежаваме своя вътрешна структура на истината, без да я натрапваме на никого; когато се срещнат, те се разпознават един друг, говорят на универсален език и следват универсалната светлина; те са преди всичко служители, безразлични към собствените си интереси.

Аз съм убедена, че Спасителят на Света няма да се появи отново индивидуално и във физическо тяло. Аз вярвам в този индивидуален Спасител, но мисля, че той ще спаси света чрез група. Мисля, че той ще работи със свои последователи и сега той така обучава хората, че ще дойде ден, когато благодарение на мълчалива медитация и силата на световното си служене, неговата група ще стане толкова силна, че ще бъде припозната като Спасителя. Но това няма да се случи в наше време.

От „Подвизите на Херкулес”, Алис Бейли

Илюстрации: Wikipedia

12873 Преглеждания