Английският езотеричен писател Джон Джоселин (1891 ~ 1964) размишлява върху Божествеността на Зодиака и величието на Човека. Неговата книга „Медитации върху знаците на зодиака” е първа стъпка към започнатото въздигане на астрологията до истинска духовна наука, каквато е била в древността, въз основа на антропософската духовна наука.

Ancient-Map - The Lamb of God (Aries and the Spring Equinox)

В този знак намираме началото на нещата, били те лични, местни, национални или интернационални и космични. Като пръв от огнените знаци, и то управляван от Марс, той е ентусиаст, енергичен, самоуверен, откровен импулсивен, войнствен и или е безразсъден, или е смел. Тази огнена сила може или да разруши, или да спаси душата за Духа, в зависимост от това дали низшето Аз осъзнава висшето себе. Като пръв от кардиналните знаци, Овенът е крайно деен и става неспокоен, ако бъде ограничаван.

Овенът управлява главата и се символизира от коча. „Овците" в глава десета от Евангелието на Йоана не трябва да се взимат като представители на безсловесните същества, които тъпо следват стадото. Всъщност имат се предвид мъжките овци - кочовете - Овена, силите на главата, Аз-импулса - т.е. човешки същества, в които Азът е деятелен. Идеята за себето, за човешката индивидуалност е силна у Овена. Тук се намира прототипа на Аза, на „АЗ СЪМ", Азовата идентичност на човека; тук е волята, която трябва да се прояви. Овенът дава инициатива на индивида и му дава силата да бъде пионер. Кочът е водач, а не следва други.

Между най-важните характеристики на този знак на първичната сила и умствената сила на главата са деятелността и амбицията - желанието да бъдат водачи. Непрекъснато променящата се дейност е неговата сила или неговата глупост. Когато се проявява съзнание, което все още не е съгласувано с висшето себе, на лицето му липсва равновесието и хармонията, които се придобиват чрез цялостност. Тогава изобилието на енергия, насочена навън, може да се изрази в бързина и воля да надделява и управлява. Твърде често и за тяхно зло, индивидите под Овена изразяват бързина, действаща в пространството, като забравят силите на физическите форми и ограниченията на земните им тела; тогава като бумеранг им се връща плода от тяхната зле преценена, непостоянна, избухваща и буреносна глупост.

Проклятието на родените под Овена е самонадценяването и даването на обещания без изпълнение, защото свръхидеализмът е главно мисловна енергия, енергия на главата, без достатъчно воля и чувство, за да се превърне той в действителни дела. Но когато индивидът ръководи своя живот чрез надзор върху изобилието на енергия и когато преобрази необмислената си импулсивност, това внася в живота му необходимото равновесие и благонадеждност, което прави от Овена много ценен работник и пионер в нови полета.

За да може човек да разбере добре Овена, би трябвало остро да осъзнае неговия непрекъснат подтик към импулсивност, към разрушително излишество и екстравагантност, когато се касае до енергия. Когато липсва зряло съзнание и когато липсват чувства, цел и стабилност, в резултат на отсъствие на медитация в минали животи и в сега текущия, индивидът Овен се движи през живота без да осъзнава ръководния принцип и направляващата насока на Христос; поне земното му Аз не се подчинява на направляването на висшето, духовното същество, Ангелът или „Господа от небето". Ако индивидът Овен би осъзнал това влияние и му се подчини, той не ще има нужда да учи тежките уроци, появяващи се в брачните отношения, където възникват неприятности от това, че самият той или партньорът не са на нивото на очаквания идеал.

В Евангелието на Св. Йоан Христос многократно говори за „АЗ СЪМ", като в следните изказвания: „АЗ СЪМ светлината на света", „АЗ СЪМ вратата" и „АЗ СЪМ пътя, истината и живота". Всичките тези изказвания показват дълбочината и силата на Овена, като показател за присъствието на „АЗ СЪМ" и ще бъде добре за всички души, не само за родените под Овена, да мислят за това дълго и често, ако искат да оживеят в себе си и да бъдат ръководени от висшето същество на Христовия човек, намиращ се вътре във всеки. Защото егоизмът и тъмнината могат да бъдат сменени със светлината на света и с Христовия алтруизъм, когато човек придобие съзнателно знание за висшия си Аз.

В Овена е първичното, неразчленено съзнание. От този девствен елемент, така хаотичен, човекът трябва да извлече организация и хармонизирана дейност. Изпърво тази изливаща се навън енергия размахва човека насам-натам жестоко, чрез силата на желанията, които говорят в него и понякога този огън го изгаря. В този знак, единствен по рода си, е силният инстинкт, качество по-близко до животното, отколкото до човека, който се стреми към Христово съзнание. Чрез този път на инстинкта Овенът се изразява в изобилно безредие; в безразсъдност, твърдоглава импулсивност, променлива деятелност и отклонения; в изблик на груба сила и крайно себеволие; в излишество и екстравагантност; в избухливост, борба и храброст, а дори в глупава войнственост и лудост. Своеволни и твърдоглави като млади, мнозина Овни не успяват да постигнат необходимото внимание и контрол дори в зрелите си години и продължават да стигат до крайности. Самообладание, спокойствие, равновесие и зачитане чувствата на другите не са от качествата на Овена, освен ако той съзнателно е работил върху себе си, заради душата и духа си. Огромният изблик на жизнена енергия, достигаща връхна точка в Овена, никога не може да бъде използвана достатъчно или полезно, докато не се постигне истински себеконтрол и себенаправляване, извлечени от неподвижните знаци, съчетани с умствено-духовното разбиране, давано от обществените и променливите знаци.

Овенът е знак на мъжката сила и той подтиква човека към длъжности, свързани с власт, към изследване като пионер на нови полета и цели; тук намираме качеството инициатива. Но Овенът не ще има успех в нови начинания, ако човек не е придобил яснота и направление, защото този знак няма силата за съгласуваност. Равновесието е съществен елемент, който лицето трябва да придобие, за да се развива сполучливо. Енергиите на Овена са огнени и бързи, но ако не са уравновесени от влиянието на други знаци, им липсва съгласуваност и ако лицето няма определен план и ясна цел, то отрицателните души биват въвличани в грешки, неточности и груби преувеличения. Най-подчертаното качество на Овена е интензивна деятелност, подклаждана от амбиция; обективираща енергия, която трябва да управлява и да бъде начело, защото Овенът не може да следва, той може само да води.

Огненият, силен характер на този знак може да се види във вулканичния гений на динамичния диригент Артуро Тосканини, чието Слънце, Меркурий, Нептун и точка на щастието бяха в Овен. Съчетанието Слънце в Овен, Луна в Стрелец и Лъв на Асцедента - всичките огнени знаци - допринася за неговата силна брилянтност, както и за голямата драматична сила, която той изрази в музика.

Влиянието на инстинкта, така подчертано в Овена, е в основата на разрушаващата, импулсивна избухливост там, където липсва подходящо усещане за направление, поради това, че духовното самосъзнание още не е събудено. В този знак трябва да се изрази себесъзнанието, както и една растяща сила за себеконтролирана съдба. Овенът трябва да извлича осъзнаването на себето и да показва сеяча на семето, който основава личността и оформя нейната лична съдба. В Овена животинската природа трябва да се укроти и подчини, така че Христос да може да заживее в душата, защото това е знакът на Жертвения Коч и на Господния Агнец, заклан за спасението на света, чрез което отново става възможно съединението на Земята със Слънцето. Когато хората с презрение отхвърлят духа на истината, те отричат Космичния Христос и съществата от Духовните Йерархии, които сътвориха човека по техен образ. В рождения хороскоп, или действаща по транзит, или прогресия, енергията на Овена би трябвало да ни напомнят да отворим сърцата си за Христовата истина и да работим за нея като пионери с огнен устрем.

Когато слугуваме на личните си желания, Марс става имитация на Духа. Марсовият цикъл, който започна в 1909 година и завърши в 1944 година, даде две световни катастрофи - Първата световна война и 20 години по-късно Втората световна война. Но-ви добри решения могат да се приведат в действие, само ка то се сформира нов ум в човечеството, ума на Христос, чрез който интелектът, неосветеният мозък у човека, да получи слънчево просветление. Новият ред в живота няма вече да разрешава експлоатацията на слабите от силните, нито подтискането на индивида заради държавата.

Aries and Musca Borealis as depicted in Urania's Mirror, a set of constellation cards published in London c.1825

Извращенията на добродетелите на Овена са въвели човечеството в свят на лъжи и страсти. Злините на грешките му дават илюзии в свят на лъжи и страсти. Злините на грешките му дават илюзии и разкривена перспектива, дават гледище, което не е съсредоточено в Христовата светлина. Чрез това разкривяване хората са станали безразлични към истината и в Първата световна война болшинството не само бяха с объркани умове, що се отнася до фактическата цел на войната, но те бяха и напълно невежи за причините, които доведоха до нея. Във Втората световна война целта беше по-ясна, но ужасното невежество за естеството, за природата на човека продължава, защото човекът съзнателно не се признава за същество с душа и дух. Имитацията на Духа, Марс, е водил и кръвопускал човечеството в тези две катастрофи и само истинс кият дух на Христос с „лекуващите криле" може да донесе истинския мир.

Пренатоварени с излишество на жизнена сила, индивидите Овни са така понесени от амбициозна дейност и оживление, че става съвсем наложително за тях да осъзнаят „единствено необходимото" в живота си, което е да работят, за да постигнат пълно овладяно направление на своите чудесни енергии чрез знание за живота и истинско самосъзнаване, че са същества с душа и дух, временно одушевяващи едно физическо тяло. Животът на земята е непрекъснат процес на разгъване на съзнанието. Човешките същества започнаха от състояние на неразграниченост в Бога. Постепенно те станаха Азове или Аз-съзнателни; някои все още са в процеса на надрастване на своето расово или национално съзнание. Следният стадий за всеки индивид е да стане Христос-съзнателен и да израсте в съзнанието, което обема и света, и космоса.

Индивидите Овни най-добре израстват, ако мъдро обединят своите мисли и действия чрез силно, дълбоко и волево мислене. Те могат да дадат ново направление на живота си, ако имат правилно отношение към живота въобще, придобият правилно знание за самите себе си и осъзнаят истинската природа на Овена като огнена. Както Скорпионът прочиства желанията си чрез възраждане, което носи ново раждане, така Овенът прочиства мисленето и въздига мисловната си сила, като прави поправки и напредва към истината.

Индивидите Овни не могат да станат истински пионери, каквито биха могли да са, докато истината не се прояви в живота им като жив факт.

Овенът придава на човека силно усещане за индивидуалност и себе. В него е дълбоко заровено семето на оригиналната, първообразна същност, живата сърцевина на Аза, който трябва да се разцъфти и да принесе плод за Христос.

Овенът предизвиква идеализма на истината, който се изразява в обич към онази справедливост, която е справедливостта на любовта, пораждаща се от светлината на Везни, дясната ръка на Овеновата лява ръка. Докато човек не уравновеси Овена чрез Везни, той ще казва заедно с Понтий Пилат „Какво е истина?", но нито ще изчака, нито ще работи за някакъв отговор. Защото само когато физическата, земна личност бъде съзнателно оформена от свръх-личността, от духовния, небесен човек, само тогава може да се роди Христовото съзнание.

Овенът идва от областта на интелекта и управлява чрез егоизъм, докато противоположният знак Везни не принуди човека да направи избор, защото Везни са, които трябва да избират пътя, пътя за връщане обратно при Бога чрез одухотворения интелект. В Овена интелектът би трябвало да бъде осветен от Духа, ако искаме да надделеем отделността и тъмнината и ако искаме да придобием обединение и просветление. Това е сватбата на Агнеца, за която родените под Овена трябва да работят. Това означава край на егоизма и началото на един действен алтруизъм. Ако не се събуди Духа, родените Овни действат само за своя интерес.

Овенът е знакът на новия цикъл и на пионера. Той отбелязва пролетното равноденствие и новия живот на пролетта. През пролетния сезон във физическия свят виждаме подновяването на живота и това радва сърцата ни. Но едновременно би трябвало да си спомним за друга новост на живота, по-висша новост, която Св. Апостол Павел имаше предвид, когато каза: „Старите неща са преминали." Всеки период, в който енергиите на Овена преобладават, е подходящ за пионерство към някаква нова цел и за разпространяване на духовна дейност, която постоянно практикувана, ще доведе до евентуалния триумф над смъртта, защото Овенът е знак на възкресение и на Възкресението. Същината на Овена е устрем, който тласка хората към нови идеи, планове, мисли или предложения. Нови планове минават през техния ум в непрекъсната последователност и те започват нови предприятия, големи и малки, в съответствие със съзнанието на Аза. Веднъж като осъзнаят целта или края на един план и тяхната воля се събуди, те рядко се отклоняват от целта и я довеждат до край, винаги подтиквани от умствената картина на плана, която те виждат. Много хубави качества се крият в Овена, защото те имат отлично чувство към справедливост, заедно със смелостта и ентусиазма да служат, за да може справедливостта да надделее на Земята. Днес навсякъде има желание, подтик да се разпадат измамите, назадничави системи, защото царството човешко пропада и неминуемо ще пропадне без светлината на царството Божие. Когато индивидът Овен спечели стабилност, той спечелва определеност, а чрез определеност той намира своето направление и придобива силата да се движи напред, като чудесно напредва, върви бързо и стига далеч. Когато достигне до истинска набожност, Овенът може да се издигне до саможертва.

От „Медитации върху знаците на зодиака”, Джон Джоселин, изд. Аливго
Изображения: en.wikipedia.org; biblodiac - WordPress.coм