Парадоксът на страст и спокойствие, нежна природа и непокорен дух при ТЕЛЕЦА

Английският езотеричен писател Джон Джоселин (1891-1964) размишлява върху Божествеността на Зодиака и величието на Човека. Неговата книга „Медитации върху знаците на зодиака” е първа стъпка към започнатото въздигане на астрологията до истинска духовна наука, каквато е била в древността, въз основа на антропософската духовна наука.

Aries and Taurus constellations from the Mercator celestial globe, 1551, by Gerard Mercator (1512-1594) 

В този втори знак на Зодиака се изразява една плодоносна енергия, която може да донесе добро или зло. Неговата злина е инерцията - спокойствие на всяка цена. Добрата му страна са успешни, практически постижения, носещи действителни резултати. Родените под Телеца се чувстват у дома си на Земята. Еволюиралият Телец вътрешно осъзнава, че както земята оплодява семената и довежда растения та до зрялост, така земното тяло трябва да бъде облекло на висшия, духовния, небесния човек. Той осъзнава, че земното тяло съществува и изпълнява длъжността да бъде храм на Бога.

Телецът представлява първичната сила на желанието, която би трябвало да бъде преобразена в безценно притежание на съвършения човек, изпълняващ волята на Отца. В Телеца човешките желания трябва да бъдат преобразени във воля. Физическото трябва да бъде използвано като инструмент за облагородяване и издигане качествата на душата. Указвайки на тази истина, в допълване на общоприетия символ на Бика този знак се изразява и чрез образа на навита змия. Навивките й символизират съсредоточената латентна енергия и складираните окултни сили, стоящи в мълчание, готов резерв, склад на странни сили, придоби ти през жътвите на множество земни животи. Източникът на тези сили е душата и енергиите за проявление са в зависимост от любовта и чистотата. Телецът е душевен източник на сила. Тук имаме склад на силни настроения, резервоар, така да се каже, на скрита, затворена, емоционална сила, държана привързана към огромна силна емоция, коя то често се освобождава чрез странно окултно, качество за молитва и възхвала, представляващи истинска песен. Този знак управлява гласните струни и дава израз на гласа, защото животът на ларинкса се проявява в Телеца, както и силата на продуктивен физически труд, възможността за натрупване на пари и печалби чрез материални занимания и произведения от земята.

Същината на Телеца не е само в твърдостта и упоритостта и в силата да работи търпеливо и постоянно за душевно-духовен дестилат или есенция - той извършва тази алхимична дейност - но също и в тайната на звука и изразяването чрез говор; защото Телецът проявява силата да локализира, да оформя и произнася словото. Истински песни звучат от Телеца и често му се дава гениалност да запише хармониите на небето, както виждаме това при Бетовен, при когото изгрява средата на Телеца, където е Уран - това прави силата му още по-динамична и духовно заредена със състрадателната Христова любов. Когато се проучва портрета на Бетовен и се слуша неговата музика, човек много по-дълбоко разбира голямата цел и сила на Бика, отколкото ако прочете и най-доброто описание за този знак.

В съзвездието от оперни певци и звезди откриваме голям брой Телци, защото Телецът е знакът на песента и звука. Отново може да повторим, че истинската песен е действителна молитва и възхвала на Бога, каквато е и песента на птиците. И както птичата песен разтваря пъпките на дърветата, така особената душевно-духовна енергия във и зад верния локализиран звук, изгражда силите на Духа и разтваря душата за любов към мъдростта и истината, които са Бог. Следователно звукът, като източник на душевни сили, се проявява в знака на Телец, когато става чуваем в земни човешки тонове. Качеството и силата на човешкия говор като творческа, лекуваща енергия се вижда от ясновидците как възниква в силите на неподвижните знаци, а особено в знака на песента и звука, Телеца, който я довежда до съсредоточение и й дава направление, като качеството на звука се усеща, ако не се чува, в тембъра на тона. Гласът изразява душата чрез звука във възприемания говор и тон. В гласа могат да бъдат чути, почувствани и узнати ума и емоциите на индивида, както и качеството на душата му. Говорът, произнасян чрез човешкия глас, разказва на духовния познавач цялата истина за дадения човек. Въпреки че има известна доза истина в изказването на Талейран, че „Говорът ни е даден, за да прикриваме мислите си", и това е доста вярно, що се касае до дипломатическите отношения между народите, драматургът и поетът Бен Джонсън каза истината, когато изрече „Говорът (гласът) най-много разкрива човека: говори, за да мога да те „видя"! Гласът изскача от най-скритата и вътрешна наша част и е Образ на своя родител. Никакво огледало не показва човешката форма и образ вярно, както неговия говор."

Тъй като Телецът проявява физическите енергии на песента и звука, гърлото става или силата или слабостта на родените под този знак, според качеството на техния Аз и съдбовния дълг, който трябва да бъде изплатен. Но общо взето Телците страдат от излишество на сила, вместо от нейната липса. Те често се поддават на страха, а след това ги напада мързела, и прекомерната грижа за себе си, което може да ги доведе до инертност и бездействие, заради тяхната егоистична любов към удобството. Такъв режим твърде бързо разрушава силата на тялото, поради липса на естествена, физическа, здравословна деятелност и отсъствие на умствено-духовен живот. По целия свят вече виждаме разпространението на този вид болест, понеже човеците отказват да правят усилие, в посока, която да ги свърже с духовен живот.

Уроците на Телците неминуемо ги въвличат в много остри опитности във връзка с физическите неща, имущества и пари. Те обикновено са много способни да печелят пари и да се грижат финансово за други те, а и обикновено се налага да печелят пари за други хора, като част от техния съдбовен дълг; това е в плана на техния жизнен урок. Печалбарството изглежда да е главната пружина и цел на тяхната деятелност; те отдават своето време и енергия за придобиване физически награди и чрез това научават много важни уроци, понякога и като неправилно насочват натрупаните си пари. Но дори и тук, по-видимо злото работи за крайно добро, тъй като личността бива оголена от възпрепятстващите, духовно заслепяващите мозък и тяло. Телците рядко се докосват до Духа и рядко осъзнават действителността преди да са преминали през период на крайно материалистична дейност. Обикновено тяхното земно усилие ги довежда в края на краищата до възобновяване на живота им, понякога това става дори след смъртта. Тогава най-после душата става послушна на Духа и плодът на земната опитност в духовните светове след смърт обръща мирогледа и дава възможност на душата правилно да вижда. И ако уроците се научат, следващият живот може да бъде осветен от Христовата светлина.

Никой друг знак не експлодира така често в разрушаващи желания, както Телецът, който потиска и сгъстява чувствата. В никоя друга част на Зодиака елементът на крива преценка не е така очевиден, било в мисъл, чувство или желание, защото противоречивите настроения правят човека неразумен. Във връзка с това спомням си един мъж, когото имах навика да поглеждам първо с душата си преди да му кажа „добро утро", защото ако не бях правил така много сутрини, щях да получа в отговор ръмжене, мълчание или нещо по-лошо, в зависимост от количеството алкохол, което той все още имаше в себе си. И трябва да се отбележи, че чувствените апетити са големи в Телеца. Те са жадни за храна и могат много да поглъщат; сякаш като бика имат много стомаси.

Силите на волята и на желанията се държат в непроявена мощност в Телеца, лежат скрити и навити в душата, подтиснати и изтласкани назад, докато някоя случка или предизвикателство докосне фитила и подпали задържаната сила - тогава тя избухва в експлозия. Много неща са необходими, за да бъде подтикнат Телеца към възбудено действие, но когато веднъж е достигната точката на кипенето, той се вбесява и излиза извън себе си от гняв, като полудял бик, и това обикновено създава изненада за атакуващия го. Ако един Телец може да се освободи от своята неподвижност и флегматичност - и това може да стане, когато придобие вътрешната светлина - и ако други положения са също силни в неговия рожден хороскоп, то интересът му бива събуден и му дава толкова голяма амбиция към Духа на истината и към “проповядване на Евангелието и лекуване на болните", каквато преди това е имал към егоистични, користни и материалистични дейности.

И все пак, в повечето Телци настойчиво стои възпрепятстващ, ако не разрушаващ, материализъм, един интелектуализъм, който цялостно се радва на живот, единствено изразен във физическото. Твърде често тяхното обожание на Златния Телец ги отдалечава от нозете на Учителя, на Христос. Те остават старомодни и консервативни; те често считат, че са самия космос, вместо само част от него. За да може човек наистина да служи на космоса, необходимо му е кръщение в божествена любов, за да бъде космически просветен. Когато това стане, човекът осъзнава, че е инструмент на боговете и служи на небесните Йерархии с определена и добре подредена цел.

Никакво мъмрене или помощ не ще накара Телците да поправят или преработят своите грешки и да се откажат от измамите си, освен когато те се поддават на съвета на някого, когото твърде много обичат или от когото се възхищават. Техните грешки в мислене и дела могат да им бъдат показани само от някого, когото дълбоко уважават; но ако веднъж осъзнаят, че грешат, те премахват грешката, ако разбира се, тяхната воля е достатъчно узряла да направи това. Най-доброто, което един Телец може да на учи в живота си и което е от полза за него, е да осъзнае своята инертност и неподвижност. Нека да застане лице в лице срещу голямото количество на своите предразсъдъци и омрази и да надделее своята силна вътрешна сдържаност и срамежливост. Неговото темпо е доста незабързано; всъщност толкова бавно, че съдбовните сили се разгъват със закъснение, с цялата инертност на този знак, като въздействията на неговите самоизмами продължават и продължават, като често го преследват, дори и след смъртта му. Ранната обосновка и влиянието на родителите са много критични за малкия Телец. Техния живот често се определя от вида родители, които създадената от самия него съдба му разрешава да получи. Трябва да бъде осъзнато от душите Телци, че целомъдрието е важна тайна за техния успех и за запазването на жизнените им сили и като водят положителен живот, творчески по Христов начин, ще ги доведе до просветление, докато разпиляването на тези сили дава за резултат изчерпване и разрушение на душата.

Парадоксът на страст и спокойствие се изразява в Телеца, защото качеството послушание и природа, която е доверчива, консервативна, нежна и добросърдечна, се съчетават същевременно с огнено зло, самоволие, твърдоглавост, непокорен дух, чиято сила винаги е поне равна на тази на опонента. Най-доброто нещо за Телците е да се отморяват чрез песен, музика и рисуване; и в този Венерин знак тази възможност обикновено съществува. Вярно е, че болшинството хора трябва да се научат, че няма друга цел освен Бог, но Телците специално трябва да осъзнаят този факт на земята, а не в областта на мъртвите, защото много повече може да се направи и много по-бързо да се напредне, ако тази истина се осъзнае докато Азът все още е във владение на своето физическо тяло.

Забележителното чувство на хумор е голяма помощ и радост за Телеца. Човек по-лесно и храбро преминава през живота с такова качество на душата, защото то му дава възможност да поддържа своята смелост и възможност също да си запази спокойствието, когато тъмнина и трудности се очертават занапред. Способността да виждат и да се радват на комичната страна на едно положение е британска, въпреки че американците смятат, че на британците им липсвал хумора. Няма чувство за комичното, което да се сравнява с това щастливо притежание на британците – чувството за хумор и то като че достига най-високия си израз, когато се появява опасност от война. Такова чувство за хумор може да бъде проследено до неговата психична връзка с оптимизма, който подсъзнателно вижда невидима, по-висша светлина.

Неща, които Телецът понякога не разбира, обикновено ги игнорира или ненавижда; и ако такива идеи или предложения му се натрапват, много често неговият гняв се събужда и изразява в противодействие с твърдоглавата, неподлежаща на разумност сила на неподвижен знак. Ако обаче веднъж го накарате да разбере идеята или плана, той ще бъде така твърд в тяхното прокарване, колкото преди е бил против тях, поради липса на интерес или невежество. Волева сила и постоянство има в Телеца, но те не се проявяват, докато не се събуди или интереса, или амбицията, въпреки че тези подтици действат обикновено бавно, поради неподвижната сила на този най-незабързан знак. Но когато веднъж някаква идея бива превърната, или някаква задача се признае за необходима и се оформи определен план, не се пестят нито усилия, нито време, нито енергия за постигането му.

Телецът е фактически самата „почва" на душата. Това е почва, която често е грапава, сурова и понякога груба и трябва да бъде откупена. Възобновяването неминуемо става чрез земни сили, вградени в земно богатство, пари, имоти и всички неща, обхващащи икономическия живот. Начина, по който метаболизмът на тялото работи, давайки добро здраве в резултат на поетата храна, допринася за здравето и поражда силите, необходими за съпротива срещу болести - всичко това е от природата на Телеца. От всички неподвижни знаци Телецът е най-задържащ жизнената сила. При него най-здраво се държи в материята, в сравнение с другите знаци.

В Телеца енергиите на земята стават или благодат, или робство, в зависимост от това дали почвата на душата е спасена или не, защото този знак е резервоарът на сили, складът на изминали жътви, натрупани като съсредоточена сила; качеството на сгъстеност и консервираност е от минали животи и му е присъща. Истината за прераждането - повтарящите се животи на Земята - става ясна като се наблюдават мъжете и жените в тяхната човечност, но това е особено ясно при Телците, които са в състояние да освободят зрели сили, дълго държани на склад от миналото. При Телците силите на изминалите животи или се проявяват в по-висока октава, или Телецът потъва поради собствените си спирачки и потиснатост. В това отношение отново можем да напомним древния знак на Телеца, навитата змия, като осъзнаем, че в Телеца лежат скрити бездънни дълбини на често обгорени, но винаги търсещи желания, които в края на краищата трябва да бъдат претворени във воля. Ще подчертаем, че качеството за скриване е причината на консервирането и съсредоточаването в този знак.

Телецът се управлява от Венера и този знак често е цяла пещ от обич, със силни лечителни енергии, поради което Телците могат да станат добри масажисти, лекари, милосърдни сестри и пр. Обаче ако имаме предвид отрицателното Венерино качество на този знак, може да придобием известна представа за онова, което прави Телците чувствителни, отдадени на светски удоволствия и на изразяване животинските си желания, обичащи храната и обикновено са големи месоядци, малко немарливи към облеклото и външния си вид. Разбира се, тези навици се изявяват изцяло само в онези Телци, които живеят главно чрез своите

желания, които пък напълно поробват истинския човек, висшето им себе. Когато обаче тези души се обърнат към Духа и тръгнат по пътя на волята, те проявяват голяма сила за съсредоточаване и безгранично постоянство.

Няма друг знак, който да може да се сравни с Телеца по натрупване на жизнени сили; ето защо неговата жизненост е много голяма. Тази извънредна жизненост може да бъде нещо много добро или много зло, в зависимост от начина на живот - дали се живее чрез духовната воля или чрез плътските желания. Никой не може да се придвижи толкова напред по пътя на завръщане към Бога, както един високоразвит Телец, като използва своята воля, ала и никой не може да пропадне толкова надолу както Телец, който задоволява само своите плътски желания по безогледен начин. Във всеки случай този отрицателен Венерин знак дава на родените под него много силни преживявания и случки, които хармонизират Аза на лицето към висшите октави на истинския живот и истинското мислене за бъдещето.

От „Медитации върху знаците на зодиака”, Джон Джоселин, изд. Аливго
Изображения: Wikimedia Commons; заглавно - Sidney Hall - Urania's Mirror - Taurus, 1825

14598 Преглеждания