РАКЪТ е великият майчин знак

Английският езотеричен писател Джон Джоселин (1891-1964) размишлява върху Божествеността на Зодиака и величието на Човека. Неговата книга „Медитации върху знаците на зодиака” е първа стъпка към започнатото въздигане на астрологията до истинска духовна наука, каквато е била в древността, въз основа на антропософската духовна наука.

В този тайнствен, среднощен знак е вродена вечната сила за преобразяване импулса за скок нагоре до нова степен в еволюцията, прогресивния растеж, които пренася целия живот напред до нови равнища, независимо дали това се касае до растение, животно или човек, или дори до самата Земя, при нейните различни преходни „скокове" до нови равнища. За да се разбере живота и човека, необходимо е да се разбере този чуден на чин на видоизменяне, който всъщност е носещата напред сила на Рака, защото това е неговата тайна. Този знак трябва да се счита за подбуждащата сила, обусловката за предизвикване раждането в нов живот, живота на промените, скачащ напред и нагоре към по-високи спирали. За душите, които наистина наблюдават и мислят дълбоко, тази спирално-еволюционна сила става явна напролет в пъпките, защото пъпките имат даже и формата на навивка и се развиват като спираловидна оформяща сила. И обикновени те хора чувстват красотата и изобилието на всяка пролет, и този нов спираловиден, еволюционен процес на живота кара душата да бъде жизнерадостна и весела. Израстването в Бога, което е еволюция в действие, дейна във всички неща - растения, животни, хора и планети - съответствува на знака Рак, среднощния, лунен знак, който образно отделя един от друг, прадеди от потомъка. Когато човек схване дълбоко значението на знаците на Зодиака, той осъзнава езика на живота, съществуващ в звездите, защото в звездите живеят божествени, духовни същества.

Видоизменението в човеците Раци става предимно чрез чувствата. Съзнанието на Рака се храни от чувство и емоция; тук е деен целият живот на сетивата и веднага се записва, регистрира от най-грубото физическо чувство до най-финото, нежно нюансирано духовно докосване според чистотата и качеството на индивида. Така както езерото отразява непосредствената гледка над и около него и е нещо като огледало, така знакът Рак отразява в душата на родения под този знак съзнанието за чувства и сили от заобикалящата среда и хората. Ако душата Рак е чиста и спокойна, то в нея ще се отрази истината за хората и местата, всред които и в които тя или той се движат; но ако душата е нечиста и разбушувана и живее повече в сети вата, отколкото в духа, мрачната, излъгваща, погрешна тъмнина ще се регистрира в аурата и така човекът ще бъде зле заблуден и често нараняван.

Ракът е много впечатлителен и така възприема чувствата и впечатленията от заобикалящата го среда, че ще направи добре да стане съзнателен за Духа и да прочиства душата си. Ракът е свързан с Лунната сфера, а Луната управлява желанията или астралния свят, областта на желания та на душата. Астралният свят е изключително подвижен, с ужасяваща скорост и огромни, бързи промени. Той е пластичен и се подава на обработване, така че е лесно да се разбере защо човекът е неспокоен и променлив, когато е под влиянието на Луната и Рака. Физическият първообраз на лунната сфера е морето, и всяка вода е под управлението на Рака, първият от трите водни знаци.

Жаждата на душите Раци е за чувство; те жадуват да живеят в емоционален океан на усещания, като докосват всеки и всичко чрез астралните сетива на душата си, защото Ракът управлява сетивото за досег. Така индивидите Раци винаги изпускат опипваща сила като някакви антени, с които досягат и поемат съобщенията от хора и места около тях. Не е необходимо дълго да се медитира, за да се види колко наложително в техния случай е чистота и качеството на целите им, защото те определят и качеството на тяхното възприятие и естеството на впечатленията им. В този знак могат да се намерят най-низшите пияници и медиуми, както и най-достойните практични мистици, като Сесил Родес, който образува и основа Съюза на Южна Африка, където мнозина бездомни хора намериха дом, тъй като Ракът е знакът, управляващ дома.

Лунният знак Рак е специален показател за качеството на душата и оцветява предимно земната личност. Ракът е който изолира човешкото Аз в огромната маса на човечеството и индивидуализира неговия единствен по рода си цвят посредством силата и основата на живота, на чувствата и емоциите. Ракът е свързан с цялата област на астрални усещания. Той е началникът на психичната тройка, обемаща Рак, Скорпион и Риби и изразява живота като търси излаз в любов към усещанията, славата и властта. Главната му характерна черта и централната му нота е настойчивост, изискване; оттук и голямата твърдост и решителност на този знак, качеството на привързаност, което го държи дълго след като мнозина други биха се отказали – както крабът, който се държи към това, за което се е хванал, дори ако рискува някой крак.

Ракът има нужда да чувства, защото същината на този знак е емоцията. Ако това преголямо количество на емоционален живот намери изход само вътре в собствената си малка „черупка", то дава прекомерна любов към собствената фамилия и деца. Дори ако чувството се разшири, за да включи обществото, народа и расата, то може да бъде спирачка за напредъка и да бъде пагубно. Раците имат твърде голямо уважение към традициите. Когато са отрицателни, те говорят за изминали дни и продължават да живеят в тях и това възпира правилния им прогрес. Склонността на скъперника е вродена в този лунен знак, когато е лошо аспектиран, защото това е знакът на пестеливостта, където неща се пазят и никога не се употребяват, освен на празници.

Подхранваща любов е специалното качество на Рака, защото в него е вродено желанието да храни и се грижи за други. Ако душите Раци не могат да отглеждат собствени деца, те или осиновяват деца, или си вземат разни животни. Те търсят по някакъв начин да отхранват други, защото това е знакът на хранене то, който управлява гърдите и техните пъпки, които отхранват бебето, а също така управлява и клетката на ребрата, която е като черупката на краба и служи за запазване на белите дробове. Тук също се намира царството на дома и на семейните сили; повечето души Раци имат опитности с дом, които са уроците на живота им, с майка, деца, семейство и недвижими имоти. На тях най-много се въздейства чрез семейни и домашни грижи, като тяхното погрешно подреждане на чувствата често стават пречка и забавяне на собственото им индивидуално развитие, а техните задушаващи майчини склонности зле влияят на онези около тях.

Ракът е великият майчин знак. Той дава желанието да се грижиш за всяко нещо, което в момента има нужда от грижа; вътрешният му подтик е майчински и у мъже, както и у жени. Рядко е вероятно да се намери майчина любов без егоизъм и поради това майките Раци често нараняват развитието на своите деца чрез прекомерно глезене и като твърде дълго ги запазват от контакти със света. Въпреки че родените под Рака често правят жертви, обаче съзнателно или несъзнателно те очакват обич и благодарност в замяна и често са много разочаровани. Както истинският учител знае, че да бъде добър възпитател трябва да отстранява себе си, така и истинската майка осъзнава, че в края на краищата трябва да отстъпи на заден план и да позволи детето да бъде независимо, докато тя самата продължи да го обича без никаква мисъл за отплата, което ще рече да обича, както правят Ангелите, непрестанно.

Свръхчувствителната природа на Рака не трябва да се взима за слабост, но трябва да се отнасяме към нея с пълно разбиране на психичното й качество, защото само ако човек е истински чувствителен, надарен с истинско виждане, може ефикасно да помогне на една душа Рак. Нейната реакция е винаги на основа чув ство; тя живее и се движи в море от усещания и се стреми да достигне до другите чрез чувствата и желани ята. Докато индивидите Раци не се освободят до известна степен от тези силни чувства, те ще ограничават светлината на истината и ще унищожат всяка своя надежда за ясно виждане. Тези хора повече от кой и да е знак на Зодиака са склонни да взимат ролята на мъченици и да се считат онеправдани, когато застават пред преживявания, които всъщност самите те са си докарали. Когато при Раците личността е напълно завладяла и управлява душите им, емоциите обгръщат живота им и в тях възникват различни предразсъдъци. Раците страдат от гастритни неразположения, когато се отдават на силни емоции. Музиката за тях е отличен лечител. Но когато се вживеят в ролята на мъченици, техните фалшиви сили на въображението възпрепятстват напредъка им.

Ракът не само възприема и попива, но по-малко еволюиралите индивиди имат желание за власт над други те; понякога, ако не всякога, това желание да имат власт над другите е фино и прикрито. Силната себецентричност не може да търпи никакъв водач или учител и въпреки че изглеждат свити и срамежливи, все пак държат да са напред. Втъкано в силите на този знак е желанието за слава, волята да са на преден план и винаги да са там. Това желание винаги е налице и с него и силата за настойчивост и постоянство. И дори когато тези подтици не са очевидни, те се носят тихо, но все пак твърдо, вътре, защото индивиди те Раци желаят да движат и оформят другите и с тази цел те използват дейните сили на чувствата си. Тази тиха сила може да се види как работи от онези, които имат качествата да виждат. Само при напредналата, придържаща се към Христос душа, в атмосфера на свобода без принуда, тази сила на Рака може да помогне истински за по-доброто и по-бързото еволюиране на човека и планетата; в ненапредналите и злите, тази сила става решаваща за всички наоколо и преди всичко за самата душа Рак, която става жертвата на своята собствена зла настойчивост. Защото злото, не-зависимо къде се намира и от кого бива изпращано, винаги се връща, като бумеранг, към своя изпращач.

Парадокс от безразсъдство и боязливост; горещ и студен; хем смел, хем срамежлив; учудващо деен, но все пак апатичен; настоятелен, но безразличен; ,напрегнат, но инертен; необмислен, но въздържан; желаещ да бъде първи, но все пак да е и последен; с желание да има власт над другите и същевременно да бъде без властен; съчувстващ, но егоист; раздаващ, но все пак и държащ на собственото си - такива са душите Раци, заплетени в противоречиви емоции и настроения. Тези противоречия са нещастието на тези индивиди, докато не осъзнаят колко са психически впечатлителни и не започнат да придобиват самоконтрол пра вилно да управляват както възприемчивостта си, така и подбора на хората, което е силно необходимо в този знак, управляван от Луната. Луната е сферата, която отразява и нейните психично-астрални сили трябва да бъдат ръководени от духовната светлина на Слънцето. Тук трябва да бъде излято Разтопеното Море: водната Луна и огненото Слънце, двата противоположни елементи и трябва да бъдат смесени в небесна хармония.

Всички Раци притесняват сами себе си и живеят в самосъздадена нараненост, докато намерят светлината на Сина от Слънцето и чрез нея превърнат личността си в свръхлична, духовна сила. Водата и огънят могат да се съчетаят само когато мъдростта на любовта освети душата със слънчева истина; с никакво друго средство ние хората не можем да съчетаем тези другояче несъчетаеми елементи. Срещането и обединява нето в този смисъл трябва да стане в сферата на Луната в Рака, защото земните сили на физическата форма идват от Слънцето през Луната. Да се практикува трудното изкуство на самозаличаващо се безпристрастие, като същевременно се вижда действителното и се осъзнава великата илюзия на сетивата и въпре ки това да се живее в реалността на Духа - това е „Великата Работа" за всички, но особено за онези, родени под Рака, защото такива хора се държат здраво за личното и за отживялото, архаично минало. Така те не могат да схванат силите на бъдещето, докато живеят в настоящето, не знаят истинската важност на отминаващия и настоящ момент, а налагащият се и отминаващ настоящ момент е Вечното Сега.

На душите Раци често им липсва хармония, поради техния неуравновесен подтик да живеят предимно в своите чувства и емоции. Усещанията или симпатии ги изкарват извън равновесие, усещат се наранени от една дума или поглед, като приемат за обида думи или действия, които никога не са имали за цел да ги наранят. Само когато душите Раци се научат да овладяват чувствата си и осъзнаят своята психична природа, когато упражняват подходящ себе-контрол и себе-пазене срещу влияния на хора и места, ще придобият здравословно равновесие и ясна перспектива, защото мрачни емоционални сили, които тези хора събират, неминуемо оцветяват тяхното настроение и често в тях възникват фалшиви понятия, подозрения и страх. Вечно скрито, горящо недоверие и някаква киселост и мрачност правят Раците нехармонични, неуравновесени, незавършени в състояние на мрачно недоволство. Това продължава докато те продължават да живеят изцяло под закона на Луната и се отказват от всеобщата, обединяваща любов на Слънцето. Когато хората Раци се научат да познават себе си в истинската им съставка от душа и дух, те започват да имат вяра в себе си и с тази вяра в себе си започват да изграждат доверие и в други те и да виждат истински в правилна перспектива.

От „Медитации върху знаците на зодиака”, Джон Джоселин, изд. Аливго 
Илюстрация: Cancer as depicted in Urania's Mirror, a set of constellation cards published in London c.1825. - Wikipedia

48197 Преглеждания