Английският езотеричен писател Джон Джоселин (1891 ~ 1964) размишлява върху Божествеността на Зодиака и величието на Човека. Неговата книга „Медитации върху знаците на зодиака” е първа стъпка към започнатото въздигане на астрологията до истинска духовна наука, каквато е била в древността, въз основа на антропософската духовна наука.

(Leo, with Leo Minor above, as depicted in Urania's Mirror, a set of constellation cards published in London c.1825)

Сърцето на Зодиака, неговият живот и огън, е Лъвът, управляван от Слънцето, сърцето на нашата слънче ва система. В самата зора на човешката еволюция възвишените духовни същества - Серафими, Херувими и Тронове - дейни в Лъва, поставиха първите наченки на човешкото сърце. Без Слънцето, което е сърцето на нещата, не ще има сили за растеж и еволюиране и няма да има творче ски жив организъм. Човек изразява вътрешното си себе външно и се размножава и е творец благодарение на Слънцето и неговия знак Лъв, нещо повече, чрез тях той е в състояние да пресъздаде себе си във всяко ново въплъщение. Никакъв живот не слиза и не влиза в плът освен чрез силата на Слънцето, въпреки че Лунните сили трябва да изготвят тялото, което дава физическата форма на живот.

Лъвът е животът и силата на Слънцето и дава на човека неговото усещане за живот. През близо двете хиляди години, откакто Христос слезе и се въплъти на Земята, четирите неподвижни знака на Зодиака - Човекът, Лъвът, Телецът и Орелът - са били използвани за символи на четирите Евангелия: Св. Матеи, Св. Марк, Св. Лука и Св. Йоан съответно. Духовно-научният изследовател д-р Рудолф Щайнер е описал как Евангелията са във връзка с неподвижните знаци. Лъвът свързан с Евангелието на Марко е символ на мощ, която пулсира през своя и дава възможност много неща да се изпълнят и протичат през света като творческа сила. 

Лъвът дава подтик и освобождение на жизнената сила, известна като жизненото, както и на слънчевия дъх на Христос, който дава живот на Земята и човека. Поради толкова огромната сила за живот, която се намира в знака Лъв и залива целия свят с блясъка на Слънцето, нейният израз в човека, докато той е във физическо тяло, зависи от неговата душевна възраст, защото блясъкът на живота, който бушува в този знак на Слънцето, се проявява или като силни животински нагони или пък като истински живот на Духа. Родените под Лъва имат изобилен живот и свръх сила, издръжливост и устойчивост чрез жизнеността, която тази наистина силова централа дава. Такива души имат енергия, която те проявяват без никакво уси лие, както и способността да поддържат, управляват и направляват, и способността да се издигат и да бъдат обучавани до степента, до която те самите са облагородени чрез своя съзнателен или несъзнателен допир с Христовата Сила.

Сила, енергия и воля са качествата на този царствен знак Лъва. Когато други са слаби и многократно побеждавани от превратностите на живота, душите силни в Лъва имат енергията и волята да посрещат смело, интелигентно и по царски всички трудности на живота. Силата, притежавана от силния Аз, роден под Лъва, действа за добро или за зло, според зрелостта на душата, лицето става или деспот и арогантен диктатор или творчески добър организатор и диктатор, основаващ действията си на мъдрост и любов.

Лъвът обича аристокрацията и царствеността и самият е аристократ и царствен; но негативността в този знак търси земно изтъкване и обича да управлява и да покровителства, става строг господар, приема почести и подчинение, смята ги в реда на нещата и реагира силно, когато не му се дават. Положителната душа обаче, придобила Христово качество и подход е от истинската небесна аристокрация, царствена и царуваща.

Както Лъвът притежава величие и достойнство, спокойствие и равновесие, когато не е раздразнен, така и родените под Лъва показват благородно спокойствие. Такова благосклонно благородство трябва по-скоро да се наблюдава, отколкото описва, защото в него има блясък, който е истински царствен. Но когато бъде зле аспектиран, роденият под Лъва използва същите качества, за да спечели похвали и одобрение,така че да се забележи неговата щедрост. Така любовта му към почести и ласкателства ще възпрепятстват щедростта му. Слабите души с готовност вярват както на лъжи и хвалебства, за да задоволят чувствата си, така и на истината.              

Поради тези склонности, често е наложително за родените под този слънчев знак да не се поддават на мненията или фалшивите похвали на другите, защото душите Лъвове могат да се хранят от жаждата си за почести. Те трябва да се научат да бъдат сами и да виждат себе си такива каквито са; в противен случай могат да потънат в тресавище, което сами са си създали, поради суетата, егоистичната амбиция, такъв пример е Лъвският Слънчев човек Наполеон. В тази фаза на Лъва може да се надигне голям, силен и дълбок егоизъм, именно защото е толкова силен пламъкът на сърцето. Всеки роден под Лъва трябва да знае, че за него в края на краищата няма по-голямо постижение от това да не търси никакви почести и слава. Само душа, родена от Духа може да осъществи такава благодат на несебичност.

Ако душите Лъвове научат тайната на своя знак, първото нещо, което би трябвало да направят е да отхвърлят гордостта, защото никога не ще станат проводници на благословена духовна сила, нито носители на възвишени стремежи, плодоносни на земята, докато завинаги не се откажат от гордостта на място, власт и суета. Проклятието на отрицателната душа в този висш знак е желанието за земно царуване. Обаче когато това отрицателно себично настроение бъде променено чрез роденото от Христос Аз, блясъкът на Слънце то се осъществява и се освобождава небесен поток, протичащ през пламенно сърце, изпълнено със сърдечен и висш оптимизъм, работещ за истинска полза на човечеството.

Трябва да се отбележи, че зле аспектираните души Лъв не могат да изразяват хармония и любов, най-положителните качества на този знак. Те нямат способността да стават интимни, близки с приятели и често се самоограждат и отдалечават от другите чрез жестокост, която не е прикрита, а явна. 

Няма по-лоша гледка от бомбастичната суетност и надуването като пуяк на човек зле аспектиран в Лъва, както целият свят бе наблюдавал това при Мусолини. Тъмната страна на Лъва е толкова ужасяваща, колкото светлата е величествена. 

Целта на живота в този знак е да се оплоди хармонията вътре и вън. След като веднъж тази хармония бъде осигурена, проявява се истинска любов чрез сътрудничеството между сърцето и главата. Душата загубва желанието да се прави противна чрез господаруване над другите или като изисква тяхната почит; гордостта и показността изчезват, както и суетното желание за надутост. Животът на някои Лъвове бива обезпокояван твърде много, поради тяхното „достойнство", те имат твърде голяма любов към външен живот. Често те ценят само външни неща вместо душевно-духовната действителност на живота.

В сърцето на всяка уравновесена Лъвска душа на трон седи любовта към истински достойните хора, чиято цена е явна, защото в края на краищата благородството е крайъгълният камък на възвишената сила на Слънцето и тя не търпи нищо неблагородно. Истинският човек Лъв лесно се познава и извиква възхищение, защото хармонията на Слънцето се излива през физиономията му и го прави средоточие на светлина и радост, които външно се проявяват в приятен характер, чието весело присъствие действа като лечителна сила. Дълбоката вяра на душите Лъвове е толкова голяма, че те често са в състояние да премахват страховете и съмненията на другите чрез съветите и жизнеността, които предават. Те разпръскват съмнението, страха, мрачността така, както Слънцето над делява тъмнината и студа.

За огнените знаци Лъвът е главната съгласуваща сила, съчетаваща енергиите на трите огнени знаци. Лъвът позволява жизнените потоци така да протичат, че да дават устойчивост и сила. Тук се извършва преобразяването на съзнанието и огнените чувства на сърцето осведомяват главата; и поради тази топлина и просветление правят възможна силата на Христовата царственост и нейното завършване става действителност, когато индивидът е душевно възрастен.

Лъвът е едновременно и аристократ, и самодържец, проявява висок дух и естественото му държание е благородно спокойствие, напомнящо тайнствения поглед на лъва, който никога не гледа направо, но виж да ясно и отвъд физическия човек. Човекът би трябвало да проучи това чудо в лъва, ако има възможност, защото „лъвът е едно от онези животни, които наистина са слънчеви животни; животни, в които слънцето развива своята крайно особена сила". „Лъвът повече от кое и да е друго животно има съвършена хармония между дишането си и биенето на сърцето... Цялото то е организъм от гръден кош; това е животно, което чрез външната си форма и начина на живеене дава пълен израз на ритмичната система и проявява взаимоотношението между биенето на сърцето и дишането, между сърце и бели дробове... Ако потърсим у човека нещо подобно, което намираме в лъва, това е човешкият гръден кош, в който ритмите се срещат, ритмите на кръвообращението и дишането", казва Рудолф Щайнер.

Когато душата Лъв има сърце, което използва волята, за да сътрудничи с главата, човекът е индивидуализиран и, ако е духовно осъзнат, тя или той ще стане силов център за подпомагане облагородяването и спасяването на хората и планетата. Така положителните души Лъв имат топлина на волята, която е свързана с волята на Отец и работят в унисон с нея. Техните емоции, чувства, желания и мисли, работят с толкова огромна и изобилна жизнена сила, че създават аура буквално заредена с живот и чрез този блясък, носят лекуващ балсам и благословия за всички, до които се доближават. Така неделята, денят на Слънцето, носи блясък, сила и светлина, които могат да благославят цялата идваща седмица. Тези души изразяват любов в действие. Те са наистина величествени и динамични, поради силата на Слънцето и толкова е огромна производителната сила и жизнената енергия на Лъва и Слънцето, че чрез тяхната енергия на неподвижен знак, те са в състояние да изпращат своите мисли телепатично толкова надалече, колкото никой друг знак не може да го стори.

Истинската светлина на Лъва, изразена чрез Христовото съзнание, прави от човека истински цар, който помага и облагородява тълпи от хора, като дава любов и състрадание така безкористно, както Слънцето своята топлина и светлина, светеща за всички. 

От „Медитации върху знаците на зодиака”, Джон Джоселин, изд. Аливго 
Изображение: en.wikipedia.org