Английският езотеричен писател Джон Джоселин (1891 ~ 1964) размишлява върху Божествеността на Зодиака и величието на Човека. Неговата книга „Медитации върху знаците на зодиака” е първа стъпка към започнатото въздигане на астрологията до истинска духовна наука, каквато е била в древността, въз основа на антропософската духовна наука.

Дева обикновено се рисува като младо момиче с няколко житни класове в ръка. Самият символ ще даде голяма жътва, ако човек се съсредоточи към него в медитация, защото това е истинският начин да се проучи същината на звездния ръкопис; плодовете на това проучване са в неговия езотеризъм, в окултните сили и първообразния факт, в духовната сърцевина вътре и зад външната обвивка.

В символа на девойката с житните класове трябва да се вижда изразена идеята за девическа чистота, първоначалната, божествена чистота - напълно женствена - на човешкото същество преди неговото разграничаване в земни тела с все повече увеличаваща се гъстота, с връхна точка настоящата, егоистична личност. Тогава душата все още е била неопетнена и безгрешна, без петно или недостатък и свободна от всякакви нечисти желания. Житните класове символизират казаното от Христос в шестата глава на Евангелието на Св. Йоан, където се казва: „Той им даде хляб от небето да ядат... Защото Божият хляб е Онзи, Който слиза от небето и дава живот на света... Исус им рече: Аз съм хлябът на живота; който дохожда при Мене, няма да огладнее... Аз съм живият хляб, слязъл от небето; който яде от тоя хляб ще живее во веки."

Знакът Дева указва на такова възобновяване и изчистване чрез непорочното духовно раждане, което става в този знак на Девойката. В Дева е откровението на раждане чрез божествено творчество, което непрекъснато търси съвършенство и проявява своя подтик към Безкрайния. Следователно, Дева хвърля светлина върху нуждата на душата От очистване, от катарзис, очистване, което дава целомъдрие, когато човекът придобие пълното съзнание, което може да се придобие в този шести знак, защото тук трябва да се роди Божественото Дете в прочистената човешка душа.

Великолепната Сикстинска Мадона на Рафаел по този начин става истински символ на Дева. Воалът на сетивата е отмахнат, за да се изрисува Девата Майка и Детето-Христос, непорочно заченато, родено от областта на най-възвишена чистота, божествената, ангелска област. Това е истински християнски символ от най-висока класа, показващ чистота, необходима за всеки индивид, за да може да роди Христос във собствената си душа. Дева представлява също силите на душата, издигнати до девствено съвършенство чрез прочистване или катарзис, т.е. едно очистване на астралното тяло от всички пречещи енергии, така че то да стане хармонично организирано и да развие по-висши органи за възприятие. В езотеричното Християнство такова прочистено астрално тяло се нарича „чистата, целомъдрена, мъдра Девица София". Най-висшата представителка, която бе Майката на Исус, която по този начин можа да получи просветлението на Светия Дух и да даде живот на детето, Конго по-късно, при Кръщението в реката Йордан, стана носителят на Христос. 

Дева дава извисяването на физическите опитности и тяхното преобразяване в засилено себесъзнание, развива Аза в неговата чистота и го довежда до крайно съвършенство. За да се работи за чистота на всички нива на тяло и душа. За да се разбере подхода на Дева към гази задача, необходимо е да се знае естеството на мисленето, чувстването и волята, свойствено за Дева.

Дева непрекъснато поставя въпроса: „Защо?" Дева винаги се съсредоточава върху един единствен въпрос в дадено време, докато Близнаци си задава няколко въпроса едновременно, Дева е критична и аналитична; Близнаци е възприемателен и синтетичен. Дева възприема идеите, мислите и гледищата частично. Душата Дева оцветява мислите си с психични чувства, докато Азът Близнаци облича чувствата си в мисли. Дева, бидейки отрицателен Меркуриански знак, е повече градивен, отколкото творчески, методичен, твърд на реда и изпълнителен, като от тези личности излизат отлични плановици и дизайнери. Те се занимават твърде много с подробности; те знаят частите и има опасност да загубят от погледа си цялото; поради което са в състояние да се задавят с комара, а да погълнат камилата. Те са до дребнавост придирчиви, което често дразни околните. Умовете им работят бързо, но стават често тесногръди и вървят в установена линия. Главната грижа на лицето Дева е подробностите - статистически и биографични подробности и тях те обичат, използват и цитират. Чрез тази сила за подробности - частите от Цялото - и чрез мисълта, вродена в Дева, този знак в най-добрата си фаза дава най-добрият слуга и ангел хранител.

Дева винаги търси причината; иска да знае защо. Везни напротив, знае защо; интуитивно осъзнава истината, която Дева иска да осъзнае като истина. Дева, използвайки мозъка, изисква виждане и знание, за да разбере как човек знае защо. Дева казва: „Покажи ми как ти знаеш защо!" Интелектуалното й качество клони към студенина, скептичност и понякога дори циничност; ето защо е необходимо да се направи и даде на сетивата нагледно обяснение. Това е много добре илюстрирано от ученика Тома (Неверний), който раз читаше на външен вид, защото нямаше онази вяра, която вижда отвъд нагледните факти. Дева е знакът на Неверний Тома.                   

Дева е знак на поправяне и уравновесяване. Умът е критичен и дисектира и чрез критичен анализ Дева достига до силата за различаване, защото различаването е най-необходимото нещо за душата Дева. Какво е различаването, ако не способността да отделим истината от неистината, същественото от несъщественото! Развитите души в този знак достигат до сърцевината, до самата ядка на външния човек, както и до средището на нещата. Не е възможно истинско здраве нито цялостност у човека, докато не достигне до тази точност на преценката и проникновение на душата, които пробиват тъмнината на грешките. В този шести знак трябва да се придобие проницателност, която да показва висока степен на интелектуална способност, едновременно целенасочена и всеобхващаща, както и интуитивното съчувствие, което преценява от един поглед характера и обстоятелствата. Човек трябва да придобие различаването преди по-висшите способности да могат да заработят. Успехът или пропадането на индивидите Дева зависи от различаването и мъдростта, които те са развили и от различаването и мъдростта, с които те се отдават на градивно и изпълнено с любов служене.

Под знака Дева човек съди сам себе си, защото в този знак се произнася присъдата не само на самия себе си, но и на всички творчески дейности в живота. Оттук и подробното самонаблюдение, силния критичен анализ на самия себе си и на всички неща, което определя Дева като знак на самоосъждането и приспособяването. За да постигне необходимата сила за различаване, душата Дева трябва да се научи да победи навика си, или склонността, да бъде цинична, светски умна и хитра и да надделее разрушителното критикуване. Онзи, който анализира с неодобрение, разрушава истината, която би могъл да види и глупостта винаги да се намират грешки и да се цепи косъма отхвърча, вместо да разкрива, първообразната същност, истинският ключ и следа, която се търси и човек става неприятен с тези си дисекции. Дева трябва да се научи да използва градивно своята естествена сила за анализ, по този начин ще стане наистина различаваща.

Дева е знак твърде психичен, но и интелектуален и индивиди, които още не са напълно уравновесени, в него проявяват както негативни чувства, така и много непостоянна мисъл. Тъй като често слънчевият възел е по-деен, отколкото мозъкът и когато мозъкът не е просветен и свободен от своите енергии чрез Духа, тогава Девите носят в себе си неистината, която ги кара не само да се самоизлъгват, но и твърде погрешно да преценяват околните. Както градивната критика при Дева води до мъдро различаване и до дълбока проницателност, така правилно самопреценяване води до здравословно изправяне на Аза, а умната анали за води до мъдрост; но неуспехът да се дойде до разцъфтяване на тази мъдрост поврежда душата и тя става глуповато слабаче без воля.

Въпреки че силите на съчувствие и служене са вродени в този знак, приятелството не е вградено в него. Когато човекът Дева показва определените Дева качества, той сключва малко приятелства, ако няма подкрепата на някои други знаци. Индивидите Дева рядко могат да бъдат разбрани при първа среща, защото по същина са срамежливи и резервирани, но когато сключат приятелство, третират добре приятелите си. Те обаче ни показват много от себе си, дори и на интимните си приятели. Мнозина от личностите Дева се отделят от другите и остават самотни, поради критикарската си природа. Поради своя остър анализ като под микроскоп често си създават неприятели вместо приятели. Този факт е свързан с неминуемото чувство за малоценност в този знак на работа и служене, който издига стена между душите Деви и техните интимни приятели и събратя, а често съществува голяма пропаст между родители и деца.

Всяка личност Дева, независимо каква е неговата или нейната душевна възраст, държи на физическата чистота и чистоплътност. Обичат науката и хигиената, а хигиената особено се довежда до крайност, като се поддържат прекомерно чисти и баните. Сапунът и санитарните препарати са слабото място на Девите; за тях те са някакъв фетиш. Дева и шестият дом на рождения хороскоп управляват здравето и родените в този знак, когато откликват положително, като че ли никога не остаряват. Те са непрекъснато в добро здраве. Но онези, които са отрицателни, непрекъснато се страхуват от болести и често си въобразяват, че са болни, така че самата идея за лошо здраве не трябва да се споменава пред тях от приятелите им, нито да им се задават такива въпроси. Чистотата на тялото зависи главно от изпразването на червата, които се управляват от Дева. Не е случайно загдето Дева указва чистота и здраве, както на душата, така и на тялото, защото здравето зависи от чистотата на кръвта; а чисти мисли и желания, както и чиста храна, поддържат чистотата на кръвта. Никой друг знак не е така чувствителен към умствени, психични и атмосферни условия както Дева. Тела та им са като барометри и те усещат промяната на вятъра и времето преди тя да стане. Те са толкова чувствителни към заобикалящата ги среда, че хора и места, както и времето, им въздействат за добро или зло повече отколкото те осъзнават това. Всяка атмосфера на ум, чувство, душа и дух въздейства на душите Деви, следователно те ще бъдат умни, ако си създадат силата за себезапазване, така че да избягват бъдещи наранявания. Растящата чистота на душите им изисква все по-голяма чистота на заобикалящата обстановка и на връзките им. 

Лев Толстой, който имаше много планети, както и Слънце, в Дева, е казал: Щастието на човека се състои в живот, а на живота в труд... Призванието на всеки мъж и всяка жена е да служат на другите." Когато се касае до работа, индивидите Дева често предпочитат да използват ума си отколкото ръцете; предпочитат да използват своята изобретателност вместо тежката работа, въпреки че те съвсем не са мързеливи нито се страхуват от работа. Те обаче винаги се стремят да избягват онова, което им е неприятно или ги смущава. Дева е знакът на подчинения, този който служи или работи, работещата класа и така наречените низшестоящи, т.е. всички онези, които други ги управляват и насочват; но те често служат с голяма способност. Раболепна сервилност понякога е злото у Девите, въпреки че не е толкова неприятна, както сервилността често намираща се в любезничащия, отрицателен Козирог. Всяка работа или мисъл би могла да бъде достойна, поради божественото в нас. Не може петно да бъде хвърлено на никой, който истински служи, независимо дали лъска обуща или е президент на някой народ. Няма работа толкова низша, която да не може да бъде облагородена от Христовото отношение. Христос не само казва: „Онзи, които иска да бъде най-велик всред вас, нека бъде слуга на всички," но Той самият го показа на дело, като изми краката на своите ученици и по този начин смирено показа как висшите или по-еволюиралите зависят от по-малко еволюиралите. 

Родените под Дева често са свързани с обективни, практически длъжности. Те обикновено лесно се приспособяват към индустрия и търговия, банкерство и бизнес. А същевременно в този земен и умствен и все пак психичен знак има онова, което създава човека на изкуството, който изобразява нежно, с подробности - подробности с паяжинна деликатност. В рисуване и музика характерното за Дева е свръхизтънченост. Това се проявява при музиката в големия майстор Шопен, които има за изгряващ знак втория деканат на Дева, Слънце в Риби; както това се проявява и в музиката на Менделсон, с Луна в Дева и специално при Моцарт, при чието раждане изгрява Дева. Също така художникът Дюрер, прекрасен гравьор и художник, е имал за изгряващ знак Дева, със Слънце и Луна в Близнаци. Литературният гений и вещ учен - въпреки че това все още рядко се признава - също и практичен държавник, Гьоте, е имал Слънцето в Дева. Духовно събуденият Дева приема своето знание и изкуство като общо благо и го използва само за доброто на света - в служене на другите. Ако човек търси нежни подробности и финес в изкуството, трябва да търси обществените знаци и специално Дева. 

Един от най-лошите пороци на този психично-мисловен знак е егоизма, придружен от крайно изискване от другите и критикарско отношение, което е разрушително и пречи на растежа на собствената им душа. Тук също се намира понякога и много фино лукавство. Терминът „лисица" в тези случаи е много добре приложим към този знак в отрицателната му фаза. Положителният Дева индивид, обаче, прилага тази фина енергия по подходящ градивен начин, като открива правилните отговори на бързи, наложителни въпроси и положения. Тогава той използва градивна критика, развива способността си за истинна, логич на цел и колкото е по-чист мотива, толкова стават по-фини етерното и астралното му тяло. Така разцъфтя ват знанието и мъдростта му.

Душите Деви стават съзнателни за истината на мъдростта на любовта, стремят се да живеят в целомъдрената чистота на знака Девицата-София, най-мощно представена от Тази, за която Св. Йоан не използва име, а я нарича „майката на Исус". Когато Дева господства в рождения хороскоп, належаща е нуждата от чистота и прочистване. Деви са души, които трябва да работят, за да придобият равновесие между мрачна егоистичност и хлъзгаво съчувствие и се освободят от желанието да бъдат обслужвани, а да намерят своята вътрешна сила, за да служат те на другите, защото слабостта на Девите е егоизма, а тяхната слава - служенето на другите. 

От „Медитации върху знаците на зодиака”, Джон Джоселин, изд. Аливго 
Изображение: Alexander Jamieson’s Celestial Atlas appeared in February 1822 - ianridpath.com