Английският езотеричен писател Джон Джоселин (1891 ~ 1964) размишлява върху Божествеността на Зодиака и величието на Човека. Неговата книга „Медитации върху знаците на зодиака” е първа стъпка към започнатото въздигане на астрологията до истинска духовна наука, каквато е била в древността, въз основа на антропософската духовна наука.

(Scorpio and Libra, Antique map - Alexander Jamieson Celestial Atlas-Plate, 1822)

Скорпионът, осмият знак на Зодиака, е знак на голямо напрежение и на крайност, така различни, както са двата символа - Скорпионът и Орелът. Всеки знак на Зодиака има своята положителна и отрицателна страна. Твърде често незнаещите преценяват знаците само по тяхната отрицателна страна и по такъв на чин не обичат някои знаци. За нещастие, Скорпионът е повече необичан, отколкото кой и да е друг знак. Обаче тази силна част на Зодиака бе, която още рано в еволюцията на човека подбуди жизнените сили и подтикна материята към живот; и по-късно този същият знак уби живото творение, за да го подготви за ново планетно съществуване, което да отведе еволюцията напред до по-висока октава. Така, съзвездието на Орела стана също и на Скорпиона, носещ жилото на смъртта. В своята низша степен Скорпионът изродява и ужилва човека, понякога до смърт, та човек да се събуди и да потърси светлината на истината и точно чрез такива превръщания Скорпионът става Орел. В тази по-висша степен Орел, човекът има силна мисъл и изключително остро проникновение в хората и нещата. Възраждащата работа се намира в този магичен знак, който управлява смъртта, мъртвите и възкръсването от мъртвите - въздигане от Скорпиона до Орела, който се вие над планинските върхове и чийто полет е повече свързан с небесата, отколкото със земята

Скорпионът е свързан с окултната наука, но особено с онези степени от нея, които са свързани с възраждането, с естеството на смъртта, умрелите, с нашето отношение към тях и с това как смъртта води до живот на по-високо ниво. Тук възникват магическите сили и силите за възраждане. Силната воля в низшия, нееволюирал човек служи само на егоистичните му и не въздържани долни апетити и желания, докато при напредналата душа, волята може да се прояви като лечителна сила и в плодоносни, положителни и градивни дела. Така, тук може да се намерят два вида сила, която действа като огромна движеща енергия, две крайности така различни една от друга, както два та символа - Скорпион и Орел.

Душата на индивида Скорпион е най-дейна предимно в неговите чувства. Все още не действа много интелигентна, духовна сила; така чувствата му го държат роб и те са в съотношение с астралния или душевен свят, светът на желанията, от най-низшите до най-висшите. Тези различни сили са свързани или с Луната или със Слънцето; следователно чувствата ще бъдат или психични, водни, емоционални и от низш порядък или пък ще бъдат огнени и от сърцето - съответно от под или от над диафрагмата.

В никой друг знак не може да се намери толкова силен импулс за добро или за зло. В ненапредналите този импулс работи в природата на низшите желания и егоистичната личност с непрекъсната настойчивост. Никак не е чудно, че Скорпионът дава подчертани трудности за онзи, който иска да върви нагоре, защото този, които не се подава на изкушенията на Къндри и става Парсифал, трябва да се е справил с грозната змия, която лежи в блатата на низшата природа, чудовищната девет глава Хидра, символ на невъзродения, страстен човек. Нейните глави не могат да бъдат отрязани, защото ако бъдат отрязани на мястото на всяка отрязана глава ще изникнат две нови, освен ако не бъде обгорена, притъпена. Това означава, че чувствата и желанията не могат безопасно да бъдат потискани; те трябва да бъдат преобразявани и тогава човекът се възражда и се поражда себеконтрол. Няма сигурно връщане назад към Бога, ако този низш скорпион на Себето е само потиснат, но не и напълно преобразен.

Тъй като Скорпионът е знакът на боеца и на бойното поле на желанията и на душевния свят, където човекът трябва да се бори, за да стане победител, това твърдение, отъждествяващо всяко свещено желание с волята на Бога, става съществено, ако искаме да преценим Скорпиона езотерично. В него е закотвена силата, създаваща желанията, която винаги е упорита и силна. Според възрастта на душата и натрупаните дългове от миналото ще бъдат и нападенията на страданията и големите борби; лъжи и похот ще го нападат, ще гори в ада, докато най-после бъде принуден да замени лъжите и похота с истина и любов. Това е светлината и направлението, когато желанието стане свещено, божествено. Ето как отново ни се подчертава величието на движещата сила на този магичен знак - възраждане и новораждане.

Лицата Скорпиони са длъжни да разтапят или преобразяват своите лични ограничения и задръжки, да се научат да управляват и контролират своите крайно силни емоции и тайния си живот, да чувстват желани ята си като огромен вътрешен склад и непрекъснато да искат да разширяват своя мироглед като постигнат високи, орлови изкачвания, след като постигнат новата височина, те ще могат да се освободят от старите, възпрепятстващите ги лични състояния, защото Скорпион означава издигането на всяко качество до по-висша октава. Той дава смърт и разлагане, а след това възобновяване и новораждане. Всяко нещо в твор чеството, което е ценно, непрекъснато се издига в по-висока октава на живот и сила, а силата на знака, където се постига това издигане на съзнанието, е действеният творчески Скорпион, силата на Орловите Духове. Често Скорпионът се оказва бич, за да може да принуди човека да се издигне от скорпионовото жило на смъртта и да стане притежател на по-висш живот.

В този най-силен от алхимичните знаци, огромната напрегнатост и натиск - често и пълното израждане - донасят повдигане в еволюцията посредством „измиване за възраждане". Скорпионът управлява не само смъртта и мъртвите, но също така и притежанията на мъртвите; ето защо завещания и наследства са под Скорпиона. В допълнение на това, че управлява наследства от материално естество, той борави и с нашите душевно-духовни наследства, които носим със себе си от изминали животи на земята като наше собствено лично наследство, натрупано в собственото ни духовно Аз. Понастоящем пишем, така да се каже, нашата воля и завещание за следващото ни прераждане. Ние неминуемо сме наследници на резултатите на нашите собствени дела.

Мнозина са предубедени срещу разни знаци от Зодиака, но болшинството са срещу Скорпиона, което, разбира се, е неправилно отношение. Този, който иска да живее в истината и да проповядва нейното Евангелие трябва да бъде набожен и такава набожност е силата на този знак. Нямаше да има Реформация в Европа без Мартин Лутер и нямаше да има Мартин Лутер без Скорпиона, знакът, който му даде положителната войнственост, за да промени насоката на църковната история. При нееволюиралите и слабите Скорпионът се изражда. Тогава човекът пропада чрез похот, докато във висшата, Орлова степен той става висшата светлина на посветения. Посветеният Гьоте имаше за изгряващ знак Скорпион и в него бе Сатурн. Той е най-известен със своя литературен гений, особено със своя „Фауст", който разказва за борбите на душата да постигне вътрешен мир; но ще дойде време, когато светът ще осъзнае обемността на духовната и научната световна концепция на този творец, учен и философ. Много големият духовен учен и висок посветен Рудолф Щайнер също така имаше за изгряващ знак Скорпион; неговият обсег на изследване във свръхсетивните области и неговото описание на космоса, заедно с практическото приложение на духовната наука във всички отрасли на живота, са изключително обемащи - от обработване на земята до Христовата Мистерия.

Няма нищо хладно у хората, силни в Скорпиона; при тях е всичко или нищо. Този неподвижен знак на напрегнатост дава много подчертани симпатии и антипатии, харесвания и нехаресвания. Родените под него не си правят труд да скриват своите мнения; те са прями, подчертани, силни и неподаващи се. Те стъпват яко на петите си и твърде често имат тежка долна челюст (и понякога изпъкващ или подобен на „орлов клюн" нос; Скорпионът управлява сетивото мириз). Те са или войници или борещи се за доброто или злото. Те имат отлични градивни способности, голяма сила за работа и вършат нещата с такава бързина и разпоредителност, че работата се свършва, докато другите още мислят за нея. Нестабилността е белег на онзи, който е инертен и безразличен. 

В Скорпиона, управляващ органите на размножението, човекът е бил подведен чрез тази змиевидна сила към израждане, произтичащата от това похот го е свлякла в прахта, да пълзи като змията, но с още по-големи гърчения от агония, като нечистотата и престъплението най-после го принудят към обръщане и възраждане. Така, в този знак на троична сила чрез размножение, израждане и възраждане работи магията, която прави от човека Скорпион нещо повече от човек.

Скорпионът управлява душевния свят, смъртта и следсмъртните състояния. Небето и адът са онези области, където надеждите, желанията от земен тип, след смъртта дават плод, осуетяват се или биват унищожавани. Когато се надделее всяка следа от земното, душата се предава на душевния свят и духът тогава е свободен и невъзпрепятстван да продължи своето пътуване през страната на духа, след което се връща обрат но през душевния свят към ново превъплъщение. Душевният свят е място на величествени противоположности, чийто обсег включва дяволи и божествени същества, грешници и светци, най-преданите и най-разрушителните, онези, които не са победили дракона на долните желания и грешките на онези, които са живели един по-висш живот - степента на Скорпиона и степента на Орела - и неутралните хора помежду им. Тук е съдилището, за което говори Апостол Павел: „Защото всички ние трябва да се явим пред Христовото съдилище, за да получи всякой заслуженото, според доброто или злото, което е извършил с тялото си." (Второ Коринтиано 5:10) Душевният свят е място за изравняване на сметките на Аза.

В Скорпиона човек наистина може да се издигне в мисълта си до планински върхове или в момент на страст и неограничаван гняв, може напълно да бъде лишен от мисъл. Чувството е толкова силно и така всезавладяващо, така напрегнато и непосредствено действащо, готово да удари с жилото на скорпиона, че при неразвитите личности такова едно действие напълно унищожава мисленето. В момент на подстрекава не, обикновено произтичащо от низшите области на душевния свят или от безплътни човешки същества - така наречените мъртви - мисленето изобщо бива анулирано и убийство или други жестоки дела се извършват. Всички души Скорпиони имат нужда да прилагат търпение, за да предотвратяват моментно загубване на себеконтрол и разумност и да придобият проникновение и разбиране.

Само когато изкупим жилото на пепелянката на пътя с противоотровата на Христовата любов и истина, ще престанем да се храним с низши и долни желания и чувства и чрез тяхното обновление ще се издигнем на Орловите криле, за да летим и да гледаме лицето на Слънцето. Когато медитираме върху възвишаване то и съвършенство на човека, нека да мислим и за този осми знак на октавата и еволюционната сила на Орела. Забележете как Скорпионът съответства на закона на спиралната еволюция, от най-низшето до най-възвишеното. Всички, които искат да разтопят злия Пазач, които ще се опълчат против неговото предизвикателство и ще преминат бариерата, която предпазва от преждевременно навлизане в духовните области, трябва да изгорят тази бариера чрез любов и неегоистична преданост. Защото само онези, които се издигнат от низшия живот на похот и лъжи, на голямо невежество и омраза, спечелват крилете на Орела, за да се издигнат и полетят към небесни висоти.

Щом като степента на Орела започне да се проявява, тайни източници на живот се появяват, които понякога водят дори към посвещение. Когато напрежението и динамичната сила на Скорпиона се съчетаят с проникновение, човекът може да придобие по-дълбок поглед и много да постигне както в екзотеричната дейност, така и в езотерични проучвания. Чрез „душевно-рентгеново" проникновение в хората и нещата, този знак дава остра способност към разузнаване, което се проявява на различни нива, от детектива до духовния изследовател. Проникващият поглед на такъв човек вижда ясно в душите на другите. Това разузнаване и проникновение може да служи много добре на добрия диагностик. Лекарите почти винаги имат силен Скорпион. От този знак излизат най-добрите хирурзи, със сигурна ръка, непотреперваща и умела.

Главна характерна черта на този знак на скрити и тайни неща е потайността. Спомням си един човек, роден в Скорпиона, който имаше навика да казва: „Никога не оставяй лявата ти ръка да знае какво прави дясната ти", като нямаше никакво понятие за истинското значение на тази фраза, а я изричаше просто в светлината на потайността на този знак. И все пак няма нищо тайно, което някога да не бъде разкрито, рано или късно, в този живот или в бъдещи въплъщения. Това се отнася също до всяка предполагаема тайна мисъл, независимо дали е добра или лоша. Онова, което посяваме чрез мисъл, чувство или дело, това и ще жънем.

Бидейки осмият и октавен знак на Зодиака, Скорпионът е свързан с еволюцията, а еволюцията е процес на разгъване, на спирално възкачване, чиито кръжещи спирали никога не биха узрели и не биха донесли нов живот чрез подтикване растежа на съзнанието, ако не е процесът на сеене и жънене. Еволюцията е самият живот на Бога в пулсиращи туптежи на вдишване и издишване, чиято мярка обуславя времето и пространството, сезоните и епохите и, чрез Христос, създава условията на съдбата за ефикасната работа на причина и последствие. Така съвършеното Слово изговаря и изгражда космоса, а хармонията на сфери те изразява реда, който е божествен и поради който законът за съответствията след време ще доведе до положението, когато волята на Бога ще бъде и на Земята, както е на небесата.

Както трябва да се изкачим на най-високата планина, за да имаме най-добрия и далечен изглед, така би трябвало да се обърнем към най-великото от Евангелията, за да почерпим най-дълбокия възглед за Божия план относно човека и нашата планета. Този възглед намираме в Евангелието на Св. Апостол Йоан, Евангелието, чийто символ е Орелът от знака на Скорпион. В никое друго Евангелие не намираме толкова все обхватни, преобразяващи, свръхсетивни, вечни идеи, които летят и кръжат като орелът във висините, далеч над ежедневните случки на земното поле. Свръхсетивните идеи са крилете, които ни отнасят до висините на вечната, божествена мъдрост в Орловата област на изпълнения с мъдрост Херувим на Скорпиона.

От „Медитации върху знаците на зодиака”, Джон Джоселин, изд. Аливго 
Изображение: Scorpio and Libra, Antique map - Alexander Jamieson Celestial Atlas-Plate, 1822 - commons.wikimedia.org