За уроците на човешката душа през знаците на зодиака, споделено от  книгата на Алис Бейли „Подвизите на Херкулес”

(Hercules Killing the Stymphalian Birds by Durer, 1500)

Качество: Съсредоточена насоченост. Целенасочена дейност. На ранните етапи -удовлетворение на желанията; на по-късните – стремеж към целите на посвещението.
Девиз: От страна на формата: „Нека се търси храна“; от страна на душата: „Аз виждам целта. Аз достигам тази цел и тогава виждам друга“.

Според мен Стрелец е един от най-интересните знаци, защото изключително точно приляга към всеки, който отговаря на определението „стремящ се“.

Съществуват две думи, които искам да изключа от речника на окултиста – „посветен“ и „учител“. „Посветеният“ е дума, която приятно отделя и поставя върху пиедестал. Думата „учител“ възпитава в съзнанието на хората чувството, че някъде съществуват свръххора, които се отнасят спрямо тях като ръководители към ученици; хора, които им казват кое как се прави. На мен ми харесва думата „стремящ се“ и „ученик“. „Стремящ се“ е широко понятие, имащо отношение към човека на всеки етап от неговото развитие. Ако искате да използвате по-техническа дума, кажете „ученик“; тя е по-общо понятие, защото стремящият се от всяко равнище е ученик. Самият Христос също е ученик. Това понятие обобщава в себе си всички степени, класове и етапи от еволюцията.

Къде точно се намираме върху еволюционната стълбица е наш личен проблем. Светът ще узнае какво представляваме, когато извършим делата, предначертани в Стрелец. 

Тъй като Стрелец е изключително важен знак, искам да припомня в кратко резюме това, което се е случило в предишните знаци (или в предходните периоди). Аз приемам за факт, че всеки от нас е целеустремен стремящ се, стрелец на кон, летящ право към целта си като стрела, пусната от лък. 

Интересно е, че върху знамето на САЩ са изобразени стрелите на Стрелец в ноктите на орел, защото Орелът астрономически е взаимозаменяем със Стрелеца и представлява символ на духа, проявен чрез душата, която стремящият се търси на физически план. По този начин върху знамето на САЩ е дадено пророчество за целта, която ще се очертае пред тази нация, когато тя порасне и зароди група стремящи се, която впоследствие ще прерасне в група ученици, способни да покажат на планетата съществуването на субективния свят.

Такава е съдбата на тази раса и това ще бъде постижение на всички раси, които са обединени в рамките на САЩ.

Стрелецът е представян като ездач с лък върху бял кон, а понякога е изобразяван и като кентавър с лък и стрели. Така чрез двата варианта на изобразяване – кентавъра (получовек, полуживотно) и ездача с лък (получовек, полубог) се казва всичко. Белият кон винаги е бил символ на божественост. Христос се появява, яздейки на бял кон. В  Книга на Откровенията също срещаме Стрелеца. Това е двоен знак, а където има двоен знак, там има и проблем. 

Понякога наричат Стрелец „знак на действие на Скорпиона“. Веднага щом като се освободим от илюзиите, ние влизаме в знака Стрелец и забелязваме целта. Никога дотогава не сме я виждали истински, защото между нас и целта винаги е лежал облак от мисъл-форми, който ни е пречил да я разпознаем.

Стрелец е подготвителен знак по отношение на Козирог и в някои стари книги го наричат „знак на мълчанието“. В древните мистерии новоприетият събрат е трябвало да седи мълчаливо; не му се е разрешавало да ходи и да говори; той е трябвало да живее, работи и наблюдава, защото човек не може да влезе в петото (духовното) царство на природата или да се изкачи на планината в Козирог, докато не постигне контрол над речта и мисълта си. В урока на Стрелец има сдържаност на речта и контрол над мисълта. Това ни отваря много работа, тъй като, преставайки с употребата на обичайните форми на речта, като сплетните например, ще трябва да се научим да сдържаме речта си и по отношение на духовните неща. Не е необходимо да говорите често за живота на душата, макар че това е много привлекателна тема, но за нея повечето хора все още не са готови.

Като резултат от правилното използване на мисълта и сдържаността в речта, т.е. вследствие от непричиняването на зло във физически план, се постига освобождението, защото ние сме пленници на човешката форма и на планетата не поради някаква външна сила, а заради онова, което сами сме казали и направили. Веднага щом престанем да установяваме неправилни отношения с хората (т.е. да говорим неща, които не трябва), щом престанем да мислим за тях онова, което не следва, нишките, които ни привързват към планетарното съществуване, започват постепенно да се разкъсват. Така ние се освобождаваме и се изкачваме на планината като планински козел в Козирог. Понякога слушателите задават въпроса: „Истина ли е, че не трябва да формираме карма или да правим неща, които ни привързват към другите хора, защото ако сме привързани към някого, ще удължим своите въплъщения?“ Аз лично смятам да се привържа към човешкото служене, към любовта, към безкористната мисъл. Каквото и да означава това. Но не възнамерявам да се привързвам чрез критични мисли, самосъжаление, сплетни и думи, които не бива да произнасям. Аз нямам за главна цел личното си освобождение.

Съветвам ви да не бъдете просто добри и формално безвредни, да не служите единствено за да се отървете от всичко това, както правят мнозина. Останете с човечеството, подобно на Христос, или като онзи велик Живот, който (твърди се) ще остане на определеното си място докато и последният странник не намери своя път към дома.

Две врати, три съзвездия

Знакът Стрелец е малката врата към Козирог. Съществуват две космически врати: Рак -вратата към въплъщението, и Козирог – вратата към духовното царство. Преди Козирог е Стрелец, наречен „малките врати“. На мен ми харесва да го представям като малка врата в подножието на хълма, през която минаваме, преди да започнем изкачването си по планината. Преминавайки през нея, ние показваме способността си правилно да използваме стрелите на мисълта. Това е велико изпитание. 

В небето около Стрелец могат да се видят две птици. Едната е Орел, летящ право към слънцето, птица извън времето и пространството, символ на безсмъртието. Тя символизира също онази тайна и скрита същност, която стои зад нашата душа, защото е казано, че материята (или формата) е средство за проявление на душата, а душата върху една по-висша дъга на спиралата е средство да проявление на духа и всички те заедно образуват троицата, споена от живота, който прониква всичко съществуващо.

Другото съзвездие е Лебед, символ на душата. Стрелецът, стремящият се, гледа вляво и вдясно. Вдясно той вижда Орел и си казва Аз съм дух, летящ право към дома“, а вляво съзира Лебед с неговите четири звезди под формата на кръст и си казва: Аз съм душа, разпъната върху материята, от която ще се освободя“. 

Символизмът на какавидата

Интересно е, че Стрелец е наречен стадий на какавидата; човекът в него още не е нещо определено. В какавидата виждаме странна тройственост – гъсеница, какавида и пеперуда. Казват, че гъсеницата се превъплъщава петкратно; пет пъти тя хвърля кожата си, а пет е числото на човека. След това в живота на гъсеницата се случва особено събитие, водещо до пълна промяна. От пълзящо същество, обхванато от ненаситно желание да яде, тя се превръща в какавида. Това, което се случва през този етап, е голяма тайна. Казват, че вътре в твърдата обвивка, създадена от гъсеницата, има единствено течност. Разрушени са всички компоненти, а в течността се намира онова, което наричаме трите центъра на живота. В резултат от взаимодействието между тези три енергийни фокуса се осъществява промяната и в края на този период на тишина се появява прекрасната пеперуда. Оставаме с впечатление, че в какавидата символично са представени трите аспекта на божествеността, които работят, следвайки замисъл – замисъла на Христос.

Да видим какво се случва с живота на отделния стремящ се в Стрелец. В Скорпион протича пълен разпад на всичко – то се е превърнало в течност, защото Скорпион е астрален знак, чиито символ е водата. В живота на днешния стремящ се, без да навлизам в детайли, всичко е разрушено. Както един човек ми сподели – не остана нищо, заради което да се живее, нищо не е достатъчно интересно, за да си струва живеенето. Защо? Защото ти си стремящ се, ученик; това усещане е най-добрият индикатор за твоя статут върху стълбичката на еволюцията. Всичко е разрушено и ти го знаеш. Трите аспекта на божествеността обаче още са тук, в тази аморфна течност, и те ще работят, защото замисълът също е тук. Етапът на какавидата, това е Стрелец. Интересно е да се проследи последователното движение от Скорпион към силата и успеха, достигната в Стрелец, защото Стрелец е знак на силата.

Истинският Стрелец е много силна личност, защото това е знак на мълчанието; тя е силна и защото това е знак на целеустремеността и за първи път целта се вижда ясно; силна е и защото това е период, който пряко предхожда раждането на Христос.

Духът на истината

Както ни казват, Стрелец е духът на истината, на сумарната Истина, израстваща от индивидуалното откровение. В Стрелец, в първия от великите универсални знаци, ние виждаме истината в нейната цялост, ако, разбира се, правилно използваме стрелите на разума. Трябва да кажа, че това е моето лично разбиране за истината, защото то ми помага да живея. Други групи използват различна терминология и аз имам яснота на визията само когато мога да разбера начина, по който разсъждава моят събрат.

Многото различни истини формират единната Истина – това е, което човек разбира в Стрелец и вие няма да преминете вратата в подножието на планината, докато не осъзнаете своето малко парче истина като част от общата мозайка. Това е всичко.

Духът на правилността

Стрелец е наричан и знак на духа на правилността, израстваща от съдържането на предишните осем знака. Ако човек действа истински в Стрелец, значи се е научил да различава кое е правилно и кое не. Аз например ще знам, че правилното за мен може би е неправилно за моя брат, а това, което е неправилно за него, може да е правилно за мен. Следователно, за мен ще е почти невъзможно да кажа какво е правилно за вас, защото всички вие имате различна подготовка, наследственост, традиции, минало и наклонности. Ние всички сме толкова различни и, следователно, всеки от нас следва по различен лъч. Ние се различаваме както по лъча на егото, така и по този на личността, но колкото повече знае човек по тези въпроси, толкова по-трудно му е да говори за тях. В бъдеще светът няма да бъде преустройвай чрез сражения, а само чрез правилно мислене – чрез процес, насочван от душата. Някой беше казал, че в Скорпион ние получаваме разбиране за греха, а в Стрелец осъзнаваме правилността.

Трите дара

В някои книги по астрология се казва, че има три знака за благотворно изливане, идващо от зодиака. Един от тях е Овен, през който върху нас се излива дарът на съществуването. Индийски ръкописи посочват, че съществуват три неща, които имаме по милостта на Бога: дарът на битието за човешкото същество, стремежът към свобода и ръководството на съвършения мъдрец, който живее в собственото ни сърце.

Дарът на съществуванието в Овен е чудото да бъдеш човек. Ако можехме да си представим, че сме минерал, ние бихме били щастливи от чудото на собственото си битие, защото то ще означава свобода от гледна точка на минерала. Пълна свобода.

В Лъв този дар е благоприятната възможност. Аз съм индивидуалност. Аз използвам живота за себе си (ако съм малък Лъв) или се възползвам от възможността да отворя врата пред другите.

В Стрелец това е дарът на силата, или могъществото. Вие чувствате ли се способни да владеете силата? Едно от определенията за окултист е следното: това е човек, който работи в света на силите и могъществото. Аз засега не познавам човек, на когото спокойно може да се довери могъщество. Защо? Защото Стрелецът не е завършил своята работа. Сдържаността на речта все още не е усвоена. Контролът над мисълта все така остава непостигнат, а душата продължава да е недостатъчно силна. Едва когато се научим да обичаме достатъчно силно и мъдро и когато станем достатъчно безвредни, тогава ключовете от вратите на небесата и на ада ще бъдат поверени в наши ръце и нито миг по-рано.

Нека започнем да обичаме, но не сантиментално, а като се стараем в дълбочина да разбираме човешките същества и, отъждествявайки се с тях, да ги обикнем. Вие може да знаете какво представлява човекът с всичките му недостатъци и въпреки това да го обичате, но не от гледна точка на превъзходството, казвайки „бедничкият, някога и той ще се издигне до моето равнище“, а разсъждавайки от позицията „аз бях точно такъв“ или „аз съм точно такъв“.

Дарът на съществуванието, дарът на благоприятната възможност и дарът на могъществото – това са трите велики дара на зодиака.

Проблемът е ясен: аз съм Стрелец, вие също. Ние постоянно живеем с емблемата на Стрелеца пред очите си. Опитваме се да внесем хармония в нашия живот, стараем се да водим жертвоготовен живот, търсейки контакт със змея на мъдростта. Започнете да овладявате мисълта и речта си, започнете още от днес.

Картина: Hercules Killing the Stymphalian Birds by Durer, 1500 - Wikipedia