Английският езотеричен писател Джон Джоселин (1891~1964) размишлява върху Божествеността на Зодиака и величието на Човека. Неговата книга "Медитации върху знаците на зодиака" е първа стъпка към започнатото въздигане на астрологията до истинска духовна наука, каквато е била в древността, въз основа на антропософската духовна наука.

(Jupiter and Thetis by Jean Auguste Dominique Ingres, 1811)

Стрелецът, стрелецът с лък е знакът, който мами към по-високи места и по-висшите области. Той дава вещи в приключенията личности и пламенни стремители към Духа на истината. За Стрелеца животът се разгръща като пътешествие - пътешествие към далечна, макар и определена цел. Този девети знак от Зодиака е третият и последен от огнената тройка, която дава огнен възторг. В този трети обществен знак, както във всичките три обществени знаци, става развитието на мисълта, за да се използва тя в този живот или в бъдещо въплъщение.

Стрелецът има подходящ символ - фигура, която е половин човек и половин кон, човекът се цели със своята стрела към небето. Това показва човек, който не само се издига и преобразява своята животинска, физическа природа, но човек, който се цели към божественост; неговата цел е висока като небето. Този образ също така символизира връзката между духовното съзнание, което е свободно от мозъка и е свръх-физическо, с низшето съзнание, представено от коня, символ на интелекта, метод на съзнанието, което зависи от физическия мозък. В този огнен знак на умствена светлина се пораждат идеи и идеали и се подготвят за приемане от интелекта, който създава духовна интелигентност, откъдето тя потича в ежедневния живот.

В резултат издигналият Стрелец осъзнава осветяването на интелекта от светлината на Духа и чрез този факт функцията време-пространство на мозъка се осветлява от Христовите сили на истина и любов. Чрез това тялото, душата и духа на човека се съчетават в Стрелеца до такава степен, че интелектът обяснява небесната светлина. Така обикновеният живот на родените под Стрелеца се превръща на радостен, не падащ духом стремеж и постоянен оптимизъм. Те имат онова, което може да се нарече "душевна жизнерадост". Чрез това те са в състояние да вдъхновяват други с добра воля, да ги ободряват и не си скъпят труда да дадат лек и надежда. Те са напълно уверени, както беше и Апостол Павел, че "всичко съдейства за добро на ония, които любят Бога" (Послание към Римляните 8:28).

Символът говори за Аза, който започва да излиза от своего животно-подобно състояние, като приема форма благородна и изправено положение, чувствайки силите на "АЗ СЪМ" да текат през него и да направляват стремежите му към звездите. 

Това е двойнствен знак, както са всичките обществени, умствени знаци и в своя най-добър израз проявяват радостта от набожност, стремят се да живеят на земята със съзнанието за духовния свят, който за тях е действителен поради ясните им сънища или действителни виждания. Когато човек е победил или преобразил желанията си, овладял е чувствата и емоциите си в резултат на своя живот в предшествуващия знак Скорпиона, тогава от душата му може да прозвучи силата на истината, защото Стрелецът трябва да отстоява Духа на истината.

Този много чувствителен знак на Зодиака, заедно с деветия дом, показва остра чувствителност и възприемане състоянията на духовното познание, чрез което Стрелецът получава издигане и перспективата, която е космична или съсредоточена в Христос. Всички хора по някое време трябва да достигнат състоянието на Христова душа и това става, когато човек поеме ума на Христовата истина и прехвърли в своето тяло и мозък светлината на небесните области. Това е най-подходящият знак за преобръщането на всички видове съзнания към издигането и осветяване то на душата и да стане човекът не само нещо повече от животно, но и нещо повече от обикновен човек.

Когато Христовият ум до известна степен освети душата, виждаме проявлението на по-висшите сили, защото в досег с истината е бил изграден моста между земния, физическия, свързан с мозъка човек и духовния Аз. Тяло, душа и дух са съгласувани в човека, който живее в степента на Дух-ум под Стрелеца; пора ди това елементът на творчество процъфтява, както и силата за пророчество. Скорпионът дава остра проницателност; Стрелецът - просторност и предсказваше. Нека силно да отпечатим в умовете си, че докато интелектът не бъде просветен и не стане духовен, човекът остава обвързан към своя Лунно-оформен мозък, който е егоистичен и разделящ; по този начин в различни степени тъмнината господарува у него. Юпитер е този, който подготвя душата да приеме и използува светлината на Христовия ум, защото Юпитер е планетата на космичните мисли и божествената мъдрост, а той е управителят на Стрелеца. Когато с ясна мисъл отначало осветим един проблем и работим върху него търпеливо, тогава Юпитеровите същества ни помагат по време на сън, така че при събуждане намираме разрешението или схващаме нова истина.

Ако има знак, предвиден да поеме Дух-ума на истината, то той наистина е този девети знак на Зодиака. Стрелецът с лък е пътя на чистото мислене; оттук и тази остра умствена, духовна проницателност, която всички развити, души, родени под този знак, притежават и която е крайно жива. Толкова крайно жив е Стрелецът като умствена духовна сила и така огромна е неговата скорост, че когато родените под Стрелеца продължават да живеят в низшата степен на този знак, те се пристрастяват към физическата бързина и получават награди като атлети, в автомобилни надбягвания и в надбягвания с аероплани. При движение Стрелците се движат като стели и са с лека походка.Те са особено бързи, когато този знак в рождения хороскоп е на източния хоризонт,тогава  те обичат да вървят бързо, да ходят из планините и да се катерят. Стрелецът управлява бедрата и тазовата област, ишиаса и някои казват мускулната система, тъй като всички са твърде заангажирани в придвижването в пространството.

Когато разберем острата духовна чувствителност на този девети знак и деветия дом, виждаме че малцина могат да постигнат равнището, изискуемо за неговата най-висша степен, защото при нея човекът се освобождава от своята низша природа и използва личността си за Христос. Когато личностната страна е все още твърде подчертана, Стрелецът се отдава на крайна деятелност и разрушаващо неспокойствие, които могат да сринат физическото му тяло, несвикнало да носи по-висши умствено-духовни течения. Само онези, които все още не са пробили до царството на Духа, прибягват само до физическа скорост и търсят и могат да постигат рекорди в това направление. 

Стрелецът много обича екскурзии и спорт на открито. Бихме могли да отбележим, че предимно в областта на спорта е възникнал чудесния израз "честна игра". Трябва да се поразмислим върху този факт, че понятието "честна игра" възниква най-напред в областта на спорта, а не в друг отдел на живота. Ако честната игра би се въвела във всички човешки работи, то братството би настъпило много по-скоро. Идеята за честна игра и нейното осъществяване произтича от този Юпитеров знак. Въпреки че тя засега се простира само до спорта, тя все повече и повече ще обхваща и други области на човешкия живот - индустриални, расови, правителствени, национални и международни отношения.

Така, как то кръвта прави своето обширно пътуване по артериалната система, така Стрелецът се чувства у дома си по всички пътища на света. Никое място не е крайно отдалечено за този велик авантюрист. Усвояването на храната, физическия и духовен растеж не биха могли да стават без тази благотворна планета на духов ното съществуване, Юпитер, и неговия чувствителен знак, Стрелеца.

Онези хора, които са най-приятни, с жизнерадостни, смели души, най-разумни, с истински оптимизъм и непреливаща, ала истинска радост, са хармоничните Стрелци. Причината за тази жизнерадост е в това, че Юпитер управлява също така двете надбъбречни жлези, които може да се нарекат "производители на рав новесие". Те възпират наводнението от мрачни чувства и емоции, които възникват в Луната, или при силния, нехармоничен Марс, или при мрачния, меланхоличен и потискащ Сатурн. Действието на надбъбреч ните жлези, чрез управлението на Юпитер, изливат сила в сърцето, за да поддържа кръвния поток срещу всякакви такива отрицания.

В сферата на съзнанието Юпитер представлява божественият ум и космичната мъдрост. За да се приближим към тази мъдрост не е достатъчен само интелект, независимо от това колко незаменим е той за обикновения земен живот и независимо от чудесния напредък, който той е дал на цивилизацията. Юпитеровите качества на набожност и благоговение са необходими, за да достигнем до космичната мъдрост и с това да станем духовно интелигентни. Именно в чувствителния знак на Кентавъра, Стрелеца, човек надхвърля светлината само на интелекта си и достига отвъд сетивата. 

Както първият знак Овенът позволява на човека да каже Аз съм, а вторият неподвижен знак Лъвът дава възможност на човека да каже аз имам воля, така градивният, съзряващ мисълта, подвижен, трети огнен знак Стрелецът дава възможност на човека да каже "Аз виждам пътя, който води до съзнателна цел". Стрелецът служи на човешката еволюция чрез силата на обновения ум. Неговото екзотерично мото е „Аз търся храна", докато езотеричното му мото е „Аз виждам целта". Така човекът Стрелец трябва да търси храна и чрез различни превратности да стигне до там да може да види целта. Разлика между Стрелец и Близнаци е тази - Близнакът не знае със сигурност къде могат да го отведат неговите множество дейности, докато Стрелецът има вдъхновението и "вътрешното убеждение към определена цел, която го подтиква към действие. Стрелецът с лък винаги държи окото сила" - целта.

Стрелецът, както Близнакът, е силен в говорене, но слаб в мълчание и слушане. Стрелецът, имайки това, което е равносилно на ясновидска мисъл, няма търпението да изслушва края на изречение или на изказва не, защото той предварително знае какво говорителят има в ума си, поради което той прекъсва изказвания та на другите, макар с това често да дразни другите. Поради тази способност за ясновидска мисъл, заедно със свободното, откровено, прямо изказване - в контраст на потайността на Скорпиона - и голямото без пристрастие, резултат на несъзнателното му чувство за всемирност, Стрелецът често използва думи като сгрели, улучвайки онова, което е слабо и неискрено у другите. Той знае уязвимите части в човешкия характер и ги разкрива, което твърде често смущава, дори нарушава достойнството на хора, които живеят само в своите личности. Стрелците са толкова безпристрастни и все пак така пристрастени към чувството за истина, че всъщност те не цедят да обидят човека, когато излагат наяве онова, което е неискрено у другите. Това се прави само, за да се разобличат дребните лични неща у другите, за да бъдат разкрити и подсигурени светлината на Дух-истината на всемирното. Така Стрелците инстинктивно търсят и приемат истината и лесно откриват лъжите и грешките за поправяне,както водата търси собственото и равнище.

Макар че Стрелецът с лък никога не сбърква целта, поради ясновидското качество на своята мисъл, никой не е тъй чувствителен към груби те думи, които нараняват много по-остро отколкото физическите удари. И не може да се види по-честно възмущение, отколкото това, което избухва от Стрелеца със скорост на порой

Родените под двата обществени знаци, Близнаци и Стрелец, безразсъдно пръскат своите гласови енергии в неуместен и неспиращ говор, често само бърборене. За запознатите с енергиите на Зодиака е ясно, че родените под тези два умствени знаци трябва да се стремят да запазят енергиите на говора си, че да може да процъфти родената им мъдрост на любовта. Стрелците са привързани към всякакъв вид надбягвания и трябва да внимават и езикът им да не се надбягва. Едно от главните упражнения, които би трябвало да правят, е да обяздват или надзирават езика си и по този начин да направят от говора усет за истината.

Трябва да бъде разбирана огромната просторност на Стрелеца, защото той е широк като света и има нужда от много пространство за своята деятелност.Той има воля за побеждаване на нови светове,за откриване на нови области на мисълта и за придобиване вечно разширяващо се съзнание. С всемирно съзнание, като това, давано от този знак, не е за учудване, че Стрелците показват остро чувство за свобода и независимост. Това е също в резултат и на просторния Юпитер. 

Въздушните знаци дават разширяване на съзнанието чрез мисъл и умствени сили, така че човешкото същество, като душа, се вижда отдадено и различно от чувствения, физическия и личностния човек. Във въздушните знаци човек постига затвърдяване на мисленето и чрез съсредоточение на мисълта, довежда до зрялост мъдростта, която може да даде знание за Бога. Замисъла за човешката божественост се осъществява чрез въздушните знаци

Стрелецът е ясновидец на целта и неговото издигане винаги широко разгръща съзнанието и виждането на още по-далечни цели. Всъщност, Стрелецът е знакът, в който енергиите на отношенията се движат нагоре към еволюционно разширяване, защото този знак поставя човека в отношение с Христовата истина и с вътрешния учител, работещ като квас,за да осъществи напредъка нанагорното. Това е в резултат на правилно свързване на интелекта с освободения от сетивата Дух, работещ в душата. Вярно е казаното от един пророк: "Там, където няма проникновение, хората загиват." Качеството на истинското проникновение одушевява Стрелеца, който е зрял, уравновесен и еволюирал, както бе с Абрахъм Линкълн.

Еволюиралият Стрелец се стреми към съвършена перспектива като си осигурява възгледи, които му рисуват възможно най-широка картина, осветена от Духа. Той може да прекара години от живота си в усилие, докато достигне една цел, веднага след това вижда друга, защото истината е безкрайна и движи човека не прекъснато напред и нагоре. Тази причина обяснява защо Стрелецът дава вдъхновение и стремеж - вечно спираловидно пътуване - и защо онези, които са отрицателни в този знак, се движат само в един злокобен кръг, вместо в издигаща се спирала на вечно напредваща нагоре еволюция. 

От „Медитации върху знаците на зодиака”, Джон Джоселин, изд. Аливго 
Илюстрация: Jupiter and Thetis by Jean Auguste Dominique Ingres, 1811