♠ Водата е емблема на душата, РИБИТЕ са емблема на възкресението

Окултният философ, ясновидец, писател и ерудит Александър КРЪСТНИКОВ за значението на зодиакалния знак от духовно и астрологично гледище

„И като заповяда на народа да насяда на тревата, взе петте хляба и двете риби, погледна на небето,  благослови; и като преломи, даде хлябовете на учениците, а учениците- на народа. И ядоха всички и наситиха се.“

Ев. Матея, гл. XIV: 19-21

(Pietro Facchetti (Copy de Francesco Salviati), after 1554, „Separación de la Luz y las Tinieblas“)

Най-много изменение през течение на вековете има древния символ за хляба и рибите. Хлябът, като продукт от израслото зърно, се отнася към тайнствата на богиня Деметра (Церера, богиня на плодородието) и означава първата част от учението на първите духознайци - йерофантите. Вкусилите „хляб“ били тия, които подир известни изпитания, имащи за цел техния нравствен подем, допускали се да слушат курса на науките и прекарвали в храма известно число години. Рибите пък, като жители на водата, напомнят за родената из морската дълбочина, от морска пяна Афродита, олицетворяваща от себе си любовта. Водата е била всякога емблема на душата. От съотношението на душата и водата (матер. начало в Кабала) се ражда човек. M+r = mare, море (буквата М символизира духовното естество, a R-res, rerum natura, светът).

По тая причина Афродита се е славила във великите мистерии, на които присътствали само малцина просветени от пълната светлина на всички окултни науки. От това е ясно, че рибите трябва да се раздават подир хляба, а тъй като развоят на духовните качества създава на душата безсмъртие, то естествено е да се вземе изображението на рибите за емблема на възкресението, защото и този дори, който е умрял и лежи, като Лазар в гроба може да оживее под влиянието на любовта. Безкрайното милосърдие затова е съвместимо с безусловната справедливост, че без да се нарушават естествените закони на възмездието, или с други думи без да се разкъсват връзките между причината и сетнината, да се даде възможност за спасение, и даже за чудесно възкресение, при посредството на всичко оживяващата Любов.

Като се прокара сега съединителната нишка между рибите и съзвездието под това име (засягащо мес. февруари времето от 21-й февруари до 22-и март включ.), трябва да се признае, че тоя зодиакален знак посочва на такова душевно състояние, при което са особено достъпни думите на истината, особено ясно се чува гласа на святата любов. Това значение на съзвездието напълно се съгласява с качествата на Нептун, планета на изобилието на ултравиолетови (крайно морави) лъчи и духовно въздействие. Нептун господствува през времетраенето на Риби и за неподготвените малко-много духовно, може да бъде вреден, причинител на нервни сътресения. 

Съзвездието на Риба свидетелствуват, че разумното същество, което се ражда под негово влияние, ще спечелва най-лесно от всички добродетели надеждата, а по-мъчно любовта. През тая зодия се препоръчва да се пази човек от гняв, който е едно опустошение за човешката душа. Мълчанието като ценност на силния дух трудно може да се спечели. Всички стремежи на човека има се възможност да бъдат насочени към всичко възвишено, идеално. Друг е въпросът, до какви резултати ще се добере човек и няма ли да зарови своите таланти в земята, да заглуши своите стремежи подобно на цвете между бурени. Кому не се е случвало да срещне хора, правещи впечатление на твърде способни и талантливи, а в действителност се обръщат на врагове роду своему. Силите, като не намират излаз, са погубили нещастника, и обстоятелствата, скриващи духовния път, на сила са го вкарали в лъжливия. Често пъти такова състояние довежда до самоубийство. Между хората що се оплакват твърде много от несполуки в живота, се срещат мнозина, надарени богато от природата, и само благодарение на богатство, на желание да направят нещо повече от силите си, ги довежда до нищожни резултати. Такива са роденитe под съзвездието на Риби. 

Идеалисти по своите възгледи, в повечето случаи тe са склонни към религиозни мечтания, обичат селска тишина, прелестта на полето, странния шепот на горитe и се оказват твърде малко способни за практическа дейност. Това съзвездие внушава неразположеност, хладина към всяко пътуване по вода, сякаш това е сраснала с душата боязън от водата. Риби предсказва рано вдовство и повторен брак. 

Магнетичен знак за носене служи камъкът хризолит.

Рибите са символ на връщане към пролетта и начало на нов живот. Управлява стъпкитe, краката на Адам Кадмон. По своето положение на небето тоя знак е южен зимен. По елементнитe си качества воден, мокър, хладен и влажен; безвкусен, женски, нощен, общ.

Под негово влияние попадат - от растенията: морски водорасли, папрати, мъховете; от камъните: коралът (мерджанът) гранитът, вулканич. пемза, пясъкът; от животните: конят и лебедът.

Болестите са предимно в краката и ходилата, а след това в очите и сърцето.

Влиянието на Риби върху човека е трояко:

На физическото поле. Очи кръгли и влажни, големи и замислени, сиви и светлокестенови.

На средното (звездно) поле. Характер пасивен, замислен, безгрижен; естество миролюбиво, лесно подаващо се на обкръжаващото влияние.

На висшето (божественото) поле. Умствена студенина. Никакъв интерес към това, което вълнува другите.

***

Първа десетица на Сатурн.

Трае от 21 февруари до 2 март. Дух покровител е Archatapias (Архатапиас). Той дарява успех в работата, известност. Пътувания- те са опасни, особено за родените между 11 - 12 ч. по обяд или 11-12 ч. посрeднощ. 21 февруари показва щастлив брак, спокоен живот: за работа е средно добър 22 февруари - апатия, сменявана изведнъж от необикновена веселост; любов към глуми; за работа и молитва добър. 23 февруари - склонност към различни видове излишества; за работене средно влияние. 24 февруари - надвиваме всички спънки; краят на живота по-благополучен от началото, пълно с борби; за работа и молене благоприятен. 25 февруари - верни другари; влечение към бленуване; любов към поезията; за работа и молене благоприятен. 26 февруари - да се пази от необмислени постъпки, тъй като има опасност от пропадане нравствено: за работа среден. 27 февруари - поетична природа; успех във всичко досежно църквата; за работа на духовен човек горчив. 28 февруари неочаквана сиромашия; опасност да изпита нещастие от вода; за работа и молитва добър. 1 март - живот пълен с тревоги; възможност да бъде изгонен от родината; смърт в чужди край; за работене и молитва добър. 2 март - да се изучава медицина ще бъде твърде полезно; способности към естествените науки; работа делнично лоша.

Втора десетица на Юпитер.

Тая десетица трае от 3 март до 12 март включително. Дух покровител Thopibui (Топибуи). Който се роди през това време ще бъде със слабо здраве, подложен на нервно разстройство. Очакват го сполуки на съдебно поприще и спокоен живот, ако развие силна воля. Юпитер в съзвездието на Риби означава коренна промяна в живота около 30-та година, краткотрайни затруднения след това безусловен поврат към по-добро положение. 3 март показва успех в съдебното поприще; характер предприемчив; за работене добър. 4 март - завист породи тайни врагове; честолюбието може да се окаже главен двигател в живота и за това старостта може да бъде затъмнена от късно съжаление за безплодно отминалите способности; за работа има средно влияние. 5 март - добра, любяща природа; щастлив семеен живот; делнични успехи в работата - лош. 6 март - успех в селскостопанските предприятия; опасност за живота около 29-та година и 34-та; за работа ежедневна много добър. 7 март - многочислени пътувания; упорит нрав; опасност да не попадне в мрежата на тайни недоброжелатели; за делнична работа добър. 8 март - трудолюбие; добър къщовник; за делнична работа добър. 9 март - опасност от насилствена смърт, възможно самоубийство; за работа и молитва средно влияние. 10 март - любов към игри; опасност да се пострада от кон; за работа много добър. 11 март - рани от хладно оръжие; за делнична работа не е добър; изисква се повече добри мисли. 12 март - необикновено живо въображение; характер впечатлителен; нервни болести; за работа средно благоприятен.

Трета десетица на Марс.

Трае от 13 март до 22 март включително. Ако планетата се намира в неблагоприятни условия има опасност от физически недъзи за родения. Марс с духа покровител Atembui, като смесва тука своето въздействие, създава бурен необуздан характер, който в съединение с горящо въображение нерядко докарва човека до твърде плачевни резултати. Животът ще се движи около несбъднати блянове и ще става към края невъобразимо тежък. Възможност от самоубийство чрез удавяне, а във всеки случай опасност от тежки рани. 13 март показва много тревоги в живота, съпроводени често с опасност за живота, за делнична работа благоприятен. 14 март показва, че само възпитаната воля може да предотврати гибелните последици на увличащия се характер; за делнична работа среден. 15 март - живот без сметка; безгрижност; артистичните способности могат да загинат поради равнодушие; за делнична работа добър. 16 март - страстен темперамент, който ще причини големи беди, за делнична работа добър. 17 март - опитен плувец ще приведе кораба между подводни камъни. Ако разумът подведе живота и живота ще потече сред задоволство и щастие; за работа средно добро влияние. 18 март - изобретателен ум; големи научни способности; за работа и молитвено настроение добър. 19 март - живот неспокоен, скитнически. Непостоянство във възгледите, в чувствата, в привързаността ще доведе до печален край; за делнична работа добър. 20 март - успех в дипломацията; богато надарено естество; за делнична работа средно влияние. 21 март - нещастие от вода; слабо характерност; добродушие; края на живота по-лош от началото; за работа лош. 22 март - тшестлавие, чувството ще има надмощие над разума; себелюбие; за работа среден.

Избрано от: „12-те астрологични знака”, Александър К. Кръстников, Духовна асоциация за окултни изкуства
* Pietro Facchetti (Copy de Francesco Salviati), after 1554, „Separación de la Luz y las Tinieblas“

8044 Преглеждания