Окултният философ, ясновидец, писател и ерудит Александър КРЪСТНИКОВ за значението на зодиакалния знак от духовно и астрологично гледище

(Venus with the signs of Libra and Taurus, Facchetti, Pietro, XVI century)

Съзвездието на Телеца (Таurus) символизира земята и следва веднага след знака на Овена (мартенска зодия): Телеца изразява производителните сили на природата, ето защо планетата Венера го има за нощен дом и на това същото основание древните са изобразявали богинята на любовта Афродита (Венера) с 2 рогчета на главата. Някои учени са вземали погрешно тия рогчета за сърпа на Луната, без да забелязват от друга страна, че същността на символите трябва поне до някъде да се изрази с сходство на йероглифите, които изразяват тези символи. На езотеричната карта на Небето Исахар един от 12-те синове на патриарха Яков и заема мястото на Телеца и по характер съответства на априлската зодия. Името на Исахар означава служител и Патриархът му предрича победа, след упорит труд и неизтоищимо търпение. Тия качества съставят най-доброто определение на тия свойства, с които разглежданата от нас зодия дарява своите родени. Те ще бъдат средни на ръст, с здраво телосложение, с къса дебела шия, широко чело, черна коса и доста широки уста. По характер няма да са много общителни, но тяхната общителност и затвореност ще зависи главно от това, че те ще правят всичко бавно, мудно ще обмислят и ще обичат да преработват мислите в себе си. Родените под Телец са много упорити, настойчиви и никога не зарязват своята работа, а търпеливо я довеждат до благоприятен резултат. Те не обичат да слушат съвети и много пъти отиват против общото течение, отиват с удоволствие, обичайки тази борба. Твърде трудно могат да се разсърдят, но за това гневът им е продължителен и никога не забравят обида. Откровеност, справедливост и любознателност са отличителните качества на тяхната душа. Волята им е силна. Те са доста консервативни в своите възгледи и твърде много се увличат, щом се привържат към някого. Страшно са ревниви и за това рядко са щастливи в семейни живот. Освен това те са застрашени от овдовяване. Що се отнася до тяхното здраве, те трябва да с пазят от болести на черния дроб и на жлезите, и въобще от всякакъв род преумора и излишество. Те са също тъй изложени на заболяване в гръбначния мозък. Животът им е изобщо дълъг и спокоен, ако сами не си създадат тревоги и нещастия. Съдбата, напротив, благосклонно им се усмихва и им праща добри приятели и другари; тя не ги лишава никога от неочаквани радости. Възможни са чести пътувания. Ако раждането е станало между полунощ и обед едно от пътуванията ще играе голяма роля в живота. Опасни са следните години: единадесета, двадесет и трета и тридесет и пета. Той ще има така също някои недоразумения със своите деца; ала недоразуменията скоро ще се изгладят и пълно щастие ще бъде възнаграждение за временните неприятности. 

Темпераментът е лимфатично-нервен за северните ширини, а за южните - сангвинично-жлъчен. Ахатът е магнетичната муска (талисман) за родените под това съзвездие; добре е да се носи тоя скъпоценен камък от тях под вид на пръстен, огърлица, гривна, кръст и др.

Древните са си представяли, че Венера управлява съзвездието Телец чрез своите симпатични сили. За това свидетелства и почитта към свещения египетски бик Апис, друга концепция на Телеца. Слънцето преминава през знака на Телеца през онзи месец, когато полските работи са дневен ред. От там и употребата на знака като символ на земеделието.

Кабалистичният знак на Телеца представлява ушите, шията и гърлото на Великия Небесен Старец, затова се възприема като принципен израз на тишината, търпението, вниманието, а така също и като регулатор на лимфатичната система в човешкия организъм. И както Исахар е бил наемник, слуга, на другите родове Израилеви, човек с търпението на Вола, безропотното постоянство на майката земя, така и Телеца е най-яркото излъчване на Триъгълника на земята и верен показател на съдбата.

Телеца показва тържеството на добро въздействие от закона на съдбата. А какво нещо е съдбата? Това не е оная страхотна сляпа сила, която отпуща в безсилие ръката на фаталиста; това не е онова зловещо Fatum на древните класически народи, което е висяло като Дамоклиев меч над главите на хора и богове. Като анализираме влиянието на планетите или на зодиакалния кръг, ние ще се срещнем с купчини суров материал, който създава различието в обстоятелствата и положението на човешкия род. Това са ония спънки и пречки, с които трябва да се бори човечеството. Възпитанието, образованието, средата в която се движи детето и след това възрастния човек несъмнено ще ударят своя печат; обаче, всички тия въздействия ще трябва да си дадат среща с ония отпечатъци от минали животи, които са дошли на белия свят с детето и разцъфтяват с времето. Някои обстоятелства на живота, независимо от настоящето и наследени от миналото, ще се проявят и без друго, макар да е възможно донякъде да се видоизменят в една или друга посока.

Родът не може да се унищожи със смъртта. Наследството на душата от миналото не се губи. Името на тия развити обстоятелства в тяхната съвкупност съставят съдбата. А че тия обстоятелства не могат да се изтръгнат от веднъж, в това са съгласни всички астролози, и старите духознайници в това са съзирали пръста на Темида, богинята на справедливостта; те обаче, са прибавяли, че времето за настъпване на смъртта може да се отсрочи. Като се изучава хороскопа на много или малко известни личности, ще се забележи, какво на човешката воля, посредница между съдбата и Божеството, е дадено свобода да избира от попътните обстоятелства онова, което най-добре отговаря на нейните потреби и жадувания. Между обстоятелствата и човека има скрита връзка и изборът не е просто случаен, а предобмислен от една мъдрост, съзерцаваща се от векове. Няма нито едно последствие без причина. Всяка стъпка остава след нас следи. Няма нищо тайно, което не би станало един ден явно; не съществува под небето нищо скрито, което да не стане някога известно на всички. Ако животът на човека бе ограничен само между люлката и гроба, излишна би била всяка справедливост. Ако няма справедливост, няма да има любов. През априлската зодия най-лесно може да спечели любовта, обичта; на това чувство благоприятства астрологичното влияние. Милост и търпение трудно могат да се спечелят. Най-мъчно се постига скромността, което през следващата, майската зодия, съвсем отпада.

В книгата на Таро априлската зодия е изобразена със следния символ: необлечена девица, подпряла се на едно коляно, лее водни струи на земята от една ваза. Над главата на тая девица блести звезда с осем лъчи, а наоколо се намират седем по-малки звезди. Тоя ключ, един от 22 главни ключа на запечатаната в йероглифи египетска мъдрост, символизира възраждането и животворящите сили на природата. Числото на звездите (осем) бивайки от една страна първото кубично число (23), а от друга страна - двойно число от четири (2.4 = 8) знаменува размножението на материята, а от тука и производителните сили на природата. Редом с девицата, на една шубрика се вижда кацнала една пеперуда, която символизира надеждата, а така също душата на човека след смъртта (душата излиза от тялото като пеперуда от гъсеница).

Телеца е северен по положение, в Триъгълника на земята източен, есенен. По своите елементни качества е зимен, меланхоличен, хладен и сух, кисел, женски, нощен, постоянен. Телеца е оплодотворяваща сила (оплодотворява мисълта и ражда словото), търпелива, служеща на ума и любовта (наречена мъдрост понякога), управлява шията и гърлото.

Управлява следните растения: спанак, лен, миловник (Plantago), лъвски зъб, тиква, мирта, лилия, мак, подбел (Tussilago farfara).

Управлява още следните камъни: белият ферджан, алабастър и всички бели и непрозрачни камъни.

Влиянието му върху човека е трояко.

На физическото поле: големи очи, широко чело, дебели бърни, големи уста, малко хрипкав глас, широки ноздри, шия дебела и къса, ръст среден, тяло здраво с устойчива направа.

На средното поле: характер начумерен и сдържан, гневлив, свиреп, налудничав, ненаситен.

На Висшето, Божествено поле: премисляне, приложение на мисълта. Животворящи и оплодотворяващи качества на мълчаливата мисъл, умствена, бавна и търпелива реализация на замисленото.

...

Първа десетица на Меркурий.

Големи умствени способности, катастрофи в живота. Трае от 22 април до 1 май включително. Духът покровител е Ascicath (Асикат). Тук Меркурий, пратеникът на боговете, символизира, тоест изразява във външна форма бурната дейност на духа; ето защо са изобразявали Меркурий с крила на главата и краката. Действията на този Божи пратеник са обикновено коварни, ала също и благотворителни. Умът, безпокойството и подвижността са негови характерни белези на Небесното поле. 22 април дарява успех след дълга борба. За делнична работа - благословен ден. 23 април - разрушени надежди; големи спънки поради намеса на чужда воля, много по силна. За делнична работа и молитва средно благоприятен 24. IV. - женитба с половина много по-стара на възраст; съюз на две същества не по любов, а по сметка. 25 април показва семейни неуредици. За делнична работа, както и 24 април, добър ден. 26 април - предразположеност към селски живот; мил характер за делнична работа и молитва много добър. 27 април твърде способна природа; научна известност; за делнична работа лош, с вредно влияние. 28 април - красота за родения; щастлив брак; за делнична работа и богомоление добър. 29 април - загуба на състояние и нещастие, идващи чрез жена. Женският хороскоп показва твърде увличащ се характер. За работа средно благоприятен. 30 април - известява роля на проповедник на нови идеи; многочислено семейство: предразположение към селски живот; за делнична работа добър ден. 1 май - чувствителност; незаконни връзки; за делнична работа лош, със злотворно влияние.

...

Втора десетица на Луната.

Продължава от 2 май до 11 същия включително. Духът покровител е Vioraso (Виоразо). Тук се намесва влиянието на среброликата Дияна олицетворение на всемирното майчинство и женския плодотворен принцип на всички неща. Тайната на морските приливи и отливи, тайната на бременността, сменящите се периоди на плодородие и безплодия, причиняваните приливи и отливи на жизнените магнетични токове през всички нива на природата, могат да бъдат отгатнати и изучени като се разбере и схване естеството на Луната. 2 май показва на родения верен успех; пестеливост за делнична дейност има много благотворно въздействие. 3 май - предани другари; необикновена доброта u състрадание; всеобща симпатия. За обикновена работа добър. 4 май - ревност; за работене и богомоление е много добър. 5 май - благородство на характера; силно развито чувство за справедливост; за делнична работа лош, затова се изисква повече измолване на помощ от Горе. 6 май - склонност към мистицизъм, към всичко тайнствено, религиозност; за работа не е добър. 7 май - успешен във всяко отношение брак, но влачещ след себе си доста много горчивини; за делнична работа е средно добър. 8 май - безплодни усилия; изгонване или плен; за работа има добро влияние. 9 май - караници, водещи към съдбоносни последствия; опасни рани от оръжие; за обикновена делнична работа среден. 10 май показва за родения мек характер; успех само във физически работи; за работа лош. 11 май - завист; за работа среден.

Изобщо втората десетица дарява успех в живота. 

...

Трета десетица на Сатурн.

Тая десетица дарява на родения независим характер, поставен като че ли в зависимост от чужда воля. Затруднение и бедност има в достатъчно количество, но с търпение и благоразумие ще бъдат победени. Духът покровител е Aharph (Ахарф). Тая десетица продължава от 12 до 21 май включително. 

Сатурн е дневният баща време, които има тяло като скелет и със смъртоносната си ръка покосява всички сфери, функции и форми. Той символизира мълчаливо размишление. В книгата на Таро го изобразяват като уединен постинник. 12 май - показва за родения мълчаливост; потаен характер; тайни врагове. За делнична работа и богомоление е с добро въздействие. 13 май - успех особено в другарски начинания; за делнична работа среден. 14 май - рани за родения, причинени от падане; за работа ежедневно добър. 15 май - разочарование в своята привързаност; самотна старост; за делнична работа е добър. 16 май - суровост в характера; желание да възтържествува своето, макар и чрез сила; за делнична работа е добър. 17 май - тих нрав; спокоен живот; за ежедневна работа и богомоление среден. 18 май - спестовност; пресметливост, богатство след упорит труд; за работа обикновено добър. 19 май - честолюбие неудоволетворявано; за работа зловреден. 20 май - странност в характера, желание за власт. Жената ще бъде господарка в къщи. В женския хороскоп необщителност, деспотичен характер. За работа тоя ден е добър. 21 май - способност към строително изкуство; любов към прекрасното; добро материално положение. За работа средно добър. 

Избрано от: „12- те астрологични знака”, Александър К. Кръстников, Духовна асоциация за окултни изкуства
Изображение: Venus with the signs of Libra and Taurus, Facchetti, Pietro, XVI century, museodelprado.es