Окултният философ, ясновидец, писател и ерудит Александър КРЪСТНИКОВ за значението на зодиакалния знак от духовно и астрологично гледище

(The Constellations, XVI century, FACCHETTI, PIETRO)

Влиянието започва от 23 юли и трае до 22 август. Тая зодия носи името Лъв (Leo). Тоя зодиакален знак служи за символ на сила, сърдечност и енергия. Като се разглежда кабалистично, той напомня за сърцето на универсалния Адам, а на езотеричната карта на Небето, отговаря на Юда (сравни кн. Битие, гл. 49: ст. 9 -10) комуто Бог чрез патриарха предсказал славна участ, защото бил неустрашим и със силна воля. От всички астролози е забелязано, че родените под съзвездието Лъв (от 23 юли до 23 август) обладава силно здраве и чудесна способности да се поправят веднага подир боледуване. Те биват обикновено с висок ръст, широкоплещести, с околчесто лице и златисти коси. Все пак, последните десет градуса на тая зодия дават среден ръст. Надарени със стремеж към всичко възвишено, идеално, те неволно заразяват всички със своето неподправено чувство. Като обладават доста добро сърце, те са отзивчиви на нуждите на своите ближни и снизходителни към техните грешки. Умствените им способности са твърде развити; те могат да бъдат така също даровити оратори. Постоянството е отличителната черта на техния дух. Бележито е това, че всеки намиращ се под влиянието на Лъвовото съзвездие е скромен и не обича почестите, мрази разкоша, а при все това съдбата му праща и почести и разкош. Бащата на родения под това съзвездие застрашава опасност през време на пътуване. Сватбата може да доведе до караници и крамоли с роднините. Семейният живот ще бъде изпълнен с тревоги. От болестите опасни са и трябва своевременно да се лекуват следните: ревматизъм в краката и страдания на пикочния мехур. Магнетичен знак за благоприятно влияние е рубинът, който може да се носи на пръстен, на огърлица, кръстче и пр.

...

Първа десетица на Сатурна - от 23 юли до 1 август включително

Духът покровител е Афруимис. Той дарява голям литературен талант. Понеже в тая десетица на Лъвовото съзвездие, се намесва Сатурн, планета нещастна и губителна за физическата област, добрите страни на Слънцето се обезличават. Действието на Сатурн в отрицателна насока е бавно: опасността и нещастието се приближават с тихи крачки, но затова и не си заминават скоро. 23 юли донася на родения разположение към различен род спорт, особено лов. Предвещава добър успех във всички работи. 24 юли показва опасност да се потъне или претърпи корабокрушение. Изобщо тая зодия за своите родени показва голяма опасност при пътуване по вода. 25 юли - силни страсти, много пъти заглушаващи гласа на съвестта. Самотна старост. Загуба на любимите нам. 26 юли - посочва за дипломатически способности и верен успех на това поприще. 27 юли - успех в работитe. Учената кариера ще бъде най-доходна. 28 юли - успех във военната служба. 29 юли - силна воля; бляскаво положение, благодарение на енергията. 30 юли - твърде развит ум. 31 юли - опасност от преждевременна насилствена смърт.

...

Втора десетица на Юпитера - от 2 до 11 август включително

Духът покровител е Ситацер. Отличава се с излишно самомнение, водещо към чести грешки. Добри способности за рисуване. Бележито красноречие. Ако намесата на план. Сатурн е гибелна, злотворна за физическата област, намесата на Юпитера, respect, в тая зодия, докарва дружелюбие и небесна сила.

Само в един случай Юпитер е вредоносен - там, където се среща с числото осем (числото на физическото и духовно страдание). С три и шест предсказва въздигане в живота. В съзвездието на Лъва Юпитер показва за родените висок ръст, добро телосложение, руси или златисти коси; красива външност.

Сърцатост и сила на волята. Добър другар и защитник на слабите и нещастните. Честолюбие и бързина в решенията. Докаченията произвеждат силно впечатление, но скоро минават. 2 август показва за родения страстен темперамент. 3 август богатство и добро положение посредством женитба. 4 август - силна воля. 5 август - загуба на състояние по лична вина. 6 август - бляскави способности; успех в работите. 7 август - посочва на упоритост и самомнение. 8 август - труден живот; далечни пътешествия. 9 август - трудолюбие, изобретателен ум. 10 август - живот пълен с борби, които няма да свършат успешно. 11 август - големи научни способности; влечение към всичко тайнствено.

...

Трета десетица на Марс - от 12 до 21 август включително

Духът покровител е Huonisie. Показва бляскава кариера, често пъти и неочаквана. Особен успех на военното поприще. Вторичен брак. Марс принадлежи към числото на активните планети и в него преобладаващо качество се явява сухостта. Неговите вибрации (трептения) са електрически, огненни, докарващи астрологична опозиция и възмущение. Съединеното влияние на Слънцето в съзвездието Лъв и Марс, сиреч времето от 12 до 21 август включит. показват ръст повече от среден, здрав организъм, горящ, ала добър нрав, благородство и вярност в дружбата. 12 август посочва за родения през зодията любов към кабинетни занятия, успех в научната кариера. 13 август - опасни болести. 14 август - дипломатически способности. 15 август - тежък живот; изобретателен ум. 16 август - опасност от потъване; живот пълен с тревоги. 17 август - показва влечение към селски живот; трудолюбие. 18 август - голяма опасност да се върши престъпление, да стане убиец. 19 август - симпатичен характер; множество приятели. 20 август - щастлив семеен живот и 21 август - любов към гимнастически игри и забави; големи странности в характера; прищевки.

Избрано от: „12-те астрологични знака”, Александър К. Кръстников, Духовна асоциация за окултни изкуства
Изображение: The Constellations, XVI century, FACCHETTI, PIETRO, (COPY AFTER RAPHAEL (RAFFAELLO SANZIO), museodelprado.es